Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Tinklo „META-NET“ strateginė mokslinių tyrimų darbotvarkė 2020 m. daugiakalbei Europai

Santrauka

Atsisiųskite visą dokumentą PDF formate!

null
Tinklo „META-NET“ strateginė mokslinių tyrimų darbotvarkė (SMTD) 2020 m. (Strategic Research Agenda for Multilingual Europe 2020 (SRA)) daugiakalbei Europai buvo pradėta rengti daugiau nei prieš dvejus metus, o 2012 m. liepos 11 d. buvo publikuota pirmoji jos versija. Šis dokumentas – šimtų įvairių mokslinių tyrimų ir pramonės sričių ekspertų diskusijos rezultatas. Pagrindinis SMTD tikslas yra didinti kalbos technologijų srities žinomumą Europoje, atkreipti į jas regiono, nacionalinių ir tarptautinių politikų ir politikos formuotojų dėmesį ir suteikti jiems papildomos informacijos, padėsiančios jiems priimti atitinkamus sprendimus ir ypač tuos, kurie bus susiję su rengiamomis Europos finansavimo priemone „Horizon 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemone (EITP).
Priority Research Themes

Aktuali dokumento redakcija

Kiti dokumentai