Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-VISION

META Vision

 

Vienas iš pagrindinių META-NET sistemos uždavinių – kurti Europos kalbinių technologijų aplinkos strateginių mokslinių tyrimų darbotvarkę (angl. Strategic Research Agenda, SRA). Šią darbotvarkę sudarys aukšto lygio rekomendacijos, idėjos pažangioms KT paremtoms programoms kurti ir pasiūlymai dėl bendrų veiksmų, kurie bus pateikti EK ir nacionalinėms bei regioninėms institucijoms.

Be visuomenės, galinčios dalyvauti visame procese prisijungdama prie diskusijų forumo internete, šios iniciatyvos vizijos kūrime dalyvauja iš viso keturios grupės. Mūsų trijų vizijos grupių, užsiimančių konkrečiomis sritimis (vertimas ir pritaikymas konkrečioms kalboms (lokalizacija), informavimo priemonės ir informacinės paslaugos, interaktyvios paslaugos – žr. žemiau) pagrindinis tikslas yra kurti idėjas ir koncepcijas jų sritims skirtoms pažangioms KT programoms kurti ir prisidėti prie technologinių prognozių sudarymo.

Ketvirtoji grupė, dalyvaujanti vizijos kūrimo procese yra aljanso META technologijų taryba, kurios steigiamasis posėdis įvyko 2010 m. lapkričio 16 d. Briuselyje. Šiuo metu taryba svarsto ir nagrinėja vizijos grupių sukauptų ir apibendrintų išvadų ataskaitas, kurias technologijų taryba įtrauks į strateginių mokslinių tyrimų darbotvarkės pirmąjį projektą. Ši SRA atspindės visų suinteresuotųjų asmenų, dalyvavusių kuriant viziją nuomones ir reikmes; be to, joje bus numatytos kompleksinės (angl. cross-cutting) strategijos ir kitokie dalykai.

Vizijos grupių ataskaitomis, SRA ir kitokiais vizijos kūrimo proceso rezultatais bus naudojamas siekiant perteikti aljanso META žinią politikos formuotojams, privatiems ir viešiems rėmėjams ir visuomenei.

vizija_shema_lt.png

Svarbu pažymėti tai, kad visi norintys yra kviečiami prisijungti prie vizijos kūrimo proceso; tai padaryti galite dalyvaudami mūsų diskusijų forume internete, susisiekdami su mumis e. paštu arba užkalbindami mus konferencijų metu.

Atnaujinta, 2011 m. kovo 23 d.: Dokumentas „Būsimoji informacinė visuomenė daugiakalbėje Europoje“ (The Future European Multilingual Information Society, PDF) – svarbus sistemos META-NET darbo tarpinis rezultatas. Kviečiame su juo susipažinti, jį platinti, aptarti ir pateikti savo komentarus ir mintis mūsų diskusijų forume internete.

Nariai ir dalyviai

Vertimų ir pritaikymo skirtingoms kalboms (lokalizacijos) vizijos grupė

Sritys

Techninė dokumentacija, vartotojams skirta informacija, oficialieji biuleteniai, vartotojų sąsajos lokalizacija, žaidimai, paslaugos ir pan.

Suinteresuotieji asmenys

Programinės įrangos gamintojai, žaidimų kūrėjai, stambūs vertimo paslaugų naudotojai, vertimų bendrovės, lokalizavimo pramonė ir pan.

Susirinkimai

2010 m. liepos 23 d. – Berlynas, Vokietija; 2010 m. rugsėjo 29 d. – Briuselis, Belgija; 2011 m. balandžio 7-8 d. – Praha, Čekijos Respublika

Nariai, įpareigoti sušaukti susirinkimus

Hansas Uszkoreitis (DFKI, Vokietija) ir Josefas van Genabithas (DCU/CNGL, Airija)

Nariai

Šios vizijos grupės nariai

Prezentacijos

Jörgo Porsielio surengta prezentacija (META-FORUM 2010)

Josefo van Genabitho surengta prezentacija (META technologijų tarybos posėdis)

Ataskaita

Pirmųjų dviejų susirinkimų ataskaitos (projektas)

Informavimo priemonių ir informacinių paslaugų vizijos grupė

Sritys

Audiovizualinis sektorius, naujienų tarnybos, skaitmeninės bibliotekos, interneto portalai, paieškų sistemos ir pan.

Suinteresuotieji asmenys

Informavimo priemonių pramonė, tinklo ir paieškų sistemų paslaugų teikėjai, archyvai ir pan.

Susirinkimai

2010 m. rugsėjo 10 d. – Paryžius, Prancūzija; 2010 m. spalio 15 d. – Barselona, Ispanija; 2011 m. balandžio 1 d. - Viena, Austrija

Nariai, įpareigoti sušaukti susirinkimus

Stelios Piperidis (ILSP, Graikija) ir Margaretha Mazura (EMF, Belgija/JK)

Nariai

Šios vizijos grupės nariai

Prezentacijos

Philippe Wackerio surengta prezentacija (META-FORUM 2010)

Stelios Piperidis surengta prezentacija (META technologijų tarybos posėdis)

Ataskaita

Pirmųjų dviejų susirinkimų rezultatai (projektas)

Interaktyviųjų sistemų vizijos grupė

Sritys

Mobilioji pagalba, dialogų vertimas, skambučių centrai ir pan.

Suinteresuotieji asmenys

Mobiliojo ryšio programinės įrangos ir paslaugų teikėjai, telekomunikacijų pramonė, skambučių centrai, žaidimų pramonė ir pan.

Susirinkimai

2010 m. rugsėjo 10 d. – Paryžius, Prancūzija; 2010 m. spalio 5 d. – Praha, Čekijos Respublika; 2011 m. kovo 28 d. – Roterdamas, Olandija

Nariai, įpareigoti sušaukti susirinkimus

Josephas Mariani (LIMSI/CNRS, Prancūzija) ir Bernardo Magnini (FBK, Italija)

Nariai

Šios vizijos grupės nariai

Prezentacijos

Alexo Waibelio surengta prezentacija (META-FORUM 2010)

Josepho Mariani surengta prezentacija (META technologijų tarybos posėdis)

Ataskaita

Pirmųjų dviejų susirinkimų rezultatai (projektas)

Rezultatų pristatymas

Pirmojo vizijos grupių susirinkimų raundo rezultatai 2010 m. rugsėjo 28 d. buvo pristatyti sistemos META-NET kontaktų paieškos sesijoje, vykusioje tarptautinės telekomunikacijų konferencijos ICT 2010 metu. Antrojo vizijos grupių susirinkimų raundo rezultatai buvo pristatyti renginyje META-FORUM 2010 (2010 m. lapkričio 17-18 d., Briuselis). naujausias META-VISION proceso tarpinis rezultatas yra dokumentas „Būsimoji informacinė visuomenė daugiakalbėje Europoje“ (The Future European Multilingual Information Society, PDF). Kiti rezultatai bus pristatyti renginyje META-FORUM 2011 (2011 m. birželio 27-28 d., Budapeštas).