Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET Strategisk forskningsdagsorden for det flersproglige Europa 2020

Resumé

Download SRA som PDF!

Efter to års arbejde blev første version af META-NETs Strategiske forskningdagsorden for det flersproglige Europa 2020 (SRA) udgivet den 11. juli 2012. Dokumentet er resultatet af en diskussion mellem hundredevis af eksperter fra forskning og industri. Hovedformålet med SRA er at øge opmærksomheden på sprogteknologi som felt i Europa, og tiltrække bevågenhed fra politikere og informere dem på regionalt, nationalt og international niveau, især hvad angår de forestående europæiske finansieringsmuligheder Horizon 2020 and Connecting Europe Facility (CEF).

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP!

Vi vil gerne invitere dig til at downloade SRA og hjælpe os med følgende punkter:
  1. Fortæl os om den lever op til kravene ovenfor.
  2. Vi har brug for flere udtalelser fra repræsentanter fra forskningsverdenen og især industrien! Har du en mening om det flersproglige Europa og vores SRA? Send den til os! Støtter du vores SRA og strategiske planer? Lad os høre! Vi sætter pris på både korte, hurtige beskeder og længere bidrag. Din udtalelser bliver optaget i vores liste af citater på bagsiden af SRA, i listen indeni, eller på vores hjemmeside.
  3. Hvis du har interessant data eller overbevisende tal fra bestemte markeder som kunne passe godt ind i SRAen og som ville styrke budskabet, så send dem til os!
  4. I kapitel 6 finder du vores tre forslag til prioriterede forskningstemaer, og også idéen om at lave en europæisk serviceplatform for sprogteknologier. I denne version har vi besluttet ikke at sætte navn på de prioriterede forskningstemaer og den europæiske serviceplatform. Kan du komme på et godt og overbevisende navn der ville virke som et slags internationalt brand for temaet eller platformen? Send os dine idéer!
  5. Videresend endelig SRAen til interessede kolleger som kunne komme med givtige kommentarer og indsigter til hjælp ved den endelige udfærdigelse af dokumentet.
Send din feedback til georg.rehm@meta-net.eu inden 15. september, 2012. Al feedback vil blive taget i betragtning til den Strategic Research Agenda, som publiceres i november 2012.

Mange tak for hjælpen og støtten!

METAs teknologiråd

null

Priority Research Themes

Nuværende dokument

Ældre Dokumenter