Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Delta! Bli med!

Hva kan du gjøre for å bli med

- Bli med i META - Du kan vise din støtte til initiativet gjennom medlemsskap i Multilingual Europe Technology Alliance. Da kan vi nå deg direkte med nyheter og utviklinger, og få dine tilbakemeldinger på forhold som angår det språkteknologiske fellesskapet. Gjennom ditt medlemsskap i META vil du bidra til å forme fremtiden for feltet samt bevare og fremme det språklige mangfoldet i Europa sammen med andre eksperter og interessenter fra forskningssektoren, næringsliv og andre aktører innen flerspåklig språkteknologi. Det er enkelt å bli med i META, bare fyll inn skjemaet på nettsiden. Medlemmskapet i META  medfører ikke noen økonomisk forpliktelse fra din side.

 

Bli med i META!

 

- Diskuter på nett - Prosessen med å bygge visjonen som skal danne grunnlaget for utviklingen av en Strategisk forskningsagenda for europeisk språkteknologi trenger en større grad av deltaking og dialog med fellesskapet. META-NET har begynt denne prosessen ved å opprette ekspertgrupper som skal samle gode idéer for fremsynte applikasjoner. Resultatet av de første møtene til Visjonsgruppen er lagt ut på nettet til diskusjon. Bli gjerne med og del dine tanker og tilbakemeldinger. Dette vil bli brukt i arbeidet med å utforme de endelige visjonene og forskningsagendaen som META-NET vil foreslå.

 

- Konferanser og arrangementer- META-NET er aktivt tilstede ved konferanser og andre arrangementer innen språkteknologi og tilgrensende områder.

 

- Sosiale medier - Legg oss til på Facebook og LinkedIn så kan du enkelt holde kontakt med META-NET og fagområdet og spre informasjon til venner og kolleger.

 

- Spre ordet - Hvis du har sansen for det vi gjør, må du gjerne hjelpe oss med å spre det til andre. META er et brukerdrevet initiativ. Ved å spre ordet bidrar du til at felleskapet vokser og forbedres. For å lykkes trenger vi å nå ut til et mangfoldig interessefellesskap, fra FoU-eksperter til sluttbrukerne av våre flerspråklige og teknologiske fremtidsvisjoner. La dine venner, kolleger, medarbeidere, studenter, administrativ personale og alle andre som kan være interessert få vite hvem vi er, hva vi gjør og hvordan de også kan bli med. Med et stort og mangfoldig felleskap bak oss kan META få tyngden som trengs for å gjøre en forskjell i hvordan språkteknologi kan bidra til å sikre flerspåklighet i Europas fremtid.

 

- Hold deg oppdatert. Det er mye som skje i META-NET og på feltet som helhet. Du kan holde deg oppdatert ved å følge denne nettsiden for bloggopdateringer, nye hendelser og saker i diskusjonsforaene.

 

Bli med, del dine synspunkter og spre ordet. Sammen kan vi forme fremtidens språkteknologi, i og for et flerspråklig Europa.

 

Hvem bør bli med?

META gir forskere, teknologer, spesialister og administrativt personale som utvikler, tilbyr eller bruker språkteknologien en unik mulighet til å holde seg oppdatert, bidra med idéer eller promotere enkeltspråk mens en deltar i ekspertdiskusjoner, arbeidsgrupper og planarbeid som vil forme Europas språklige fremtid.

Forsknings- og teknologiutviklingsprosjekter inviteres til å delta i META-SHARE for å få tilgang til en samling av språkressurser og teknologi og bidra til planlegging og evaluering av METAs tjenester.

Komersielle bedrifter inviteres til å bidra med sine visjoner om produkter og tjenester, å delta i METAs planarbeid og å bruke META for å utvikle nyttige partnerskap.

Skoler og undervisningspersonell, journalister og media, politikere, offentlige institusjoner og organisasjoner oppfordres til å delta i åpne diskusjoner om visjoner og muligheter for et virkelig flerspråklig informasjonssamfunn.

Stemmen din er viktig, akkurat som språket du uttrykker deg på. Ved å delta i META bidrar du til å utforme fremtiden til det språklige landskapet i Europa.