Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Przyłącz się!

Jak uczestniczyć w działaniach META:


  • Przyłącz się do META, aby wyrazić w ten sposób poparcie dla działań naszego konsorcjum. Członkowie Technologicznego Konsorcjum Wielojęzycznej Europy mają dostęp do najnowszych informacji na temat technologii językowych oraz mają głos w sprawach istotnych dla tej dziedziny. Przyłączenie się do konsorcjum META stwarza również współpracy z ekspertami z tej dziedziny w celu promowania wielojęzyczności w Europie. Aby przyłączyć się do konsorcjum META, wystarczy wypełnić prosty formularz. Wstąpienie do META nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań natury finansowej.
  • Konferencje i wydarzenia - członkowie META-NET aktywnie uczestniczą w konferencjach i innych wydarzeniach z dziedziny technologii językowych i pokrewnych obszarów badań.
  • Media społecznościowe - nasze strony w portalach Facebook i Twitter umożliwiają śledzenie działań META i społeczności oraz propagowanie naszych idei wśród znajomych i współpracowników.
  • Rozpowszechniaj idee META - META jest inicjatywą społecznością; wszyscy zainteresowani mogą włączyć się w nasze działania i uczestniczyć w rozwoju społeczności META poprzez propagowanie naszej wizji. Kluczem do sukcesu META jest dotarcie do różnorodnych grup użytkowników wielojęzycznych technologii językowych, od naukowców do obiroców końcowych. Pragniemy, aby nasi znajomi, współpracownicy, studenci, administratorzy i wszyscy zainteresowani wiedzieli, kim jesteśmy, jakie podejmujemy działania i jak mogą do nas dołączyć. Duża, różnorodna społeczność wspierająca nasze cele pozoli nam osiągnąć masę krytyczną niezbędną, aby urealnić wizję wielojęzycznej przyszłości Europy.
  • Bądź na bieżąco - zarówno META-NET, jak i dziedzina technologii językowych są niezwykle aktywne. Strony META, nowe wpisy na naszych blogach i fora dyskusyjne pozwalają na bieżąco śledzić najświeższe wiadomości z dziedziny.
Uczestnicz w działaniach meta, wyraź swoje zdanie i rozpowszechniaj nasze idee. Wspólnie możemy kszałtować przyszłość technologii językowych w wielojęzycznej Europie i dla niej.
Adresaci działań META

Naukowcom, ekspertom w zakresie nowych technologii, osobom związane z nimi zawodowo i administratorom rozwijającym, dostarczającym lub użytkującym technologie językowe META oferuje unikalną szansę podążania za najświeższymi trendami lub wspierania poszczególnych języków, a zarazem uczestniczenia w dyskusji z ekspertami, pracy w zespołach roboczych i planowania działań, które wpłyną na językową przyszłość Europy.
Projektom badawczym i technologicznym dołączenie do META-SHARE umożliwi dostęp do obszernych zasobów danych i technologii językowych oraz udział w planowaniu i weryfikacji usług META.
Dla przedsiębiorstw udział w meta META jest okazją do przekazania swoich wizji produktów i usług oraz udziału w procesie decyzyjnym META, a także nawiązania owocnej współpracy z ekspertami, firmami z branży oraz odbiorcami technologii językowych.
Szkołom, dziennikarzom i mediom, politykom, instytucjom publicznym i organizacjom META umożliwia uczestniczenie w otwartych dyskusjach nad wizją i planami rozwoju prawdziwie wielojęzycznego społeczeństwa informacyjnego.
Twój głos jest ważny - tak jak i Twój język. Dołączając do META, pomagasz kształtować przyszły krajobraz językowy Europy.