Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-VISIOON

Üks META-NETi peamistest ülesannetest on luua strateegiline uurimisplaan (SRA) Euroopa keeletehnoloogia maastiku jaoks. See plaan hakkab sisaldama soovitusi, ideid tuleviku keeletehnoloogiapõhisteks rakendusteks ja soovitusi ühisteks tegevusteks nii Euroopa Komisjonile kui ka riiklikele ja regionaalsetele üksustele.
Lisaks laiemale üldsusele, kes võib osaleda kogu protsessis veebifoorumi arutelude kaudu, on kaasatud sellesse visiooniloomisalgatusse neli töögruppi. Kolme spetsialiseerunud töögrupi (tõlkimine ja lokaliseerimine, meedia- ja informatsiooniteenused, interaktiivsed süsteemid) ülesanneteks on toota ideid tuleviku keeletehnoloogia rakenduste tarvis ja prognoosida nende tehnoloogiate tulevikku.
Neljas grupp, mis osaleb visiooni loomise protsessis, on META tehnoloogianõukogu. Visioonirühmade loodud aruanded ja tulemused on arutlusel tehnoloogianõukogus, mille avaistung oli 16. novembril 2010 Brüsselis. Nõukogu liidab need kokku esimeseks strateegilise uurimisplaani versiooniks. See SRA sisaldab visiooni loomise protsessis osalenud huvigruppide arvamusi ja vajadusi ning samuti valdkondadevahelisi strateegiaid.
Visioonigruppide raporteid, SRAd ja teisi visiooni loomise protsessi tulemusi kasutatakse selleks, et edastada META sõnumit poliitikutele, era- ja ärisponsoritele ja üldsusele.

The META-VISION Process
On oluline rõhutada, et igaüks on oodatud ühinema visiooniloomisprotsessiga meie veebifoorumi arutelude kaudu, kontakteerudes meiega meilitsi või kohtudes meiega konverentsidel.
Täiendus 23. märtsist 2011: META-VISIONi vahetulemusena on valminud dokument Tuleviku Euroopa mitmekeelne infoühiskond. Olete oodatud seda lugema, levitama ja arutlema selle üle andes tagasisidet ja ideid meie veebifoorumi kaudu.

Liikmed ja osalejad

Tõlkimise ja lokaliseerimisevisoonigrupp

Valdkonnad
Tehniline dokumentatsioon, tarbija informeerimine, ametlikud väljaanded, kasutajaliidese lokaliseerimne, mängud teenused jpm.
Huvigrupid
Tarkvarafirmad, mängude tootjad, tõlketeenuste suurkasutajad, tõlkefirmad, lokaliseerimistööstus jpt.
Kohtumised
  • Berlin, Germany, July 23rd, 2010;
  • Brussels, Belgium, September 29th, 2010;
  • Prague, Czech Republic, April 7-8, 2011
Kokkukutsuja
Hans Uszkoreit (DFKI, Germany) ja Josef van Genabith (DCU/CNGL, Ireland)
Liikmed
Visioonigrupi liikmed
Esitlused
Aruanne
Esimese kahe kohtumise tulemused (mustand)

Meedia ja informatsiooniteenuse visioonigrupp

Valdkonnad
Audiovisuaalsete toodete sektor, uudised, digitaalraamatukogud, veebiportaalid, otsingumootorid jmt.
Huvigrupid
Meediatööstus, veebi ja otsingumootorite arendajad, arhiivid.
Kohtumised
  • Paris, France, September 10, 2010;
  • Barcelona, Spain, October 15th, 2010;
  • Vienna, Austria, April 1, 2011
Kokkukutsujad
Stelios Piperidis (ILSP, Greece) ja Margaretha Mazura (EMF, Belgium/UK)
Liikmed
Visioonigrupi liikmed
Esitlused
Philippe Wackeri esitlus (META-FORUM 2010)
Stelios Piperidise esitlus (META Technology Council meeting)
Aruanne
Kahe esimese kohtumise tulemused (mustand)

Interaktiivsete süsteemide visioonigrupp

Valdkonnad
Mobiilne assisteerimine, dialoogide tõlkimine, kõnekeskused jpt.
Huvigrupid
Mobiilse tarkvara ja teenuse tootjad, telekomitööstus, kõnekeskused, mängutööstus jpt.
Kohtumised
  • Paris, France, September 10, 2010;
  • Prague, Czech Republic, October 5th, 2010;
  • Rotterdam, Netherlands, March 28, 2011
Kokkukutsujad
Joseph Mariani (LIMSI/CNRS, France) ja Bernardo Magnini (FBK, Italy)
Liikmed
Selle visioonigrupi liikmed
Esitlused
Alex Waibeli esitlus (META-FORUM 2010)
Joseph Mariani esitlus(META Technology Council meeting)
Aruanne
Kahe esimese kohtumise tulemused (mustand)

Tulemused

Visioonigrupi esimese ringi kohtumiste tulemusi esitleti META-NET's Networking Session at ICT 2010 28. septembril 2010.

Teise ringi kohtumiste tulemusi estleti META-FORUMil 2010  Brüsselis (17.-18. novembril 2010).

Kõige hiljutisemad vahetulemused on esitatud dokumendis  The Future European Multilingual Information Society (PDF).

Edasisi tulemusi tutvustatakse META-FORUMil 2011 Budapestis (27.-28. juuni 2011).