Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Zúčastnite sa

Čo môžete urobiť:

  • Pripojte sa k META – Pripojením k Multilingválnej európskej technologickej aliancii môžete vyjadriť podporu cieľom našej iniciatívy. Okrem toho vás budeme môcť rýchlejšie informovať o relevantných novinkách a vývoji a uchádzať sa o váš príspevok vo veciach týkajúcich sa širšieho spoločenstva zaoberajúceho sa jazykovými technológiami. Zapojením do META sa spojíte s ďalšími odborníkmi a zainteresovanými stranami z výskumu, priemyslu a ďalších komunít v oblasti multilingválnych jazykových technológií v snahe o poskytnutie pomoci pri formovaní budúcnosti v danej oblasti pri súčasnom zachovaní jazykovej rozmanitosti v Európe. Pripojenie sa k META je veľmi jednoduché, stačí vyplniť on-line formulár. Upozorňujeme, že vstup META nepredstavuje z vašej strany žiadny finančný záväzok.
  • Diskutujte on-line – Väčšie zapojenie a interakcia so spoločenstvom môže len prospieť procesu budovania vízie, z ktorého čerpá vývoj agendy strategického výskumu pre európske jazykové technológie. META-NET naštartovala tento proces vytvorením expertných skupín na začatie zhromažďovania atraktívnych nápadov pre vizionárske aplikácie. Výsledky týchto úvodných kôl stretnutí vizionárskych skupín sú k dispozícii pre on-line diskusiu. Prosíme vás, aby ste sa zapojili a poskytli nám vaše postrehy a spätnú väzbu. Tieto vstupy sa následne použijú pri sformovaní konečných vízií a výskumnej agendy predkladanej Alianciou META.
  • Konferencie a akcie – META-NET je veľmi aktívna na konferenciách a akciách v rámci spoločenstva Jazykových technológií a v príbuzných oblastiach.
  • Sociálne siete – Pripojte sa k nám na Facebooku a LinkedIn, aby ste mohli jednoducho zostať v kontakte s META-NET a spoločenstvom a šíriť informácie svojim priateľom a kolegom.
  • Dajte vedieť ostatným – Ak sa vám páči, čo robíme, rozširujte informácie o našej činnosti, aby ste nám pomohli. META je komunitná iniciatíva. Šírením informácií pomôžete rozširovať a zlepšovať túto komunitu. Ak máme byť úspešní, musíme osloviť pestré spoločenstvo záujemcov, od odborníkov v oblasti výskumu a vývoja až po koncových užívateľov našich multilingválnych technologických vízií budúcnosti. Informujte svojich priateľov, kolegov, spolupracovníkov, študentov, administrátorov a akékoľvek ďalšie osoby, ktoré by mohli mať názor na naše aktivity alebo záujem o našu činnosť, o tom, kto sme, čo robíme, a ako sa tiež môžu zapojiť. Pokiaľ naše ciele bude podporovať veľké a rôznorodé spoločenstvo, META môže dosiahnuť kritickú masu potrebnú na dosiahnutie skutočnej zmeny ohľadom toho, ako môžu jazykové technológie umožniť a zabezpečiť mnohojazyčnosť v európskej budúcnosti.
  • Zostaňte informovaní – v META-NETe a v danej oblasti ako celku sa toho deje veľa. Opakovane si prezerajte túto stránku, aby ste ostali informovaní o aktualizáciách blogov, novom vývoji a nových príspevkoch na diskusnom fóre.
    Zapojte sa, zdieľajte váš názor a šírte informácie. Spoločne môžeme vytvárať budúcnosť jazykových technológií v multilingválnej Európe a pre multilingválnu Európu.

Zapojte sa, zdieľajte váš názor a šírte informácie. Spoločne môžeme vytvárať budúcnosť jazykových technológií v multilingválnej Európe a pre multilingválnu Európu.

Kto by sa mal zapojiť

Výskumníkom, technológom, odborníkom a správcom, ktorí vyvíjajú, poskytujú alebo využívajú jazykové technológie, ponúka META jedinečnú možnosť byť informovaný, ponúkať svoje nápady alebo obhajovať záujmy určitého jazyka prostredníctvom odborných diskusií, pracovných skupín či plánovaných aktivít, ktoré budú ďalej formovať jazykovú budúcnosť Európy.

Na účasť v programe META-SHARE vyzývame projekty v oblasti výskumu a vývoja technológií, pričom im poskytujeme celý fond jazykových zdrojov a technológií a  umožňujeme poskytnúť pomoc pri plánovaní a využívaní služieb programu META.

Uvítame aj vízie a nápady pre produkty a služby z komerčnej sféry, ktorá sa môže spolupodieľať na plánoch programu META, ako aj využiť program META na nadviazanie výhodných partnerských vzťahov.

Na účasť v otvorených diskusiách o víziách skutočne multilingválnej spoločnosti a spôsoboch ich dosiahnutia vyzývame školy a pedagógov, novinárov, médiá, predstaviteľov politického života i verejnoprávne inštitúcie a organizácie.

Váš hlas je dôležitý, rovnako ako jazyk, ktorým ho vyjadrujete. Zapojením sa do programu META prispejete k formovaniu budúcej európskej jazykovej panorámy.