Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Zúčastněte se

Co můžete udělat

  • Připojte se k META - Přistoupením k Technologické alianci mnohojazyčné Evropy META dáváte najevo, že podporujete cíle naší iniciativy.  Nám tím umožníte nejen přímo Vás kontaktovat s relevantními novinkami a informovat Vás o vývoji v oblasti jazykových technologií, ale i požádat Vás o Váš názor na otázky, které ovlivňují širší komunitu. Členstvím v META spolu s ostatními experty a partnery z výzkumu, průmyslu a dalších oblastí mnohojazyčných jazykových technologií pomůžete určit budoucnost tohoto odvětví a zároveň zachovat a popořit evropskou jazykovou rozmanitost.  Zapojit se do aktivit META je velmi snadné - stačí vyplnit webový formulář. Připojením k META Vám nevznikají žádné finanční závazky.
  • Diskutujte online - Agenda strategického výzkumu může jenom získat interakcí s komunitou kolem jazykových technologií a jejím užším zapojením do procesu budování vize evropských jazykových technologií. META-NET odstartoval tento proces vytvořením expertních týmů, jež mají za úkol sbírat závažné podněty pro vizionářské aplikace. Prosíme, zapojte se, sdělte nám své nápady a poskytujte nám zpětnou vazbu. Vaše podněty budou využity při tvorbě finálních vizí a výzkumné agendy předkládané iniciativou META-NET.   
  • Konference a jiné akce - META-NET velmi aktivně vystupuje na konferencích a dalších akcích týkajících se jazykových technologií a příbuzných oborů.  
  • Sociální sítě - Připojte se k nám na sítích FacebookLinkedIn. Zůstanete tak snadno ve styku s iniciativou META-NET a celou komunitou, a ještě o nás budete moci informovat své přátele a kolegy.
  • Pošlete to dál - Pokud se Vám naše činnost líbí, pomozte nám prosím tím, že nás doporučíte dál. META je komunitní iniciativa. Osobním doporučením nám pomůžete tuto komunitu rozšířit a vylepšit. Abychom dosáhli úspěchu, potřebujeme zasáhnout různé zájmové skupiny - od expertů na výzkum a vývoj až po koncové uživatele našich mnohojazyčných technologických vizí budoucnosti. Dejte vědět, kdo jsme a co děláme a jak se k nám připojit, svým přátelům, kolegům, spolupracovníkům, studentům i administrátorům, zkrátka každému, kdo by mohl mít zájem nebo názor. S širokou veřejnou podporou může META dosáhnout potřebné váhy, aby ovlivnila zapojení jazykových technologií k zajištění mnohojazyčnosti v budoucnosti Evropy.   
  • Buďte informováni - V META-NET a v celém odvětví se neustále něco děje. Sledujte vývoj na našich stránkách a diskusních fórech.

Zapojte se, podělte se s námi o svoje názory a šiřte informace o nás. Spolu můžeme utvářet budoucnost jazykových technologií pro mnohojazyčnou Evropu.

 

Kdo by se měl zúčastnit

Výzkumníkům, technologům, odborníkům a administrátorům, kteří vytvářejí, poskytují nebo používají jazykové technologie, nabízí META jedinečnou příležitost být informován, poskytovat nápady nebo se zasazovat o zájmy jednotlivých jazyků a zároveň se účastnit odborných diskusí, pracovních skupin a plánování, které budou utvářet budoucnost evropské lingvistiky.

Projekty technologického výzkumu a vývoje jsou zvány, aby se zapojily do META-SHARE a získaly tak přístup k velkému množství jazykových zdrojů a technologií a zároveň pomohly plánovat a hodnotit služby META.

Zveme komerční podniky, aby přispěly svými představami o produktech a službách, aby se účastnily plánovacího procesu META a aby META využily k navázání výnosných partnerství.

Podporujeme školy a učitele, novináře a média, politiky, veřejné instituce a organizace v účasti v otevřených diskusích o vizi a cestě do skutečně mnohojazyčné informační společnosti.

VÁŠ HLAS JE DŮLEŽITÝ, stejně jako jazyk, kterým se vyjadřujete. Když se připojíte k META, budete pomáhat ve vytváření budoucnosti evropské lingvistické krajiny.