Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-VISION

META Vision

 

Jedan je od osnovnih ciljeva META-NET-a sastaviti Strateški istraživački plan (SIP) za oblikovanje europskoga jezičnotehnološkoga krajolika. Taj će plan sadržavati preporuke visoke razine, ideje za vizionarske JT-aplikacije i preporuke za zajedničke akcije koje bi se predstavile Europskoj komisiji, nacionalnim i regionalnim tijelima.

Osim svekolike javnosti, koja može sudjelovati u čitavome procesu putem on-line raspravnih foruma, u izgradnju osnovne vizije ove inicijative uključene su četiri osnovne skupine. Glavna je zadaća naše tri specifične Vizijske skupine (Prevođenje i lokalizacija, Mediji i informacijski servisi, Interaktivni sustavi, v. dolje) stvoriti ideje i zamisliti vizionarske JT-aplikacije u svojim domenama i omogućiti tehnološke prognoze.

Četvrta skupina uključena u ovaj vizionarski proces jest META tehnološko vijeće. Skupljena i sažeta izvješća o otkrićima koja su proizvele vizijske skupine trenutačno razmatra META tehnološko vijeće, a ono je imalo svoj inicijalni sastanka 2010-11-16 u Bruxellesu. To će Vijeće sva izvješća preoblikovati u prvi nacrtak Strateškoga istraživačkoga plana (SIP). Taj će SIP sadržavati mišljenja i potrebe svih dionika koji su bili uključeni u izgradnju vizije i sadržavat će, između ostaloga, i strategije za horizontalno povezivanje.

Izvješća vizijskih skupina, SIP i ostali rezultati procesa izgradnje vizije bit će uporabljeni za prijenos osnovne poruke META-e političarima, privatnim i javnim sponzorima i javnosti.

The META-VISION Process

Bitno je naglasiti kako je svatko pozvan da se pridruži u ovaj proces izgradnje vizije putem on-line raspravnih foruma, slanjem e-pošte ili pristupanjem članovima META-e izravno na konferencijama.

Dopuna, 2011-03-23: Značajan međurezultat procesa META-VISION je dokument The Future European Multilingual Information Society (PDF). Pozivate se da ga pročitate, širite ga i raspravljate o njemu, te konačno omogućite nam povratnu obavijest i iskažete važe mišljenje i ideje na on-line raspravnim forumima.

Članovi i sudionici

Vizijska skupina za prevođenje i lokalizaciju

Područja
Tehnička dokumentacija, obavijesti za korisnike, službena glasila, lokalizacija korisničkoga sučelja, igre, usluge, itd.
Dionici
Softverske tvrtke, tvrtke koje proizvode računalne igre, veliki korisnici prijevodnih usluga, prevoditeljske tvrtke, lokalizacijska industrija, itd.
Sastanci
Berlin, Njemačka, 23. srpnja 2010.; Bruxelles, Belgija, 29. rujna 2010.; Prag, Češka, 7.-8. travnja 2011.
Sazivatelji
Hans Uszkoreit (DFKI, Njemačka) i Josef van Genabith (DCU/CNGL, Irska)
Članovi
Članovi ove vizijske skupine
Prezentacije
Prezentaciju je održao Jörg Porsiel (META-FORUM 2010)
Prezentaciju je održao Josef van Genabith (sastanak META tehnološkoga vijeća)
Izvješća
Rezultati prva dva sastanka (nacrtak)

Vizijska skupina za informacijske servise

Područja
Audiovizualni sektor, vijesti, digitalne knjižnice, portali, tražilice, itd.
Dionici
Medijska industrija, isporučitelji www-sadržaja i tražilica, arhivi, itd.
Sastanci
Pariz, Francuska, 10. rujna 2010.; Barcelona, Španjolska, 15. listopada 2010.; Beč, Austrija, 1. travnja 2011.
Sazivatelji
Stelios Piperidis (ILSP, Grčka) i Margaretha Mazura (EMF, Belgija/UK)
Članovi
Članovi ove vizijske skupine
Prezentacije
Prezentaciju je održao Philippe Wacker (META-FORUM 2010)
Prezentaciju je održao Stelios Piperidis (sastanak META tehnološkoga vijeća)
Izvješća
Rezultati prva dva sastanka (nacrtak)

Vizijska skupina za interaktivne sustave

Područja
Mobilna pripomoć, prevođenje razgovora, pozivna središta, itd.
Dionici
Isporučitelji mobilnoga softvera i usluga, telekomunikacijska industrija, pozivna središta, industrija računalnih igara, itd.
Sastanci
Pariz, Francuska, 10. rujna 2010.; Prag, Češka, 5. listopada 2010.; Rotterdam, Nizozemska, 28. ožujka 2011.
Sazivatelji
Joseph Mariani (LIMSI/CNRS, Francuska) i Bernardo Magnini (FBK, Italija)
Članovi
Članovi ove vizijske skupine
Prezentacije
Prezentaciju je održao Alex Waibel (META-FORUM 2010)
Prezentaciju je održao Joseph Mariani (sastanak META tehnološkoga vijeća)
Izvješća
Rezultati prva dva sastanka (nacrtak)

Predstavljanje rezultata

Rezultati prvoga kruga sastanaka ove vizijske skupine predstavljeni su na META-NET Networking Session u okviru ICT2010 (28. rujna 2010.). Rezultati drugoga kruga sastanaka vizijskih skupina predstavljeni su na META-FORUM-u 2010 u Bruxellesu (17.-18. studeni 2010.). Najnoviji neposredni rezultati procesa uspostavljanja META-VISION jest dokument The Future of European Multilingual Information Society (PDF). Daljnji rezultati bit će predstavljeni na META-FORUM-u 2011 u Budimpešti (27.-28. lipnja 2011.).