Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Стратегия на META-NET за развитие на научните изследвания по пътя към "Многоезикова Европа 2020"

Обобщение

Прочетете PDF документа (на английски)!

На 11 юли 2012 г., след над двегодишна работа, МETA-NET публикува първата версия на Стратегията за развитие на научните изследвания по пътя към "Многоезикова Европа 2020" (SRA) (на английски). Документът се появява в резултат на усилените дискусии и съвместната работа на стотици експерти от изследователския и индустриалния сектор. Основната задача на Стратегията за развитие на научните изследвания (SRA) е да увеличи информираността в сферата на езиковите технологии в Европа, да привлече вниманието на и да информира лицата и институциите, отговорни за политиките и стратегиите в сферата на езиковите технологии на регионално, национално и международно равнище, за своите решения, особено с оглед на бъдещите възможности за европейско финансиране по програма Хоризонт 2020 и финансиращия механизъм Свързване на Европа (CEF).

НУЖДАЕМ СЕ ОТ ВАШАТА ПОМОЩ!

Приканваме Ви да се запознаете с предложенията на Стратегията за развитие на научните изследвания по пътя към "Многоезикова Европа 2020" и да ни съдействате в следните насоки:

  1. Моля, информирайте ни дали изложеното в документа отговаря на идентифицираните нужди.
  2. Нуждаем се от повече реакции на и отзиви от изследователския сектор и най-вече от представителите на индустриалния сектор! Какво мислите за визията ни за многоезикова Европа и за свързаната с нея Стратегия за развитие на научните изследвания (SRA)? Моля, изпратете ни предложенията си! Подкрепяте ли нашата Стратегия за развитие на научните изследвания по пътя към "Многоезикова Европа 2020" (SRA) и стратегическите ни планове? Моля, информирайте ни за предложенията си! И кратките съобщения с конкретни предложения, и по-дългите и детайлни текстове ще са ни изключително полезни! Ще включим Вашите предложения и отзиви на задната корица на изданието на Стратегията, вътре в книжното тяло на документа или на уебсайта ни.
  3. Ако разполагате с интересни данни, убедителни цифри и статистика за развитието в областта на езиковите технологии или нуждите в определени сегменти на пазара, които са в съгласие с предложенията в Стратегията за развитие на научните изследвания по пътя към "Многоезикова Европа 2020" (SRA) и които биха подсилили посланието ни, моля информирайте ни за тях!
  4. В Глава 6 ще се запознаете с предложените три приоритетни теми, както и с идеята за изграждане на европейска платформа за езиково-технологични услуги. В последната редакция на текста не фигурират конкретни наименования на приоритетните изследователски теми  и Европейската платформа за услуги. Ще сме благодарни, ако ни предложите подходящи и убедителни названия за темите или платформата, които да са международно разпознаваеми? Моля, изпратете ни идеите си!
  5. Моля, споделете текста на Стратегията за развитие на научните изследвания по пътя към "Многоезикова Европа 2020" (SRA) с колеги и партньори, които биха се заинтересували от нея и които могат да ни изпратят полезни коментари и бележки с оглед завършването и публикуването на окончателната версия на документа.

Моля, изпращайте отзиви, коментари и забележки по SRA на Георг Рем: georg.rehm@meta-net.eu до 15 септември 2012 г. Всички коментари ще бъдат взети под внимание при оформянето на окончателната версия на Стратегията за развитие на научните изследвания по пътя към "Многоезикова Европа 2020" (SRA), която ще бъде публикувана през ноември 2012 г.

Благодарим много за подкрепата и помощта!

Tехнологичен съвет META

null

Priority Research Themes

Актуална версия

Предишни документи