Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET Strategic Research Agenda for Multilingual Europe 2020

Streszczenie

Pobierz pełną wersję dokumentu w formacie PDF!

Po ponad dwóch latach prac 11. lipca 2012 konsorcjum META-NET opublikowało Strategiczną Agendę Badań dla Wielojęzycznej Europy 2020 (SRA). Dokument jest owocem dyskusji pomiędzy setkami ekspertów – zarówno naukowców, jaki i przedstawicieli przemysłu. Głównym celem Agendy jest zwiększenie świadomości Technologii Językowych w Europie, zainteresowanie i poinformowanie polityków oraz decydentów szczebla regionalnego, krajowego i międzynarodowego, aby byli w stanie podejmować trafne decyzje dotyczące najbliższych możliwości finansowania, takich jak Horizon 2020 i Connecting Europe Facility (CEF).

POTRZEBUJEMY TWOJEJ POMOCY!

Zachęcamy do pobrania Strategicznej Agendy Badań i odniesienia się do następujących kwestii:

  1. Czy dokument spełnia wymogi sprecyzowane powyżej?
  2. Potrzebujemy opinii od przedstawicieli świata nauki oraz przemysłu. Podziel się z nami swoją opinią na temat wielojęzycznej Europy oraz Strategicznej Agendy Badań. Czy popierasz postulaty owego dokumentu oraz nasze plany strategiczne? Będziemy wdzięczni nawet za krótką wiadomość, chociaż dłuższe są także mile widziane. Twoja opinia zostanie włączona do listy cytatów na tylnej okładce Strategicznej Agendy Badań, wewnątrz dokumentu lub na stronie internetowej.
  3. Jeżeli dysponujesz interesującymi danymi lub przekonującymi statystykami dla określonego sektora rynku, które moglibyśmy uwzględnić w Agendzie, jako wzmocnienie naszego przekaz, to podziel się nimi.
  4. W Rozdziale 6 omówiono trzy sugerowane priorytetowe tematy badawcze oraz pomysł stworzenia europejskiej platformy usługowej dla Technologii Językowych. W obecnej wersji dokumentu wspomniane tematy badawcze oraz platforma usługowa nie posiadają jeszcze nazw. Czekamy na sugestie nazw, które mogły funkcjonować jako marka międzynarodowa. Podziel się swoimi pomysłami.
  5. Zachęcamy do rozpowszechniania Agendy wśród współpracowników, którzy mogliby przekazać nam przydatne uwagi pozwalające udoskonalić dokument.

 

Wiadomości prosimy przesyłać na adres georg.rehm@meta-net.eu do 15 września 2012. Wszystkie komentarze i uwagi zostaną uwzględnione przy opracowywaniu końcowej wersji Strategicznej Agendy Badań, która zostanie opublikowana w listopadzie 2012.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie!

Rada Technologiczna META

null

Priority Research Themes

Najnowszy dokument

Starsze dokumenty