Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET Strategic Research Agenda for Multilingual Europe 2020

Korlátlan megértés: Nyelvi akadályok nélküli Európa

Az európai stratégia le fogja győzni a nyelvi akadályokat, és felkészíti Európát az elkövetkező információtechnológiai forradalomra

Európa súlyos kommunikációs válságban van. A META-NET „Európa nyelvei a digitális korban” című tanulmánya tavaly jelent meg 31 kötetben 31 nyelven. A tanulmány szerint a legtöbb európai nyelvet a „digitális kiszorulás” fenyegeti, ha nem kapnak megfelelő technológiai támogatást ahhoz, hogy a digitális világban életben tudjanak maradni. A nyelvi sokszínűség meghatározó része kontinensünk kulturális örökségének, ugyanakkor a kereskedelem és az európai integráció szempontjából akadályt jelent. Bár a fordítások iránt óriási a kereslet, az értékes információknak csupán töredéke áll a felhasználók rendelkezésre az összes európai nyelven, továbbá az állampolgároknak nincs lehetőségük létfontosságú kérdéseiket megvitatni a fennálló nyelvi határok miatt. A görögök és németek a pénzügyi válságról például a helyi médián és a nemzeti politikusokon keresztül kommunikálnak, olyan csatornákon keresztül, amelyek nem feltétlenül támogatják a kölcsönös megértést. Ezekben az időkben, amikor az internet és a közösségi háló alapvetően változtatják meg a politikai döntéshozatalt, az ilyen változásokból az EU nem megfelelő mértékben profitál. A dánok nem vitáznak a franciákkal a nukleáris vagy a fosszilis energia előnyeiről és hátrányairól, és a földközi-tengeri EU-polgárok sem folytatnak nemzetközi párbeszédet a közös bevándorlási politikáról, pedig az északi szomszédaikat is érintené.

A cél, hogy megteremtsük a kommunikációs akadályok nélküli Európát, amely elősegíti a szabad információ-, ötlet- és áruáramlást, ugyanakkor megőrzi a kulturális és nyelvi gazdagságot és sokszínűséget. Ennek érdekében a META-NET létrehozta Stratégiai Kutatási Tervét (SKT), amelyben felvázolja, hogy a nyelvtechnológiába való célzott befektetés hogyan képes jelentős gazdasági hasznot termelni úgy, hogy az bőven kitermelje a költségeket. A kétéves munkában több száz szakértő és döntéshozó vett részt. A dokumentumot hivatalosan egy nagyszabású tanácskozás keretében mutatják be 2013. január 25-én Berlinben, az Európai Bizottság képviselői, valamint kutatók és ipari résztvevők előtt.

Az SKT bemutatja, hogy Európa hogyan képes nyelvi és kulturális sokszínűségéből versenyelőnyt kovácsolni. Az európai nyelvtechnológiai közösség, mind a tudományos élet, mind az ipar területén hatalmas szakértelemmel bír a többnyelvű technológiák terén, és jó eséllyel indul a vezető szerep megszerzéséért az elkövetkező információtechnológiai forradalomban, amelyben az emberi tudás, nyelv és érzelem lesz mérvadó. Az Apple intelligens személyi asszisztense és a Google beszédalapú keresője még csak az első lépések; a jövőben az emberi nyelv lesz az ember-gép kommunikáció legfontosabb eszköze. Azoknak a szoftvereknek, amelyek ezt a jövőképet valósítják meg, sok nyelven, sokféle szolgáltatást és eszközt kell kiszolgálniuk, amely hatalmas piacot fog teremteni. A nyelvtechnológia segíti az interneten felhalmozott digitális emberi tudáshoz való hozzáférést, a naponta bővülő méretű szöveges adat pedig szemantikailag kereshető és elemezhető lesz, lehetőséget teremtve új alkalmazások használatára.

Az SKT által javasolt összeurópai programban a tudományos és ipari kutatás-fejlesztés három fő téma köré szerveződik:

  1. A Nyelvek közötti felhő általános és speciális fordítási szolgáltatásokat fog nyújtani minden európai polgárnak és szervezetnek. Ezek a szolgáltatások jó minőségű, pontos és megbízható fordítási technológiákat tartalmaznak beszélt és írott nyelvre. Ezen túl emberi fordítókat és tolmácsokat is alkalmaznak majd azokra a feladatokra, amelyekkel a gép nem tud megbirkózni.
  2. A Közösségi intelligencia és e-részvétel azon források és eszközök fejlesztésére koncentrál, amelyek az állampolgárok, vásárlók, ügyfelek és fogyasztók közösségén belüli és az egyes közösségek közötti megértést és párbeszédet támogatják azzal a céllal, hogy létrejöhessen az erészvétel, és ezzel megalapozódjon egy hatékonyabb folyamat a kollektív döntések előkészítésére, kiválasztására és kiértékelésére.
  3. A Közösségileg érzékeny interaktív asszisztensek kutatás a sokrétű digitális asszisztensek fejlesztésére fókuszál, amelyek tanulnak és alkalmazkodnak, valamint beszélt nyelvi interakciókon keresztül proaktív és interaktív támogatást nyújtanak a használónak speciális helyzetekben.

A META-NET javasolja egy Európai Nyelvtechnológiai Szolgáltató Platform megtervezését és létrehozását azzal a céllal, hogy a nyelvtechnológiai fejlesztések még könnyebben eljuthassanak a felhasználókhoz.

„Európának nagy szüksége lenne jó minőségű, az összes európai és a fontosabb nem európai nyelveket érintő gépi fordító rendszerre, hogy legyőzhesse a nyelvi akadályokat. Ezek az akadályok hátráltatják az EU-nak az egységes digitális piac létrehozására irányuló hosszútávú törekvéseit, hiszen gátolják a tudás, az információ, a termékek és a szolgáltatások szabad áramlását” – mondja Hans Uszkoreit professzor, a META-NET koordinátora és a Német Mesterséges Intelligencia Kutatóközpont (DFKI) tudományos igazgatója. Dr. Georg Rehm (DFKI), a Stratégiai Kutatási Terv társszerzője és a META-NET hálózati menedzsere hozzáteszi: „2011 márciusában, a fukushimai baleset után, egész Európa hevesen vitázott a nukleáris erőművek előnyeiről és hátrányairól, de ezek a viták a nyelvközösségek határain belül maradtak. Soha nem jött létre európai szintű vita! Az általunk támogatott technológiák segítségével Európában létrejöhetnek a nyelvi határokon átívelő viták, és ezzel európai identitásunk új szintjét érhetjük el.”

2020-ig ezek a technológiák jól koordinált munkával és óriási erőfeszítéssel megvalósíthatók, így biztosítva az európai nyelvek jövőjét, ezzel új alkalmazásokat és szolgáltatásokat nyújtva az állampolgároknak, valamint rengeteg lehetőséget teremtve az európai információ- és nyelvtechnológia területén. Az egy főre jutó magas anyagi teher a kisebb nyelvi közösségek számára, a nyelvek közötti technológiatranszfer igénye, az erőforrások, eszközök és szolgáltatások közötti átjárhatóság hiánya, és hogy a nyelvi határok gyakran nem esnek egybe a politikai határokkal, mind olyan lépéseket követelnek meg, amelyek meghaladják az egyes országok által elviselhető teher mértékét. Ezt a hatalmas kihívást jelentő feladatot egy az Európai Uniót, tagállamait és a kapcsolódó országokat, valamint az ipart egyaránt összefogó közös erőfeszítés keretében kell megvalósítani. Az SKT egy olyan tervet kínál ezen kihívások megoldására, amely minden európai állampolgár javát szolgálja, valamint biztosítja Európa vezető szerepét a világgazdaságban és a technológia piacán.

Nyelvtechnológia: a háttér

A nyelvtechnológia már most támogatást nyújt olyan mindennapi feladatokban, mint az e-mail írás vagy az internetes jegyvásárlás. Előnyünk származik a nyelvtechnológiából, amikor weboldalakat keresünk és fordítunk le, amikor a kocsink navigációs rendszerét vagy a mobilunkat irányítjuk élőszóval, vagy amikor ajánlásokat kapunk online boltokban. A közeljövőben képesek leszünk számítógépes eszközökkel, alkalmazásokkal és gépekkel beszélni, beleértve a régóta várt robotokat is, amelyek nemsokára beteszik lábukat az otthonainkba és munkahelyeinkre is. Bármerre leszünk, ha információra vagy segítségre lesz szükségünk, egyszerűen csak hangosan kell kérnünk. Az emberek és gépek közötti kommunikációs határok ledöntésével meg fog változni a világunk. A nyelvtechnológia lehetővé teszi, hogy az emberek a nyelvi határokon átívelően együtt dolgozzanak, tanuljanak, üzleteljenek és megosszák tudásukat -- számítógépes ismereteiktől függetlenül.

A nyelvtechnológiai rendszerek napjainkban leginkább statisztikai módszerekre támaszkodnak, amelyek tanításához nagy mennyiségű írott vagy beszélt nyelvi adat szükséges. Különösen azoknál a nyelveknél nehéz elegendő anyagot szerezni, ahol a beszélők száma viszonylag alacsony. Azonban a legújabb fejlesztéseknek köszönhetően lebonthatjuk ezeket a korlátokat. A nyelvtechnológia jelenleg az információtechnológia egyik leggyorsabban fejlődő területe. A hatalmas nemzetközi vállalatok, mint a Google, a Microsoft, az IBM és a Nuance nagy beruházásokat hajtottak végre ezen a területen. Európa kiemelt pozícióban van, köszönhetően gazdag technológiai, kulturális és nyelvészeti szaktudásának, több száz kis- és középvállalkozásának, valamint speciális többnyelvű technológiai alkalmazásainak és szolgáltatásainak.

A META-NET és a META

A META-NET kiválósági hálózat 34 ország 60 kutatóközpontját fogja össze, és számos EU által támogatott projektben vesz részt. Célja a többnyelvű európai információs társadalom technológiai alapjainak megteremtése.

A META-NET hozta létre a META-t, a Többnyelvű Európai Technológiai Szervezetet (Multilingual Europe Technology Alliance), amelyhez eddig 55 országból 600 szervezet csatlakozott, köztük kutatóközpontok, egyetemek és magáncégek.