Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET Strategic Research Agenda for Multilingual Europe 2020

Comprensió il·limitada: una Europa sense barreres d'idioma

Aquesta és l’estratègia europea per superar les barreres de la comunicació i preparar Europa per a la propera revolució de les Tecnologies de la Informació

Europa s'enfronta a una crisi de comunicació greu. Els últims estudis duts a terme per META-NET "Les llengües d'Europa en l'era digital", publicats l'any passat en 31 volums per a 31 idiomes, mostra que la majoria de les llengües europees estan en perill d '"extinció digital": no tenen prou suport de les tecnologies de la informació per poder sobreviure en el món digital. La immensa diversitat lingüística és un element definitori del patrimoni cultural del nostre continent, però a la vegada és també un obstacle per al comerç i els negocis i per a una major integració europea. Tot i les enormes despeses que hi ha hagut en traducció, avui en dia només una petita fracció de la informació valuosa està disponible en totes les llengües europees, de manera que, per culpa de les fronteres lingüístiques, els ciutadans europeus no tenen oportunitats de debatre entre ells qüestions importants. La comunicació entre els grecs i els alemanys sobre la crisi financera, per exemple, passa a través dels mitjans de comunicació locals i dels polítics nacionals; però aquests canals no sempre promouen la comprensió mútua. En moments en què les xarxes socials i Internet estan modificant profundament les decisions polítiques, la UE no es beneficia prou d'aquests canvis. Els ciutadans danesos no debaten amb els francesos sobre els avantatges i inconvenients de les fonts d'energia nuclear; no és possible un diàleg internacional entre els ciutadans de la UE mediterrània sobre les possibles conseqüències d'una política d'immigració comuna, diàleg en el qual també haurien d'involucrar els seus veïns del nord.

Per tal de crear una Europa sense barreres de comunicació que doni suport al lliure flux d'informació, d’idees i de comerç, que respecti la riquesa cultural i lingüística i la diversitat, META-NET, una xarxa d'excel·lència europea constituïda per 60 centres d'investigació en 34 països, ha elaborat una Agenda estratègica de recerca (Strategic Reserach Agenda, SRA), que descriu la manera com la inversió en tecnologies del llenguatge pot generar considerables beneficis econòmics, que en compensen, de llarg, el cost. Més de 200 experts en lingüística i tecnologies, així com també representants d’altres parts interessades, hi han contribuït durant més de dos anys de preparació. Aquest document es va donar a conèixer oficialment i va ser presentat als representants de la Comissió Europea, la investigació, la indústria i la tecnologia en un simposi el 25 de gener de 2013, a Berlín, Alemanya.

La SRA mostra que Europa pot convertir la seva diversitat lingüística i cultural en un avantatge competitiu. La comunitat d’investigadors europeus en tecnologia de la llengua, tant del món acadèmic com de la indústria, és molt competent en tecnologies multilingües i es troba en una posició privilegiada per tal de tenir un paper destacat en la propera revolució de la tecnologia, que implicarà de manera significativa el llenguatge humà, el coneixement i l'emoció. En aquest sentit, Siri d'Apple i la cerca de Google per veu en són només les primeres passes. El llenguatge humà es convertirà en el mitjà preferit per a la comunicació entre les persones i la tecnologia. Per tal que aquesta tecnologia es pugui desenvolupar, es necessiten programes adequats per als diferents idiomes, serveis i dispositius, cosa que suposarà la creació d'un gran mercat. Ja avui, la tecnologia del llenguatge proporciona accés al coneixement humà digitalitzat que conté la web, i en un futur proper l'allau diària de dades textuals (Big Data) serà semànticament analitzable per millorar la cerca d’informació i apareixeran nombroses aplicacions noves.

En la seva proposta de programa d'investigació paneuropeu, la SRA recomana que els esforços en investigació acadèmica i desenvolupament industrial se centrin en tres temes prioritaris:

  1. El núvol translingüístic (Translingual Cloud): haurà de proporcionar serveis de traducció genèrics i especialitzats a tots els ciutadans, empreses i organitzacions europeus. Aquests serveis abastaran tecnologies de traducció automàtica d'alta qualitat, precises i fiables per al llenguatge parlat i escrit, i implicaran traductors i intèrprets en les tasques que les màquines, per si soles, no poden tractar.
  2. La intel·ligència social i l'e-participació: se centra en el desenvolupament de recursos i eines per donar suport a la comprensió i el diàleg dins i entre comunitats de ciutadans, clients i consumidors, per permetre la participació electrònica i establir processos més eficaços per a la preparació, la selecció i l’avaluació de decisions col·lectives.
  3. Els assistents interactius amb capacitats socials: la recerca es concentra en el desenvolupament d’assistents digitals omnipresents capaços d'aprendre i adaptar-se per oferir un suport proactiu i interactiu segons situacions concretes, llocs i objectius de l'usuari a través de la interacció per mitjà de llenguatge parlat.

META-NET també advoca pel disseny i desenvolupament d'una plataforma europea de serveis de tecnologies de la llengua que pugui oferir tecnologies de la llengua als usuaris i clients.

"Europa necessita urgentment un programari de traducció automàtica d'alta qualitat per a totes les llengües europees i les principals llengües no europees amb la finalitat última de superar les barreres de l'idioma. Aquestes barreres perjudiquen l’objectiu de la UE a llarg termini d'establir un mercat únic digital, ja que obstaculitzen el lliure flux de coneixement, informació, béns, productes i serveis ", diu el professor Hans Uszkoreit, coordinador de META-NET i director científic del DFKI (Centre Alemany d'Investigació en Intel·ligència Artificial). El Dr Georg Rehm (DFKI), coeditor de l'Agenda estratègica de recerca i gestor de la Xarxa de META-NET afegeix: "Després de l'accident de Fukushima el març del 2011, tota Europa va debatre els pros i els contres de l'energia nuclear, però només dintre dels límits de comunitats lingüístiques específiques: mai no hi ha hagut un debat a nivell europeu! Les tecnologies que promovem permetran a Europa dur a terme aquests debats creuant fronteres lingüístiques i arribar a un nou nivell d’identitat europea entre els ciutadans."

Gràcies a un esforç coordinat a gran escala des d’ara fins a l'any 2020, serà possible desenvolupar aquestes tecnologies que oferiran noves aplicacions i serveis als ciutadans, i que faran possible la creació d'una sèrie de noves oportunitats per a les Tecnologies de Ia Informació i les indústries del llenguatge a Europa. L'alta càrrega financera per càpita que pateixen les comunitats lingüístiques més petites, la necessària transferència de tecnologia entre llengües, la manca d'interoperabilitat dels recursos, eines i serveis, i el fet que les fronteres lingüístiques sovint no coincideixin amb les fronteres polítiques exigeixen una resposta que va més enllà de la que un sol país pot oferir. Aquest gran repte s'ha d'abordar a nivell de la Unió Europea, implicant els seus Estats membres i els països associats, en estreta col·laboració amb la indústria. La SRA proporciona un full de ruta per fer front a aquests reptes d'una manera que permeti que tots els ciutadans europeus en resultin beneficiats i que garanteixi que Europa esdevingui un líder tecnològic en el mercat i l'economia mundial.

Tecnologia de la llengua: antecedents

La tecnologia de la llengua ens dóna suport en moltes tasques quotidianes, com ara escriure correus electrònics o fer reserves de vols. Permet que hi hagi programes capaços de processar llenguatge humà parlat o escrit. Ens en beneficiem en la cerca i traducció de pàgines web, quan donem ordres al sistema multimèdia del nostre cotxe o mòbil tot parlant o quan demanem ajuda en una botiga en línia. En un futur proper, podrem parlar amb els programes informàtics, així com també amb diverses màquines i aparells, com els robots de servei que aviat entraran a les nostres llars i llocs de treball. Allà on siguem, quan necessitem informació, simplement la demanarem. Eliminar la barrera de comunicació que hi ha entre les persones i la tecnologia canviarà el nostre món. La tecnologia de la llengua ajudarà totes les persones a col·laborar, aprendre, fer negocis i compartir coneixements per damunt de les barreres lingüístiques i sense que calguin coneixements informàtics específics.

Avui dia, la tecnologia del llenguatge es basa fonamentalment en mètodes estadístics que requereixen grans volums de dades de llenguatge escrit o parlat. Especialment per als idiomes amb relativament pocs parlants, és difícil obtenir dades suficients. No obstant això, alguns avenços recents apunten que es podrà superar aquesta limitació i que la tecnologia del llenguatge serà una de les àrees clau de creixement en la tecnologia de la informació. Les grans corporacions internacionals com Google, Microsoft, IBM i Nuance han fet inversions substancials en aquesta àrea. Europa, per la seva rica experiència tecnològica, cultural i lingüística, amb ja centenars de petites i mitjanes empreses amb tecnologies especialitzades multilingües es troba en una posició privilegiada per acabar essent el líder en la creació d’aplicacions i serveis.

Sobre META-NET i META

META-NET és una xarxa d'excel·lència de 60 centres de recerca en 34 països, que ha participat de diversos projectes de la UE. Està dedicada als fonaments tecnològics de la societat de la informació multilingüe.

META-NET està forjant META, l’Aliança europea per a una tecnologia multilingüe. Més de 600 organitzacions, centres de recerca, universitats i empreses privades de 55 països ja en són membres.