Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Osale!

Mida teha, et olla kaasatud

  • Ühine METAga – ühinemine  mitmekeelse Euroopa tehnoloogia-alliansiga näitab sinu toetust meie algatusele. Samuti hoiab see sind paremini kursis oluliste uudiste ja arengutega ja aitab sul kaasa rääkida keeletehnoloogia kogukonna küsimustes. Osaledes METAs ühined sa teiste mitmekeelse keeletehnoloogia ekspertide ja spetsialistidega, et kujundada selle valdkonna tulevikku, samal ajal säilitades ja edendades Euroopa keelelist mitmekesisust. METAga ühinemine on väga lihtne, täida lihtsalt  veebivorm. METAga ühinemine ei sea sulle mingeid finantsilisi kohustusi.
  • Räägi kaasa – Visiooni loomise protsess, mis aitab kaasa Euroopa KT strateegilise uurimisplaani väljatöötamisele, ainult võidab suuremast kogukonna kaasamisest ja sellega suhtlemisest.  META-NET pani sellele protsessi  aluse ekspertide rühma koostamisega, kes alustab tuleviku programmirakenduste ideede kogumist. Visioonirühma esimeste kohtumiste tulemused on veebis saadaval edasiseks aruteluks. Osale selles ja anna meile edasi oma mõtteid ja tagasiside. Seda saab kasutada META-NETi visioonide ja töökava koostamisel.
  • Konverentsid ja sündmused – META-NET on aktiivselt kursis KT valdkonna ja teiste lähedaste alade konverentside ja sündmustega.
  • Sotsiaalmeedia – ühine meiega Facebookis või LinkedInis, sest see on lihtsaim viis olla kursis META-NETi ja kogukonna tegemistega ning jagada infot METAst oma sõpradele ja kolleegidele.
  • Levita infot – kui sulle meeldib see, mida me teeme, siis palun aita meil infot levitada. META on kogukonna algatus. Meid reklaamides aitad sa sellel kogukonnal kasvada ja täieneda. Et olla edukas, peame jõudma erinevate huvigruppideni: alustades  teaduse ja arenduse ekspertidest kuni mitmekeelse tehnoloogia tulevikuvisioonide lõppkasutajateni. Teavita oma sõpru, töökaaslasi, tudengeid, administraatoreid ja kõiki teisi, keda võiks see teema huvitada, meie tegemistest ja sellest, kuidas ka nemad saaksid selles osaleda. Selleks, et META saavutaks oma eesmärgid – edendada keeletehnoloogiat, et võimaldada ja säilitada tuleviku Euroopas mitmekeelsus, on vaja meil suure hulga huvigruppide toetust.
  • Ole kursis – META-NETis on kogu aeg midagi toimumas, samuti kogu keeletehnoloogias. Ole kursis ja jälgi meie veebilehekülge, ajaveebi ning uusi arenguid ja arutelusid veebifoorumis.

Osale meie tegemistes, jaga oma vaateid ja levita infot. Meie koos saame kujundada keeletehnoloogia tulevikku mitmekeelse Euroopa jaoks.

Kes peaksid ühinema

Teadlastele, tehnoloogidele, spetsialistidele ja administraatoritele, kes arendavad, turundavad või kasutavad keeletehnoloogiat, pakub META ainulaadse võimaluse olla informeeritud, jagada ideesid või kaitsta mõne konkreetse keele huve osaledes ekspertaruteludes, töörühmades ja kavandades tegevusi, mis kujundavad Euroopa keelelist tulevikku.

Teadus- ja arendusprojektid on kutsutud ühinema META-SHARE'iga, mis aitab pääseda ligi keeleressursside ja -tehnoloogiate varamule. Selle varamu kasutamine omakorda aitab kavandada ja hinnata META teenuseid.

Ettevõtted on teretulnud jagama oma visioone toodetest ja teenustest, osalema META kavandamisprotsessis ja META abil suurendama oma koostööpartnerite hulka.

Kutsume koole, koolitajaid, ajakirjanikke, poliitikuid, avalikke asutusi ja organisatsioone osalema avatud diskussioonides, kuidas visioneerida tõeliselt mitmekeelset infoühiskonda.

Sinu hääl on oluline, nii nagu ka keel, milles sa end väljendad. Ühinedes METAga, aitad sa kaasa tuleviku Euroopa keelelise maastiku kujundamisele.