Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET Strategic Research Agenda for Multilingual Europe 2020

Neierobežota sapratne: Eiropa bez valodu robežām

Eiropas stratēģija pārvarēs saziņas barjeras, lai sagatavotu Eiropu nākamajai revolūcijai IT jomā

Eiropā ir vērojama dziļa saziņas krīze. META-NET nesenajā pētījumā “Eiropas valodas digitālajā laikmetā”, kas pagājušogad tika publicēts 31 sējumā 31 valodā, tika konstatēts, ka lielākajai daļai Eiropas valodu draud “digitāla izmiršana”: tām trūkst pietiekama informācijas tehnoloģijas atbalsta, lai varētu izdzīvot digitālajā pasaulē. Mūsu plašā lingvistiskā daudzveidība ir būtiska mūsu kontinenta kultūras mantojuma daļa, bet vienlaikus tā arī rada šķēršļus uzņēmējdarbībai, tirdzniecībai un turpmākai Eiropas integrācijai. Neraugoties uz apjomīgajiem tekstu tulkošanas tēriņiem, pašlaik visās Eiropas valodās ir pieejama tikai neliela vērtīgas informācijas daļa, un valodas robežu dēļ iedzīvotāji nevar apspriest svarīgus jautājumus. Piemēram, sarunas starp Grieķiju un Vāciju saistībā ar finanšu krīzi notiek ar vietējo plašsaziņas līdzekļu un nacionālo politiķu starpniecību — tie ir kanāli, kas ne vienmēr nodrošina savstarpēju saprašanos. Laikā, kad internets un sociālie tīkli pilnībā maina politisko lēmumu pieņemšanas kārtību, ES nespēj gūt pietiekamu labumu no šīm pārmaiņām. Dānijas iedzīvotāji nespēj pārrunāt ar Francijas iedzīvotājiem jautājumus par kodolenerģijas un derīgo izrakteņu enerģijas avotu priekšrocībām un trūkumiem, ES pilsoņiem Vidusjūras reģiona valstīs nav bijis starptautisks dialogs par apvienotās imigrācijas politikas iespējamām sekām, nemaz jau nerunājot par iespēju šajā dialogā iesaistīties arī šo valstu ziemeļu kaimiņiem.

Lai izveidotu tādu Eiropu, kurā nav saziņas barjeru, kurā ir visas iespējas neierobežotai informācijas un ideju apmaiņai un brīvai tirdzniecības plūsmai, vienlaikus saglabājot kultūras un valodu bagātību un daudzveidību, Eiropas izcilības tīkls META-NET, kuru veido 60 pētniecības centri no 34 valstīm, ir izstrādājis stratēģisku pētniecības programmu (Strategic Research Agenda — SRA), kurā ir apkopoti pamatprincipi, kā ieguldījumi valodu tehnoloģijās var radīt nozīmīgas ekonomiskās priekšrocības, kuru ieguvumi daudzkārt pārsniedz izmaksas. Šīs programmas veidošanā vairāk nekā divu gadu laikā iesaistījās simtiem valodas un tehnoloģijas ekspertu un ieinteresēto personu. Šis dokuments tiks oficiāli atklāts un prezentēts Eiropas Komisijas, pētniecības un uzņēmējdarbības jomas pārstāvjiem tehnoloģiju simpozijā, kas notiks 2013. gada 25. janvārī Berlīnē (Vācijā).

SRA parādīta, kā Eiropa savu lingvistisko un kultūras daudzveidību var pārvērst par konkurētspējīgu priekšrocību. Eiropas valodu tehnoloģiju kopienai gan zinātnieku, gan uzņēmēju aprindās ir spēcīga kompetence daudzvalodu tehnoloģijās, un tai ir visi priekšnoteikumi, lai kļūtu par vadošo organizāciju nākamajā IT revolūcijā, kurā mērķtiecīgi tiks iesaistīta valoda, zināšanas un emocijas. Apple mobilais palīgs Siri un Google meklēšanas programma, kas apstrādā balsi, ir tikai pats sākums virzībā uz nākamās paaudzes tehnoloģijām. Cilvēka runātā valoda drīz kļūs par ieteicamāko cilvēku un tehnoloģiju sazināšanās metodi. Programmatūra, kas varētu realizēt šo mērķi, ir pieprasīta dažādās valodās, pakalpojumos un ierīcēs un veido milzīgu tirgus daļu. Valodu tehnoloģija nodrošina piekļuvi tīmeklī apkopotām digitalizētām cilvēku zināšanām, lai lielo, ik dienu pieejamo teksta datu apjomu (tā sauktos lielos datus) varētu semantiski pārmeklēt, analizēt un izmantot dažādās jaunās lietojuma jomās.

Attiecībā uz priekšlikumiem Eiropas pētniecības programmā SRA iesaka zinātniskos un ražošanas ieguldījumus pētniecībā un attīstībā koncentrēt uz trīs vissvarīgākajiem jautājumiem:

  1. Starpvalodu mākonis nodrošinās vispārējus un specializētus tulkošanas pakalpojumus visiem Eiropas iedzīvotājiem, uzņēmumiem un organizācijām. Šie pakalpojumi ietvers augstas kvalitātes precīzas un uzticamas automātiskās tulkošanas tehnoloģijas runas un rakstu valodai, kā arī tulkotāju un tulku līdzdalību to uzdevumu veikšanā, ko ierīces vēl nevar apstrādāt.
  2. Sabiedrības intelekts un e-dalība ir jautājums, kas pievērš uzmanību tādu resursu un rīku izstrādei, kas sekmētu izpratni un dialogu gan katrā atsevišķā iedzīvotāju, klientu un patērētāju kopienā, gan starp tām, lai ieviestu e-dalību un izveidotu vēl efektīvākus kolektīvo lēmumu sagatavošanas, atlases un novērtēšanas procesus.
  3. Sociāli atbildīgi interaktīvie palīgi — šis jautājums skar vispusīgu digitālo palīgu izstrādi, kuri “prot” mācīties, pielāgoties un sniegt proaktīvu un interaktīvu atbalstu cilvēkam atkarībā no konkrētās situācijas, atrašanās vietas un mērķa, saskarsmē izmantojot runāto valodu.

META-NET atbalsta arī Eiropas pakalpojumu platformas izstrādi un attīstību valodu tehnoloģiju vajadzībām, lai lietotājiem un klientiem varētu piedāvāt sistemātisku un vienotu valodu tehnoloģiju nodrošinājumu.

“Eiropā tiešām ir ļoti nepieciešama augstas kvalitātes mašīntulkošanas programmatūra gan visām Eiropas valodām, gan arī citām nozīmīgākajām valodām, lai beidzot pārvarētu valodu barjeras. Šīs barjeras traucē ES ilgtermiņa mērķi izveidot vienu digitālo tirgu, jo tās aizkavē zināšanu, informācijas, preču, produktu un pakalpojumu brīvu plūsmu,” uzskata META-NET koordinators un Vācijas Mākslīgā intelekta pētniecības centra (DFKI) zinātniskais direktors profesors Hanss Uškoraits (Hans Uszkoreit). Stratēģiskās pētniecības programmas līdzredaktors un META-NET tīkla pārvaldnieks doktors Georgs Rēms (Georg Rehm) piebilst: “Pēc Fukušimas avārijas 2011. gada martā visā Eiropā iedzīvotāji diskutēja par kodolenerģijas priekšrocībām un trūkumiem, bet tikai katrs savā valodā atsevišķās kopienās: diskusijas Eiropas līmenī nekad nav notikušas. Mūsu pārstāvētās tehnoloģijas sniegs Eiropā iespēju rīkot šāda līmeņa diskusijas, kas pārvarēs valodu robežas, un tās palīdzēs pilsoņiem veidot jaunu Eiropas identitātes līmeni.”

Apjomīgos un saskaņotos pasākumos, kas tiks veikti līdz 2020. gadam, šo tehnoloģiju attīstība var sasniegt tādu līmeni, kas Eiropas valodām būs aktuāls arī turpmāk, nodrošinās iedzīvotājiem jaunus lietojuma veidus un pakalpojumus un izveidos platformu jaunu iespēju sasniegšanai Eiropas IT un valodu nozarē. Mazo valodu lielais finansiālais slogs uz vienu iedzīvotāju, nepieciešamība pārnest tehnoloģijas no vienas valodas uz citu, resursu, rīku un pakalpojumu savstarpējas izmantojamības nepietiekamība, kā arī apstāklis, ka valodu robežas nesakrīt ar politiskajām robežām — tas viss ir liela atbildība, ko vienai valstij uzņemties nav pa spēkam. Tāpēc šis vērienīgais izaicinājums ir jārisina Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un saistīto valstu līmenī, cieši sadarbojoties ar attiecīgo nozari. SRA sniedz vadlīnijas šo izaicinājumu risināšanai tā, lai ieguvējs būtu ikviens Eiropas iedzīvotājs un Eiropa droši varētu uzņemties vadošo lomu pasaules ekonomikas un tehnoloģiju tirgū.

Valodu tehnoloģija: pamats

Valodu tehnoloģija ikdienā noder, piemēram, lai uzrakstītu e-pasta vēstuli vai internetā rezervētu aviobiļetes. Tā ļauj darboties programmatūrai, kas apstrādā cilvēka runas vai rakstu valodu. Mums tā noder, kad meklējam un tulkojam tīmekļa lapas, darbinām savas automašīnas izklaides sistēmu vai mobilo tālruni ar runas komandām vai arī saņemam ieteikumus tiešsaistes veikalā. Tuvākajā nākotnē mēs varēsim sarunāties ar datorprogrammām, kā arī mašīnām un iekārtām, tostarp mājkalpotājiem robotiem, kuri drīz vien būs sastopami gan mājās, gan darbavietās. Lai kur mēs arī būtu — ja mums būs nepieciešama informācija vai palīdzība, mēs to vienkārši palūgsim. Cilvēku un tehnoloģiju saziņas barjeru likvidēšana mainīs pasauli. Valodu tehnoloģija sniegs cilvēkiem iespēju neatkarīgi no viņu datorprasmju līmeņa sadarboties, mācīties, kārtot darījumus un dalīties zināšanās, šķērsojot valodu barjeras.

Pašreizējo valodu tehnoloģiju sistēmu pamatā galvenokārt ir statistiskās metodes; pēc šādās metodēm veidotu sistēmu trenēšanai ir nepieciešams ļoti daudz rakstītu vai ierunātu valodas datu. Pietiekamu datu apjomu ir īpaši grūti iegūt valodām, kurās runā salīdzinoši maz cilvēku. Tomēr jaunākās attīstības tendences sniedzas pāri šiem ierobežojumiem, un valodu tehnoloģija ir viena no galvenajām straujāk augošajām jomām informācijas tehnoloģijā. Šajā jomā ievērojamus līdzekļus ir ieguldījušas tādas lielas starptautiskas korporācijas kā Google, Microsoft, IBM un Nuance. Eiropa tās bagātīgo tehnoloģisko, kultūras un lingvistisko zināšanu dēļ atrodas līderpozīcijās — jau pastāv simtiem mazu un vidēju uzņēmumu, kuros ir pieejami daudzvalodu tehnoloģiju piedāvājumi un pakalpojumi.

Par META-NET un META

META-NET ir izcilības tīkls, kuru veido 60 pētniecības centru no 34 valstīm un kurā ir iesaistīti vairāki ES projekti. META-NET darbības mērķis ir stiprināt daudzvalodīgās Eiropas informācijas sabiedrības tehnoloģiskos pamatus.

META-NET veido META jeb Daudzvalodīgās Eiropas tehnoloģisko savienību (Multilingual Europe Technology Alliance). Savienībai jau ir pievienojušās vairāk nekā 600 organizācijas no 55 valstīm, tostarp pētniecības centri, universitātes un privātuzņēmumi.