Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META Vision

META Vision

Et af META-NETs vigtige mål er at udarbejde en strategisk forskningsdagsorden  for Europas sprogteknologiske landskab. Dagsordenen vil indeholde strategiske anbefalinger, ideer til visionære sprogteknologiske applikationer og forslag til fælles aktioner. Disse skal forelægges EU og nationale såvel som regionale organer.

Bortset fra offentligheden generelt, som kan deltage i hele processen via et online debatforum, er i alt fire grupper involveret i processen med at opbygge visionen. De tre domænespecifikke visionsgrupper (Oversættelse og lokalisering, Medier og informationstjenester, Interaktive systemer, se nedenfor) har som vigtigste opgave at producere ideer og koncepter til visionære sprogteknologiske applikationer inden for deres respektive områder og give input til teknologiprognoser.

Den fjerde gruppe, som er involveret i processen med at opbygge visioner, er METAs teknologiråd. Rapporterne, som visionsgrupperne udarbejdede, blev diskuteret og behandlet af METAs teknologiråd, som holdt sit stiftende møde i Bruxelles 16/10 2011, med opfølgningsmøder i Venedig (25/5 2011), Berlin (30/9 2011), og igen i Bruxelles (19/6 2012). Rådet konsoliderede visionsgruppernes forslag, og sammen med diskussioner med medlemmer og andre bidragydere, blev dette til den første version af den strategiske forskningsdagsorden (SRA), som blev udgivet 11. juli 2012. SRA skal bruges til at formidle METAs budskab til politere, private og offentlige sponsorer, og offentligheden generelt.

 

 

The META-VISION Process

Opdatering, den 11. juli 2012: Første version af META-NET's Strategic Research Agenda for Multilingual Europe 2020 er blevet publiceret!

Nyt: den 23. marts 2011: Et vigtigt midtvejsresultat af META-VISION processen er dokumentet, The Future European Multilingual Information Society (PDF). Du inviteres til at læse dokumentet, lade det cirkulere og give feedback og ideer i vores online-diskussionsforum.

Medlemmer og deltagere

Liste over alle medlemmer af visionsgrupperne

Liste over medlemmerne af META Teknologirådet

Visionsgruppen Oversættelse og lokalisering

Områder

Teknisk dokumentation, kundeinformation, officielle bulletiner, brugergrænseflade-lokalisering, spil, tjenester etc.

Interessenter

Softwarevirksomheder, spilvirksomheder, store brugere af oversættelsestjenester, oversættelsesfirmaer, lokaliseringsindustri etc.

Møder

Berlin, Tyskland, 23. juli 2010; Bruxelles, Belgien, 29. september 2010; Prag, Tjekkiet, 7/8 april 2011

Udvalgsformænd

Hans Uszkoreit (DFKI, Tyskland) og Josef van Genabith (DCU/CNGL, Irland)

Medlemmer

Medlemmer af denne visionsgruppe

Præsentationer

Præsentation givet af Jörg Porsiel (META-FORUM 2010)
Præsentation givet af Josef van Genabith (META Teknologirådsmøde)

Rapport

Resultater fra de to første møder (udkast)

Visionsgruppen Medier og informationstjenester

Områder

Den audiovisuelle sektor, nyheder, digitale biblioteker, portaler, søgemaskiner etc.

Interessenter

Medieindustrien, web- og søgemaskineudbydere, arkiver etc.

Møder

Paris, Frankrig, 10. september 2010; Barcelona, Spanien, 15. October 2010; Wien, Østrig, 1. april 2011

Udvalgsformænd

Stelios Piperidis (ILSP, Grækenland) og Margaretha Mazura (EMF, Belgien/Storbritannien)

Medlemmer

Medlemmer af denne visionsgruppe

Præsentationer

Præsentation givet af Philippe Wacker (META-FORUM 2010)
Præsentation givet af Stelios Piperidis (META Teknologirådsmøde)

Rapport

Resultater fra de to første møder (udkast)

Vision Group Interaktive Systemer

Områder

Mobil assistance, dialogoversættelse, call centre etc.

Interessenter

Mobilt software- and serviceudbydere, teleindustri, call centre, spilindustri etc.

Møder

Paris, Frankrig, 10. september 2010; Prag, Tjekkiet, 5. oktober 2010; Rotterdam, Holland, 28. marts 2011

Udvalgsformænd

Joseph Mariani (LIMSI/CNRS, Frankrig) and Bernardo Magnini (FBK, Italien)

Medlemmer

Medlemmer af denne visionsgruppe

Præsentationer

Præsentation givet afAlex Waibel (META-FORUM 2010)
Presentation givet afJoseph Mariani (META Teknologirådsmøde)

Rapport

Resultater fra de to første møder (udkast)

Præsentation af resultater

Resultater fra den første runde af visionsgruppemøder blev præsenteret på META-NET's Networking Session på ICT 2010 d. 28. september 2010. Resultater fra anden runde blev præsenteret på META-FORUM 2010 i Bruxelles (17.-18. november 2010). Det nyeste midtvejsresultat fra META-VISIONsprocessen er dokumentet The Future European Multilingual Information Society (PDF). Yderligere resultater vil blive præsenteret på META-FORUM 2011 i Budapest (27.-28. juni 2011).