Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META VISION

 

META Vision

 

Yksi META-NETin päätavoitteista on tuottaa Euroopan kieliteknologian alan strateginen tutkimusohjelma. Ohjelmaan kuuluu korkean tason suosituksia, ideoita uusiin kieliteknologiapohjaisiin sovelluksiin sekä ehdotuksia yhteisiksi toiminnoiksi, jotka aiotaan esittää Euroopan komissiolle sekä kansallisille ja alueellisille organisaatioille.

Suurella yleisöllä on mahdollisuus osallistua tulevaisuudennäkymän rakentamiseen verkossa keskustelufoorumin kautta. Heidän lisäkseen tulevaisuustyössä on mukana neljä visioryhmää. Kolmen alakohtaisen ryhmän (käännös ja lokalisaatio, media- ja informaatiopalvelut, vuorovaikutteiset järjestelmät) päätehtävänä on tuottaa ideoita ja konsepteja eri alojen uusille kieliteknologiapohjaisille sovelluksille ja valmistella aineistoa teknologiaennusteiden pohjaksi.

Neljäs tulevaisuudennäkymän rakentamiseen osallistuva ryhmä on META-teknologianeuvosto, joka kokoontui ensimmäisen kerran 16.11.2010 Brysselissä ja sittemmin 25.5.2011 Venetsiassa, 30.9.2011 Berliinissä ja 19.6.2012 taas Brysselissä. Neuvosto keskusteli alakohtaisten ryhmien keräämistä ja raportoimista tuloksista ja sisällytti nämä raportit myös strategisen tutkimusohjelman ensimmäiseen luonnokseen, joka julkaistiin 11.7.2012.

Visioryhmien raporttien, strategisen tutkimusohjelman sekä muiden tulevaisuudennäkymään liittyvien huomioiden avulla METAn viesti voidaan saattaa päättäjien, yksityisten ja julkisten tukijoiden sekä suuren yleisön tietoisuudeen.

 

The META-VISION Process

Huom. Sinäkin voit osallistua kieliteknologian tulevaisuudennäkymän rakentamiseen! Voit käyttää verkossa olevaa keskustelufoorumia, ottaa meihin suoraan yhteyttä sähköpostitse tai tavata meidät konferensseissa.

 

Päivitys 11.7.2012: META-NET:in Strategisen monikielisen Euroopan 2020 tutkimusohjelman ensimmäinen versio on julkaistu.

Päivitys 23.3.2011: META-VISION-suunnittelun välituloksena on syntynyt tärkeä dokumentti, The Future European Multilingual Information Society (PDF). Dokumenttia saa mielellään levittää ja siitä saa keskustella ja antaa palautetta keskustelufoorumilla.

Jäsenet ja osanottajat

 

Visioryhmä Kääntäminen ja lokalisointi

Osa-alueet
Tekninen dokumentaatio, kuluttajavalistus, virallisia tiedotteita, käyttöliittymän lokalisointi, pelit, palvelut jne.

Sidosryhmät
Ohjelmistoyritykset, peliyritykset, käännöspalveluiden suuret käyttäjät, käännösyritykset, lokalisointiteollisuus jne.

Kokoukset
Berliini, Saksa, 23.7.2010; Bryssel, Belgia, 29.9.2010; Praha, Tšekki, 7.-8.4.2011

Kokoonkutsujat
Hans Uszkoreit (DFKI, Saksa) ja Josef van Genabith (DCU/CNGL, Irlanti)

Osallistujat
Visioryhmän jäsenet

Esitykset (englanniksi)
Jörg Porsielin esitys (META-FORUM 2010)
Josef van Genabithin esitys (META Teknologianeuvoston kokous)
Joseph Marianin ja Hanz Uszkoreitin esitys (META-FORUM 2011)
Andrejs Vasiljevsin esitys (META-FORUM 2012)

Raportti (englanniksi)
Ensimmäisten kahden kokouksen tulokset (luonnos)

 

Visioryhmä Media-ja tietopalvelut

Osa-alueet
Audiovisuaalinen ala, uutiset, digitaaliset kirjastot, portaalit, hakukoneet jne.

Sidosryhmät
Mediateollisuus, netti- ja hakukonepalveluja tarjoavat yritykset, arkistot jne.

Kokoukset
Pariisi, Ranska 10.9.2010; Barcelona, Espanja, 15.10.2010; Wien, Itävalta, 1.4.2011

Kokoonkutsujat
Stelios Piperidis (ILSP, Kreikka) ja Margaretha Mazura (EMF, Belgia/Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsenet
Visioryhmän jäsenet

Esitykset (englanniksi)
Philippe Wackerin esitys (META-FORUM 2010)
Stelios Piperidisin esitys (META Teknologianeuvoston kokous)
Joseph Marianin ja Hanz Uszkoreitin esitys (META-FORUM 2011)
Marko Grobelnikin esitys (META-FORUM 2012>

Raportti (englanniksi)
Ensimmäisten kahden kokouksen tulokset (luonnos)

 

Visioryhmä Interaktiiviset systeemit

Osa-alueet
Matkapuhelintuki, dialogin kääntäminen, puhelinkeskukset, jne.

Sidosryhmät
Matkapuhelinohjelmistoja ja -palveluja tarjoavat yritykset, televiestintäala, puhelinkeskukset, peliteollisuus jne.

Kokoukset
Pariisi, Ranska 10.9.2010; Praha, Tšekki, 5.10.2010; Rotterdam, Alankomaat, 28.3.2011

Kokoonkutsujat
Joseph Mariani (LIMSI/CNRS, Ranska) ja Bernardo Magnini (FBK, Italia)

Jäsenet
Visioryhmän jäsenet

Esitykset (englanniksi)
Alex Waibelin esitys (META-FORUM 2010)
Joseph Marianin esitys (META Teknologianeuvoston kokous)
Joseph Marianin ja Hanz Uszkoreitin esitys (META-FORUM 2011)
Joseph Marianin esitys (META-FORUM 2012)

Raportti (englanniksi)
Ensimmäisten kahden kokouksen tulokset (luonnos)