Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-ВИЗИЯ

Една от основните задачи на META-NET е изграждането на Програмна стратегия за изследвания в областта на езиковите технологии в подкрепа на изграждането на многоезикова Европа 2020 (SRA). Програмата ще включва стратегически препоръки, идеи за иновационни приложения, базирани на езиковите технологии, и планиране на съвместни действия, прицелени към институциите на ЕС и към националните и регионалните организации.

Освен широката публика, която може да участва в процеса чрез форумите за онлайн дискусии, в изграждането на визията ни ще участват четири експертни групи, сформирани в рамките на инициативата. Трите специализирани Идейни групи (работни групи в областите: превод и локализация; медийни и информационни услуги; интерактивни системи) ще предлагат идеи и концепции за приложенията, изградени на основата на езиковите технологии, в съответните области, както и ще изготвят прогнози за развитието им.

Четвъртата група, която участва в процеса на изграждане на визията, е т.нар. Технологичен съвет META. Докладите, в които са събрани и обобщени резултатите от работата на Идейните групи, се обсъждат и преразглеждат от Технологичния съвет META, чиято първа среща се състоя в Брюксел на 16 ноември 2010 г., последвана от срещи във Венеция (на 25 май 2011 г.). в Берлин (на 30 септември 2011 г.) и в Брюксел (на 19 юни 2012 г.). Съветът обедини информацията, предоставена му от докладите на работните групи и дискусиите с представители на общността, в първия проектоплан на Програмната стратегия за изследвания (SRA), публикуван на 11 юли 2012 г. SRA ще бъде инструментът за разпространение на посланията на META сред политиците и стратезите, частните и обществените спонсори и широката публика.

The META-VISION Process

11 юли 2012 г.: Публикувана е първата версия на Програмна стратегия на META-NET за изследвания в подкрепа на изграждането на многоезикова Европа 2020!

23 март 2011 г.: Ето и един от важните междинни резултати на процеса МЕТА-ВИЗИЯ – „Бъдещето на европейското многоезиково информационно общество“ (PDF).

Членове и участници

Идейна група „Превод и локализация“

Сектори
Техническа документация, информация за потребителите, официални бюлетини, локализация на потребителски интерфейс, игри, услуги и други.
Целеви сектори
софтуерни компании, фирми за компютърни игри, големи корпоративни потребители на преводачески услуги, фирми за превод и за локализация и други.
Срещи
Берлин, Германия, 23 юли 2010 г.; Брюксел, Белгия, 29 септември 2010 г.; Прага, Чехия, 7-8 април 2011 г.
Организатори
Ханс Уцкорайт (DFKI, Германия) и Йозеф ван Генабит (DCU/CNGL, Ирландия)
Членове
Списък на членовете на тази идейна група
Презентации
Презентация на Йорг Порсил (META-FORUM 2010)
Презентация на Йозеф ван Генабит (Среща на Технологичния съвет META)
Презентации на Жозеф Мариани и Ханс Уцкорайт (META-Forum 2011)
Презентация на Андрейс Василйевс (META-Forum 2012)
Доклади
Резултати от първите две срещи (план)

Идейна група „Медийни и информационни услуги“

Сектори
Аудиовизуален сектор, новини, дигитални библиотеки, информационни портали, търсачки и други.
Целеви групи
Медиите, доставчиците на уеб услуги и търсачки, архиви и други.
Срещи
Париж, Франция, 10 септември 2010 г.; Барселона, Испания, 15 октомври 2010 г.; Виена, Австрия, 1 април 2011 г.
Организатори
Стелиос Пиперидис (ILSP, Гърция) and Маргарета Мазура (EMF, Белгия/Великобритания)
Членове
Списък на членовете на тази идейна група
Презентации
Презентация на Филип Вакер (META-FORUM 2010)
Презентация на Стелиос Пиперидис (среща на Технологичния съвет META)
Презентация на Жозеф Мариани и Ханс Уцкорайт (META-FORUM 2011)
Презентация на Марко Гробелник (META-FORUM 2012)
Доклади
Резултати от първите две срещи (план)

Идейна група „Интерактивни системи“

Сектори
мобилна поддръжка и услуги, симултанен и консеквентен превод, кол-центрове и други
Целеви групи
Компании за мобилни технологии, доставчици на софтуер и услуги, телекомуникационна индустрия, кол-центрове, компании за компютърни игри и други.
Срещи
Париж, Франция, 10 септември 2010 г.; Прага, Чехия, 5 октомври 2010 г.; Ротердам, Холандия, 28 март 2011 г.
Организатори
Жозеф Мариани (LIMSI/CNRS, Франция) и Бернардо Манини (FBK, Италия)
Членове
Списък на членовете на тази идейна група
Презентации
Презентация на Алекс Вайбел (META-FORUM 2010)
Презентация на Жозеф Мариани (среща на Технологичния съвет META)
Презентации на Жозеф Мариани и Ханс Уцкорайт (META-FORUM 2011)
Презентация на Жозеф Мариани (META-FORUM 2012)
Доклади
Резултати от първите две срещи (план)