Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET Strategic Research Agenda for Multilingual Europe 2020

Beribis supratimas: Europa be kalbos barjerų

Europinė strategija įveiks komunikacijos barjerus ir padės Europai pasirengti kitai IT revoliucijai

Europos laukia rimta komunikacijų krizė. Tinklo „META-NET“ pastaruoju metu atliktas tyrimas „Europinės kalbos skaitmeniniame amžiuje“, kurio rezultatai praėjusiais metais buvo pristatyti 31 tome 31 kalba rodo, kad daugumai Europos kalbų gresia „skaitmeninis išnykimas“: trūksta joms skirtų informacinių technologijų, padėsiančių joms išgyventi skaitmeniniame pasaulyje. Mūsų didžiulė kalbinė įvairovė yra išskirtinė mūsų žemyno kultūrinio paveldo savybė, tačiau tuo pat metu tai yra ir kliūtis komercijos, prekybos ir Europos tolimesnės integracijos kelyje. Nepaisant milžiniškų išlaidų tekstams versti, šiuo metu visomis Europos kalbomis galima gauti vos nedidelę dalį vertingos informacijos, o skirtingomis kalbomis kalbantys gyventojai neturi galimybės aptarti esminių klausimų. Pavyzdžiui, komunikaciją tarp Graikijos ir Vokietijos finansinės krizės klausimais palaiko vietos žiniasklaida ir šių šalių politikai – tai yra, kanalai, kurie ne visuomet padeda pasiekti tarpusavio supratimą. Internetui ir socialiniams tinklams atliekant didelį vaidmenį keičiant politinių sprendimų priėmimo procesą, ES šiais pokyčiais nesinaudoja pakankamai. Danai ir prancūzai nediskutuoja apie branduolinių ir iškastinių energijos šaltinių pranašumus ir trūkumus, Viduržemio jūros regione gyvenantys ES piliečiai nepalaiko tarptautinio dialogo su savo šiauriniais kaimynais apie tai, kokios gali būti bendrosios imigracijos politikos pasekmės.

Siekiant sukurti Europą, kurioje nebus komunikacijos barjerų, kuri rems laisvą informacijos, idėjų ir prekybos judėjimą, tuo pat metu neprarasdama savo kultūrų ir kalbų gausos ir įvairovės, Europos meistriškumo tinklas „META-NET“, kuriam priklauso 60 mokslinių tyrimų centrų, esančių 34 šalyse parengė Strateginę mokslinių tyrimų darbotvarkę, kurioje apibrėžiama, kaip sutelktos investicijos į kalbos technologijas gali atnešti reikšmingos ekonominės naudos, ženkliai viršijančios sąnaudas. Darbotvarkė buvo rengiama dvejus metus, prie šio darbo prisidėjo šimtai kalbos ir technologijų ekspertų, kitokių suinteresuotųjų asmenų. Šis dokumentas bus oficialiai pristatytas Europos Komisijos, mokslinių tyrimų ir pramonės atstovams 2013 m. sausio 25 d. Berlyne (Vokietija) įvyksiančio technologijų simpoziumo metu.

SMTD parodo, kaip Europa gali pasinaudoti savo kalbine ir kultūrine įvairove konkurenciniam pranašumui įgyti. Europos kalbos technologijų bendruomenė, kuriai priklauso tiek mokslo, tiek pramonės atstovai pasižymi aukšta daugiakalbių technologijų srities kompetencija ir užima palankią padėtį, padėsiančią jai prasmingai atlikti vieną svarbiausių vaidmenų kitoje IT revoliucijoje, apimsiančioje žmonių kalbą, žinias ir emocijas. Bendrovės „Apple“ programa „Siri“ ir „Google“ balso paieškos sistema – vos pirmieji žingsniai šia kryptim. Žmonių kalba taps pagrindine žmogaus ir technologijų bendravimo priemone. Šiai vizijai įgyvendinti yra būtina programinė įranga, skirta įvairioms kalboms, paslaugoms ir prietaisams – tokiu būdu sukuriama didžiulė rinka. Kalbos technologijos suteikia galimybių naudotis skaitmeniniu pavidalu saugomomis žmonių žiniomis, sukauptomis internete; be to, atsiras galimybių semantiškai ieškoti, analizuoti kasdienį tekstinių duomenų (Didžiųjų duomenų) srautą ir pritaikyti tokius duomenis daugybei naujoviškų paskirčių.

Visos Europos mokslinių tyrimų programoje, įtrauktoje į SMTD rekomenduojama nukreipti mokslinių ir pramoninių tyrimų ir plėtros pastangas šiomis trimis pagrindinėmis kryptimis:

  1. Vertimų debesis teiks bendrojo pobūdžio ir specifinių vertimų paslaugas visiems Europos gyventojams, bendrovėms ir organizacijoms. Šių paslaugų pagrindą sudarys kokybiškos, tikslios ir patikimos mašininio vertimo technologijos, skirtos šnekamajai ir rašytinei kalbai; be to, mašinoms neįveikiamas vertimo žodžiu ir raštu užduotis atlikinės ir gyvi vertėjai.
  2. Socialinio intelekto ir elektroninio dalyvavimo srityje daugiausiai dėmesio skiriama kurti išteklius ir priemones, skirtas padėti skirtingoms gyventojų, klientų ir vartotojų bendruomenėms suprasti viena kitą ir paskatinti jų dialogą, užtikrinsiantį elektroninį dalyvavimą ir padėsiantį sukurti veiksmingesnius kolektyvinių sprendimų rengimo, atrankos ir vertinimo procesus.
  3. Socialiai sąmoningų interaktyvių asistentų srityje daugiausiai dėmesio skiriama kurti plačiai paplitusius skaitmeninius asistentus, kurie mokysis ir prisitaikys prie vartotojų poreikių, teikdami iniciatyvią ir interaktyvią pagalbą, pritaikytą konkrečioms situacijoms, vietovėms ir vartotojo tikslams, tam tikslui naudojant bendravimo šneka priemones.

Be to, „META-NET“ remia Europos paslaugų platformos kalbos technologijoms kūrimą, siekdamas užtikrinti, kad kalbos technologijos vartotojams ir klientams bus teikiamos sklandžiai.

„Europai labai reikia kokybiškos mašininio vertimo programinės įrangos, skirtos visoms europinėms ir pagrindinėms neeuropinėms kalboms tam, kad galima būtų galų gale įveikti kalbos barjerus. Šie barjerai kliudo siekti ES ilgalaikio tikslo sukurti vieningą skaitmeninę rinką, kadangi jie užkerta kelia laisvai judėti žinioms, informacijai, prekėms, produktams ir paslaugoms,“ – teigia tinklo „META-NET“ koordinatorius ir Vokietijos dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų centro DFKI mokslinis vadovas Prof Hansas Uszkoreitis. Vienas iš strateginės mokslinių tyrimų darbotvarkės redaktorių ir tinklo „META-NET“ valdytojas Dr. Georgas Rehmas priduria: „Po 2011 m. kovo mėn. incidento Fukušimoje visa Europa ėmė diskutuoti apie branduolinės energetikos pranašumus ir trūkumus, tačiau tai buvo daroma konkrečių kalbinių bendruomenių ribose: visos Europos lygmeniu jokie debatai taip ir nevyko! Technologijos, kurias remiama suteiks Europai galimybę užsiimti tokiais debatais nepaisant kalbų sienų ir pasiekti naują šio regiono gyventojų europinio identiteto lygmenį.“

Dedant suderintas, plataus masto pastangas, šios technologijos gali būti sukurtos iki 2020 m., apsaugant Europos kalbas nuo ateityje jų laukiančių iššūkių, pristatant gyventojams naujų taikomųjų programų ir paslaugų ir sukuriant daugybę naujų galimybių Europos IT ir kalbos pramonei. Didelis mažesnių kalbinių bendruomenių vienam gyventojui tenkantis finansinis krūvis, reikalavimas pritaikyti vienai kalbai skirtas kalbos technologijas kitoms kalboms, nepakankamas išteklių, priemonių ir paslaugų suderinamumo lygis ir tai, kad kalbiniai barjerai ne visuomet sutampa su politinėmis sienomis reikalauja veiksmų, kurių jokia šalis negalėtų užtikrinti pati viena. Todėl šį milžinišką iššūkį turėtų spręsti visa Europos Sąjunga, jos narės ir su jomis susijusios šalys, glaudžiai bendradarbiaudamos su pramonės įmonėmis. SMTD pateikia planą šiems iššūkiams spręsti visiems Europos piliečiams naudingiausiu būdu ir užtikrinti Europos pirmaujančią poziciją pasaulio ekonomikoje ir technologijų rinkoje.

Kalbos technologija: bendroji informacija

Kalbos technologijos padeda mums atlikti kasdienes užduotis, pavyzdžiui, rašyti e. pašto žinutes arba rezervuoti lėktuvo bilietus. Jos sukuria galimybes kurti programinę įrangą, galinčia apdoroti žmonių šnekamąją ir rašytinę kalbą. Kalbos technologijomis naudojamės ieškodami tinklapių arba juos versdami, tikrindami elektroninių dokumentų rašybą, balsu valdydami automobilio garso sistemą arba savo mobilųjį telefoną arba skaitydami rekomendacijas internetinėse parduotuvėse. Artimiausioje ateityje sugebėsime kalbėtis su kompiuteriais, aparatais ir prietaisais, tarp kurių bus ir ilgai lauktųjų robotų – tarnų, kurie anksčiau ar vėliau pasirodys mūsų namuose ir darbovietėse. Kur bebūsime, prireikus informacijos jos tiesiog paprašysime, prireikus pagalbos – pareikalausime jos žodžiu. Nugriovę žmones ir technologijas skiriantį bendravimo barjerą, pakeisime pasaulį. Kalbos technologija suteiks visiems žmonėms galimybę bendradarbiauti, mokytis, tvarkyti verslo reikalus ir dalytis žiniomis nepaisant kalbinių barjerų ir nepriklausomai nuo naudojimosi kompiuteriu įgūdžių.

Šiandien kalbos technologija visų pirma remiasi statistiniais metodais, pagal kuriuos programinei įrangai tinkamai parengti yra reikalingi didžiuliai rašytinės ir šnekamosios kalbos kiekiai. Kalboms, kuriomis kalba palyginti nedaug žmonių pakankamai duomenų surinkti yra ypač sunku. Tačiau pastaruoju laikotarpio pavyko įveikti šiuos suvaržymus ir kalbos technologija tapo viena sparčiausiai augančių informacinių technologijų sektoriaus sričių. Tokios didžiulės tarptautinės korporacijos, kaip „Google“, „Microsoft“, „IBM“ ir „Nuance“ yra gausiai investavusios į šią sritį. Dėl savo didelės technologinės, kultūrinės ir lingvistinės kompetencijos, Europa užima puikią padėtį, padėsiančią jai tapti šios srities lydere – jau dabar šimtai smulkių ir vidutinio dydžio įmonių teikia rinkai specializuotas daugiakalbių technologijų programas arba paslaugas.

Apie tinklą „META-NET“ ir „META“

„META-NET“ – tai meistriškumo tinklas, kuriam priklauso 60 mokslinių tyrimų centrų, esančių 34 šalyse ir kurio pagrindu yra įgyvendinama keletas ES projektų. Šio tinklo tikslas – formuoti daugiakalbės Europos informacinės visuomenės technologinius pagrindus.

Tinklas „META-NET“ kuria daugiakalbės Europos technologijų aljansą „META“. Prie jo prisijungė jau daugiau nei 600 organizacijų iš 55 šalių, tarp jų – mokslinių tyrimų centrai, universitetai ir privačios bendrovės.