Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET Strategický výskumný program pre multilingválnu Európu 2020

Zhrnutie

Dokument si môžete v PDF stiahnuť tu!

 

Po dvoch rokoch prípravy bol 11. júla 2012 publikovaný Strategický výskumný program pre multilingválnu Európu 2020 (SRA; Strategic Research Agenda). Dokument je výsledkom rokovaní niekoľkých stoviek odborníkov z oblasti priemyslu a výskumu. Hlavným cieľom SRA je zvýšiť povedomie o jazykových technológiách v Európe na národnej i medzinárodnej úrovni a oboznámiť s ním štátnych predstaviteľov predovšetkým v súvislosti s budúcim rámcovým programom financovania výskumu a inovácií Horizont 2020 (Horizon 2020) a programom Nástroje na prepojenie Európy (CEF; Connecting Europe Facility).

POTREBUJEME VAŠU POMOC!

Tu si môžete stiahnuť prvú verziu SRA a vyjadriť sa k nasledovným bodom:

  1. Prosím, dajte nám vedieť, či SRA dostatočne odráža skutočné potreby.
  2. Potrebujeme viac citátov od výskumníkov, hlavne od predstaviteľov priemyslu. Čo si myslíte o multilingválnej Európe a našom SRA? Pošlite nám svoj názor! Podporujete a súhlasíte so SRA a našimi strategickými plánmi? Dajte nám vedieť. Budeme vďační za akýkoľvek postreh. Vaše citáty budú zaradené medzi citáty na zadnej strane dokumentu, príp. do vnútornej časti dokumentu, alebo budú publikované na našej webovej stránke.
  3. V prípade, že máte k dispozícii zaujímavé údaje, čísla alebo hodnoty, ktoré by boli vhodné pre SRA a zároveň by pomohli podporiť jej cieľ, pošlite nám ich!
  4. V 6. kapitole navrhujeme tri prioritné témy výskumu a ponúkame našu predstavu o európskej platforme služieb pre jazykové technológie. V prvej verzii SRA sme neuviedli názvy jednotlivých prioritných výskumných tém ani názov európskej platformy služieb. Ak by ste nám chceli pomôcť vymyslieť vhodné názvy, pošlite nám ich!
  5. Prosím, oboznámte s dokumentom svojich kolegov a známych, ktorí by mohli napomôcť svojimi postrehmi a nápadmi vylepšiť dokument SRA.

Svoje nápady posielajte do 15. septembra 2012 na adresu georg.rehm@meta-net.eu. Všetky postrehy budú spracované vo finálnej verzii Strategického výskumného programu (SRA), ktorá bude publikovaná v novembri 2012.

Ďakujeme Vám za Vašu pomoc a podporu!

Technologická rada META-NET-u

null

Priority Research Themes

 

Aktuálny dokument

Staršie dokumenty