Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET Strateginen tutkimusohjelma monikieliselle Euroopalle 2020

Englanninkielinen tiivistelmä

Lataa PDF-dokumentti englanniksi!

Yli kahden vuoden jälkeen META-NETin ensimmäinen versio Strategisesta tutkimusohjelmasta monikieliselle Euroopalle 2020 (SRA) julkaistiin 11. heinäkuuta, 2012. Dokumentti on satojen tutkimus- ja yritysalan asiantuntijoiden välisten keskustelujen tulos. Tutkimusohjelman päätarkoitus on tehdä kieliteknologian ala tunnetummaksi Euroopassa ja herättää alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen tason poliitikkojen ja pättäjien huomio sekä neuvoa heitä heidän päätöksissään, koskien etenkin sellaisia tulevia eurooppalaisia sijoitusmahdollisuuksia kuin Horizon 2020 ja Connecting Europe Facility (CEF).

TARVITSEMME APUASI!

Toivoisimme että lataisit tutkimusohjelman (tarjolla englanninkielisenä) ja auttaisit meitä seuraavissa kohdissa:

  1. Kerro kohtaako se edellä mainitut tarpeet.
  2. Tarvitsemme enemmän lainauksia tutkimuksen ja etenkin yritysmaailman edustajilta! Onko sinulla monikielistä Eurooppaa ja tutkimusohjelmaa koskeva mielipide? Lähetä se meille! Tuetko ja kannatatko SRA:ta ja stategisia suunnitelmiamme? Kerro se meille! Niin lyhyet viestit kuin pidemmätkin panokset ovat hyvin tervetulleita. Lisäämme mielipiteesi tutkimusohjelman takakannen, sisäosion tai nettisivun listaan.
  3. Jos sinulta löytyy mielenkiintoista materiaalia, vakuuttavia kaavioita tai numeroita tietyille markkina-alueille, jotka saattaisivat sopia tutkimusohjelmaan ja vahvistaisivat sen viestiä, lähetä ne meille.
  4. Luvusta 6 löytyy ehdottamamme kolme päätutkimusteemaa ja lisäksi ajatus perustaa eurooppalainen käyttöalusta kieliteknologioille. Päätimme olla nimeämättä päätutkimusteemoja ja eurooppalaista käyttöalustaa nykyisessä versiossa. Keksitkö hyviä ja vakuuttavia nimiä jotka toimisivat eräänlaisena kansainvälisenä brandina teemoille tai käyttöalustalle? Lähetä ideasi meille!
  5. Lähetä tutkimusohjelma vapaasti eteenpäin niille kollegoille, jotka voisivat olla siitä kiinnostuneita ja jotka saattaisivat pystyä tarjoamaan hedelmällisiä kommentteja tai näkemyksiä dokumentin viimeistelyprosessissa.

Lähetä palautteesi osoitteeseen georg.rehm@meta-net.eu 15. syyskuuta 2012 mennessä. Kaikki palaute käydään läpi ennen Strategisen tutkimusohjelman lopullisen version julkaisemista marraskuussa 2012.

Kiitos avustasi ja tuestasi!

META Teknologianeuvosto

null

Priority Research Themes

Nykyinen versio

Aiemmat versiot