Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META VISION

META Vision

Jedním z hlavních cílů META-NET je vytvoření agendy strategického výzkumu (Strategic Research Agenda (SRA)) pro oblast evropských jazykových technologií. Tato agenda bude obsahovat obecná doporučení, podněty pro využití jazykových technologií v aplikacích budoucnosti a návrhy společných postupů prezentovaných Evropské komisi, jakož i národním a regionálním správním orgánům.

Kromě široké veřejnosti, jež se může celého procesu účastnit na webovém diskusním fóru, jsou v této iniciativě zapojeny celkem čtyři pracovní skupiny. Tři z nich jsou tzv. Vision Groups, zaměřené na konkrétní domény (překlad a lokalizace, média a informační služby, interaktivní systémy, viz níže) a jejich hlavním úkolem bylo vytvářet ideje a koncepce jazykových aplikací budoucnosti v těchto specializovaných doménách a zajišťovat podklady pro odhad budoucího vývoje v těchto technologiích.

Čtvrtou pracovní skupinou zapojenou v procesu budování vizí je Technologická rada META (META Technology Council). Ta zpracovává zjištění a podněty shromážděné ve zprávách tří pracovních skupin zaměřených na vize. Technologická rada META měla svou ustavující schůzi 16. listopadu 2010 v Bruselu, následovala pracovní setkání v Benátkách (25. května 2011), Berlíně (30. září 2011) a znova v Bruselu (19. června 2012). Rada shrnula vize od pracovních skupin a řadu diskusí s komunitou do první verze agendy strategického výzkumu (SRA), která byla vydána 11. července 2012. SRA poslouží ke zprostředkování poselství META politikům, soukromým a veřejným investorům i široké veřejnosti.

 

The META-VISION Process

Aktualizace z 11. července 2012: Byla vydána první verze Agendy strategického výzkumu pro mnohojazyčnou Evropu 2020!

Aktualizace z 23. března 2011: Významným dílčím výstupem procesu META-VISION je dokument The Future European Multilingual Information Society (PDF).

 

Členové a zúčastnění

 

Vision Group Překlad a lokalizace

Oblasti
Technická dokumentace, informace pro spotřebitele, oficiální bulletiny, lokalizace uživatelských rozhraní, hry, služby, atd.
Partneři
Softwarové společnosti, herní společnosti, velcí uživatelé překladových služeb, překladatelské agentury, lokalizační průmysl atd.
Schůzky
Berlín, Německo, 23. července 2010; Brusel, Belgie, 29. září 2010; Praha, Česká republika, 7.-8. dubna 2011
Svolavatelé
Hans Uszkoreit (DFKI, Německo) a Josef van Genabith (DCU/CNGL, Irsko)
Members
Členové této Vision Group
Prezentace
Prezentace Jörga Porsiela (META-FORUM 2010)
Prezentace Josefa van Genabitha (META Technology Council meeting)
Prezentace Josepha Marianiho a Hanse Uszkoreita (META-FORUM 2011)
Zpráva
Výsledky prvních dvou schůzí (předběžná verze)

Vision Group Média a informatika

Oblasti
Audiovizuální sektor, zpravodajství, digitální knihovny, portály, vyhledávací nástroje atd.
Partneři
Mediální průmysl, poskytovatelé webových a vyhledávacích služeb, archívy atd.
Schůzky
Paříž, Francie, 10. září 2010; Barcelona, Španělsko, 15. října 2010; Vídeň, Rakousko, 1. dubna 2011
Svolavatelé
Stelios Piperidis (ILSP, Řecko) a Margaretha Mazura (EMF, Belgie/Spojené království)
Členové
Členové této Vision Group
Prezentace
Prezentace Philippa Wackera (META-FORUM 2010)
Prezentace Steliose Piperidise (META Technology Council meeting)
Prezentace Josepha Marianiho a Hanse Uszkoreita (META-FORUM 2011)
Prezentace Marko Grobelnika (META-FORUM 2012)
Zpráva
Výsledky prvních dvou schůzí (předběžná verze)

Vision Group Interaktivní systémy

Oblasti
Mobilní asistence, překlad dialogu, call centra atd.
Partneři
Provozovatelé mobilního software a služeb, telekomunikační průmysl, call centra, herní průmysl atd.
Schůzky
Paříž, Francie, 10. září 2010; Praha, Česká republika, 5. října 2010; Rotterdam, Nizozemsko, 28. března 2011
Svolavatelé
Joseph Mariani (LIMSI/CNRS, Francie) a Bernardo Magnini (FBK, Itálie)
Členové
Členové této Vision Group
Prezentace
Prezentace Alexe Waibela (META-FORUM 2010)
Prezentace Josepha Marianiho (META Technology Council meeting)
Prezentace Josepha Marianiho a Hanse Uszkoreita (META-FORUM 2011)
Prezentace Josepha Marianiho (META-FORUM 2012)
Zpráva
Výsledky prvních dvou schůzí (předběžná verze)