Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Delta! Engagera dig!

Vad kan du göra för att engagera dig

 • Gå med i META - Att gå med i META ger dig möjlighet att visa att du stöder de mål vi satt upp för vår verksamhet. Det ger oss också möjlighet att hålla dig uppdaterad med relevanta nyheter och den senaste utvecklingen inom området, samt att vi kan ta del av dina kunskaper inom områden som påverkar den språkteknologiska gemenskapen i stort. Tack vare ditt engagemang i META kommer du, tillsammans med andra experter och intressenter inom forskning, industri och mer därtill, att bli en del av det flerspråkiga språkteknologiska fältet och du får chansen att forma framtiden för detta forskningsfält samtidigt som du bevarar och främjar språklig mångfald i Europa. Att gå med i META är enkelt. Fyll bara i formuläret online. Att gå med i META är gratis och innebär inte några ekonomiska åtaganden.
 • Konferenser och evenemang - META-NET är mycket aktiva på konferenser och evenemang inom den språkteknologiska gemenskapen och inom närliggande forskningsfält.

   

 • Sociala medier - Gå med oss på Facebook och LInkedIn så kan du på ett enkelt sätt hålla kontakten med META-NET och sammanslutningen och föra vidare informationen till dina vänner och kolleger.

   

 • För vidare informationen - Om du gillar det vi gör så hjälp oss att föra vidare informationen. META är ett gemenskapsinitiativ. Genom att föra vidare informationen om oss hjälper du sammanslutningen att växa och förbättras. För att bli riktigt framgångsrika behöver vi nå ut till mångskiftande intressegrupper, alltifrån experter på forskning och utveckling till de tilltänkta användarna för de flerspråkiga teknologiska produkter vår framtida vision omfattar. Låt dina vänner, kolleger, medarbetare, studenter, administrativa personal och andra som kan tänkas vara intresserade eller ha en åsikt i frågan få veta vilka vi är, vad vi gör och hur de kan bli delaktiga. Med hjälp av en bred och mångskiftande gemenskap kan META nå den kritiska massa som behövs för att påverka hur språkteknologi kan möjliggöra och säkerställa flerspråkighet i det framtida Europa.

   

 • Håll dig updaterad - Det händer mycket inom META-NET och inom forskningsfältet som helhet. Håll dig uppdaterad genom att återvända till denna hemsida för att ta del av uppdaterade blogginlägg, ny utveckling och nya trådar på diskussionsforumet.

   

Engagera dig, dela med dig av dina åsikter och för vidare informationen. TIllsammans kan vi forma framtiden för språkteknolog i, och för, ett flerspråkigt Europa.

Vem bör engagera sig

META erbjuder forskare, teknologer, fackmän och administrativ personal som utvecklar, tillhandahåller och använder språkteknologi en unik möjlighet att hålla sig informerade, att bidra med idéer eller fungera som förespråkare för specifika språk, under diskussion med experter, deltagande i arbetsgrupper eller planering av aktiviteter som kan forma Europas språkliga framtid.

Projekt som berör forskning och teknisk utveckling inbjuds att gå med i META-SHARE och på så sätt få tillgång till ett gemensamt förråd av språkliga resurser och teknologi, samtidigt som de kan bidra med att planera och validera METAtjänster.

Kommersiella företag är välkomna att bidra med sina visioner för produkter och tjänster, att delta i planeringsprocessen av META och att använda META som ett led i att skaffa sig lönsamma kontakter och partnerskap.

Skolor och utbildare; journalister och media; politiker och offentliga institutioner och organisationer uppmuntras att, i öppna diskussioner, bidra med sina visioner om hur man kan uppnå ett verkligt flerspråkigt informationssamhälle.

Din åsikt är viktig, precis som det språk du uttrycker den på. Genom att gå med i META kommer du att hjälpa till att forma det framtida europeiska språklandskapet.