Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NETs strategiska forskningsagenda för ett flerspråkigt Europa 2020

Sammanfattning

Ladda ner hela PDF-dokumentet!

Den 11 juli 2012 publicerades den första versionen av den strategiska forskningsagendan för ett flerspråkigt Europa 2020 (SFA) efter två års arbete. Dokumentet är resultaten av en diskussion mellan hundratals experter från forskning och industri. SFAs huvudsakliga syfte är att öka medvetenheten om det språkteknologiska området i Europa samt att uppmärksamma politiker och beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå och informera dem i sina beslut, särskilt gällande de kommande europeiska finansieringsmöjligheterna Horizon 2020 och Connecting Europe Facility (CEF).

VI BEHÖVER DIN HJÄLP!

Vi ber dig att ladda ner SFA:n och hjälpa oss med följande punkter:

  1. Låt oss få veta om den möter de behov som nämns ovan.
  2. Vi behöver fler citat från representanter från forskningsvärlden och - i synnerhet - från industrin! Har du åsikter om det flerpråkiga Europa och vår SFA? Skicka gärna dem till oss! Stöder och godkänner du SFA:n och vår strategiska plan? Låt oss få veta det! Både korta meddelanden och längre bidrag är mycket uppskattade! Vi kommer inkludera ditt citat i citatlistan på baksidan eller inuti SFA:n, eller på webbplatsen.
  3. Om du har intressant data, övertygande diagram eller siffror för något marknadsområde som skulle passa i SFA:n och som skulle kunna stärka vårt budskap, skicka dem gärna till oss!
  4. I kapitel 6 hittar du vårt föreslag på tre prioriterade forskningsteman och även vårt uppslag om att inrätta en europeisk serviceplattform för språkteknologi. I den nuvarande versionen har vi beslutat att inte namnge de prioriterade forskningtemana eller den europeiska serviceplattformen. Kan du komma på bra och övertygande namn som skulle fungera som ett slags internationellt varumärke för temana eller plattformen? Skicka oss dina idéer!
  5. Vidarebefordra gärna SFA:n till intresserade kollegor som kan ge givande kommentarer och insikter om på dokuments slutförandeprocessen.

Skicka dina kommentarer till georg.rehm@meta-net.eu före September 15, 2012. Alla kommentarer kommer att granskas till den slutliga versionen av den strategiska forskningsagendan, som ska publikeras i november 2012.

Tack så mycket för din hjälp och ditt stöd!

META:s tekniska råd

null

Priority Research Themes

Aktuella dokument

Äldre dokument