Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET stratēģiskā pētniecības programma daudzvalodu Eiropai 2020

Kopsavilkums

Lejupielādēt visu PDF dokumentu

 

META-NET dokumenta “Stratēģiskā pētniecības programma daudzvalodu Eiropai 2020” (Strategic Research Agenda for Multilingual Europe 2020 — SRA) pirmā versija tika izstrādāta vairāk nekā divus gadus un tika publicēta 2012. gada 11. jūlijā. Šis dokuments ir izveidots, pamatojoties uz diskusijām, kas norisinājušās starp simtiem pētniecības un nozares speciālistu. SRA galvenais mērķis ir palielināt informētību par valodu tehnoloģiju jomu Eiropā un piesaistīt politiķu un politikas veidotāju uzmanību, lai šī informācija tiktu ņemta vērā, pieņemot reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa lēmumus, īpaši attiecībā uz gaidāmajām Eiropas finansējuma iespējām — programmu “Apvārsnis 2020” un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (Connecting Europe Facility — CEF).

WMUMS IR VAJADZĪGA JŪSU PALĪDZĪBA!

Vēlamies jūs aicināt lejupielādēt dokumentu SRA un lūgt jūsu palīdzību šādos jautājumos:

  1. Lūdzu, dariet mums zināmu, vai mūsu darbs atbilst iepriekš aprakstītajām vajadzībām.
  2. Mums nepieciešams vairāk konkrētu piemēru no pētniecības un jo īpaši biznesa jomas pārstāvjiem. Vai jums ir viedoklis par daudzvalodu Eiropu un mūsu SRA? Lūdzu, atsūtiet to mums. Vai atbalstāt SRA un mūsu stratēģiskos plānus un piekrītat tiem? Lūdzu, dariet mums to zināmu. Mēs patiesi novērtēsim jebkuru ieguldījumu: gan īsas ziņas, gan garāku izklāstu. Jūsu citātu mēs iekļausim citātu sarakstā uz SRA aizmugures vāka, dokumenta citātu sarakstā vai tīmekļa vietnē.
  3. JJa jums ir interesanti dati, pārliecinoši skaitļi vai informācija par konkrētiem tirgus sektoriem, kas būtu piemēroti SRA un palīdzētu sekmēt šīs programmas īstenošanu, lūdzu, atsūtiet tos mums.
  4. 6. nodaļā atradīsit trīs mūsu ieteiktās prioritārās pētniecības jomas un arī ieceri par Eiropas pakalpojumu platformas izveidi valodu tehnoloģiju vajadzībām. Pašreizējā versijā mēs izlēmām nepiešķirt nosaukumu prioritārās pētniecības tēmām un Eiropas pakalpojumu platformai. Vai jums ir labas idejas par pārliecinošiem nosaukumiem, ko varētu izmantot par starptautiskiem tēmas vai platformas zīmoliem? Lūdzu, atsūtiet mums savus priekšlikumus.
  5. Droši pārsūtiet SRA kolēģiem, kurus šis dokuments varētu interesēt un kuri varētu sniegt noderīgus komentārus un ieskatus, kas palīdzētu dokumenta galīgās versijas sagatavošanā.

Lūdzu, nosūtiet atsauksmes uz e-pasta adresi georg.rehm@meta-net.eu līdz 2012. gada 15. septembrim. Visas atsauksmes tiks pārskatītas un izmantotas Stratēģiskās pētniecības programmas galīgās versijas tapšanā, kas tiks publicēta 2012. gada novembrī.

Pateicamies par jūsu palīdzību un atbalstu!

META tehnoloģiju padome

Pašreizējais dokuments

null

Priority Research Themes

Iepriekšējie dokumenti