Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Piedalieties! Iesaistieties!

Kā iesaistīties

  • Pievienojieties META. Pievienošanās Daudzvalodīgās Eiropas tehnoloģiskajai savienībai nodrošina iespēju paust savu atbalstu mūsu iniciatīvas mērķiem. Šādi mēs arī varēsim tiešāk sazināties ar jums, sniedzot svarīgu informāciju un piedāvājot izstrādātos produktus, kā arī noskaidrojot, kāds varētu būt jūsu ieguldījums jautājumos, kas skar plašāku VT sabiedrību. Iesaistoties META, jūs varēsit sadarboties ar citiem daudzvalodu tehnoloģiju pētniecības, nozaru un citu jomu speciālistiem un partneriem, piedaloties nozares nākotnes aprišu iezīmēšanā un nodrošinot mūsu Eiropas lingivistiskās daudzveidības saglabāšanu un attīstību. Pievienoties META varat ļoti vienkārši — tikai aizpildiet tiešsaistes veidlapu. Ņemiet vērā, ka pievienošanās META jums neradīs nekādas finansiālas saistības.
  • Piedalieties konferencēs un pasākumos. META-NET aktīvi tiek rīkotas ar valodu tehnoloģiju sabiedrību un radniecīgajām nozarēm saistītas konferences un pasākumi.
  • Lietojiet sociālos plašsaziņas līdzekļus. Pievienojieties mums portālā Facebook un LinkedIn, šādi vienkārši varēsit iegūt jaunāko informāciju par META-NET un notikumiem sabiedrībā, kā arī pavēstīt jaunumus draugiem un kolēģiem.
  • Pavēstiet jaunumus citiem. Ja jums patīk mūsu ieceres, palīdziet mums, pavēstot par to citiem. META ir sabiedrības iniciatīva. Pavēstot jaunumus citiem, jūs palīdzat sabiedrības izaugsmē un pilnveidē. Lai gūtu sekmes, mums jāsasniedz sabiedrības daļas, kurām ir dažādas intereses — tie ir gan izpētes un izstrādes speciālisti, gan mūsu daudzvalodības tehnoloģisko nākotnes koncepciju lietotāji. Pastāstiet par mums, mūsu darbu un iespējām iesaistīties saviem draugiem, kolēģiem, līdzstrādniekiem, studentiem, administratoriem un citiem, kurus tas varētu interesēt vai kuriem par šiem jautājumiem ir savs viedoklis. Savu mērķu īstenošanā iesaistot lielu un daudzveidīgu sabiedrības daļu, META var sasniegt to kritisko punktu, kas nepieciešams, lai patiesi mainītu veidu, kādā VT nākotnē var nodrošināt un nostiprināt daudzvalodību Eiropā.
  • Iegūstiet jaunāko informāciju. META-NET un nozarē kopumā notiek daudz pasākumu. Uzziniet jaunumus, šajā vietnē apskatot emuāru papildinājumus, informāciju par jaunām izstrādēm, kā arī jaunas diskusiju forumu tēmas.

Iesaistieties, izsakiet savu viedokli un pavēstiet jaunumus citiem. Kopā mēs varam iezīmēt valodu tehnoloģiju nākotnes aprises daudzvalodīgajā Eiropā.

Aicinām piedalīties

Pētniekiem, tehnologiem, speciālistiem un administratoriem, kas izstrādā, nodrošina vai lieto valodu tehnoloģijas, META piedāvā unikālu iespēju iegūt jaunāko informāciju, piedāvāt idejas un aizstāvēt konkrētu valodu intereses, piedaloties speciālistu diskusijās, darba grupās un plānošanas pasākumos, kuros tiks iezīmētas Eiropas lingvistiskās nākotnes aprises.

Pētniecības un tehnoloģiju attīstības projekti var iekļauties META-SHARE, lai piekļūtu milzīgam valodu resursu un tehnoloģiju kopumam, veicinot META pakalpojumu plānošanu un pārbaudi.

Komercuzņēmumi tiek aicināti atklāt savas idejas par produktiem un pakalpojumiem, piedaloties META plānošanas procesā un projektu META izmantojot izdevīgas partnerības izveidei un pilnveidošanai.

Mācību iestādes un pedagogi, žurnālisti un plašsaziņas līdzekļi, politiķi, sabiedriskās iestādes un organizācijas tiek rosinātas piedalīties atklātās diskusijās par patiesi daudzvalodīgu informācijas sabiedrību un iespējām to izveidot.

Jūsu viedoklis ir svarīgs — tieši tāpat kā valoda, kurā izsakāties. Pievienojoties projektam META, jūs palīdzēsit iezīmēt Eiropas lingvistiskās ainavas nākotnes aprises.