Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-VĪZJA

 

META Vision

 

Viens no META-NET pamatmērķiem ir izstrādāt Eiropas valodu tehnoloģiju ainavas stratēģisko pētniecības programmu (Strategic Research Agenda — SRA). Šajā programmā tiks iekļauti augsta līmeņa ieteikumi, ar VT saistīta, nākotnes prasībām atbilstoša lietojuma idejas un sadarbības priekšlikumi, ar ko tiks iepazīstināta EK, kā arī valsts un reģionālās iestādes.

Papildus tam, ka sabiedrība kopumā var piedalīties visā procesā, piedaloties tiešsaistes diskusiju forumā, šajā iniciatīvas koncepcijas izveides procesā ir iesaistītas četras grupas. Mūsu trīs ar konkrētām jomām saistīto koncepcijas izveides grupu (tulkošana un lokalizācija, plašsaziņas līdzekļi un informācijas pakalpojumi, interaktīvās sistēmas, sk. tālāk) pamatuzdevums ir ģenerēt idejas un radīt jēdzienus saistībā ar nākotnes prasībām atbilstošu VT lietojumu attiecīgajās jomās, kā arī sniegt tehnoloģiju attīstības prognozes.

Ceturtā koncepcijas izveides procesā iesaistītā grupa ir META Tehnoloģiju padome. Koncepcijas izveides grupās uzkrāto un koncentrēti aprakstīto atklājumu pārskati pašlaik tiek apspriesti un apstrādāti META Tehnoloģiju padomē, kuras atklāšanas sapulce notika 2010. gada 16. novembrī Briselē. Padome tos apvienos pirmajā stratēģiskās pētniecības programmas uzmetumā. Šajā SRA tiks atspoguļoti visu koncepcijas izveides procesā iesaistīto partneru viedokļi un vajadzības, kā arī iekļauti starpnozaru stratēģijas apraksti.

Koncepcijas izveides grupu pārskati, SRA un pārējie koncepcijas izveides procesa rezultāti tiks izmantoti, lai META vēstījumu nodotu politikas izstrādātājiem, privātajiem un oficiālajiem sponsoriem, kā arī plašai sabiedrībai.

 

The META-VISION Process

Ir svarīgi uzsvērt, ka ikviens tiek aicināts pievienoties koncepcijas izstrādes procesam mūsu tiešsaistes diskusiju forumā, sazinoties ar mums pa e-pastu vai piedaloties konferenču sarunās.

Atjauninājums, 2011. gada 23. martā.Svarīgs META-VISION procesa starpposma rezultāts ir dokuments The Future European Multilingual Information Society (Nākotnes Eiropas daudzvalodīgā informācijas sabiedrība, PDF formātā). Lūdzu, izlasiet šo dokumentu, pastāstiet citiem par to, apspriediet to, kā arī sniedziet savas atsauksmes un izklāstiet savas idejas mūsu tiešsaistes diskusiju forumā.

Biedri un Dalībnieki

 

Koncepcijas izveides grupa Tulkošana un lokalizācija

Jomas

Tehniskā dokumentācija, informācija patērētājiem, oficiālie biļeteni, lietotāja interfeisa lokalizēšana, spēles, pakalpojumi u.c.

Sadarbības partneri

Programmatūras izstrādes uzņēmumi, spēļu izstrādes uzņēmumi, lielapjoma tulkošanas pakalpojumu lietotāji, tulkošanas pakalpojumu sniedzēji, lokalizācijas nozare u.c.

Sapulces

Berlīnē (Vācija) 2010. gada 23. jūlijā; Briselē (Beļģija) 2010. gada 29. septembrī; Prāgā (Čehija) 2011. gada 7.–8. aprīlī

Rīkotāji

Hanss Uškoreits (Hans Uszkoreit) (DFKI, Vācija) un Džozefs van Genabits (Josef van Genabith) (DCU/CNGL, Īrija)

Dalībnieki

Šīs koncepcijas izveides grupas dalībnieki

Prezentācijas

Pārskats

Pirmo divu sapulču rezultāti (uzmetums)

Koncepcijas izveides grupa Plašsaziņas līdzekļi un informācijas pakalpojumi

Jomas

Audiovizuālie līdzekļi, digitālās bibliotēkas, portāli, meklētājprogrammas u.c.

Sadarbības partneri

Plašsaziņas līdzekļi, tīmekļa pakalpojumu sniedzēji un meklētājprogrammu izstrādātāji, arhīvi u.c.

Sapulces

Parīzē (Francija) 2010. gada 10. septembrī; Barselonā (Spānija) 2010. gada 15. oktobrī; Vīnē (Austrija) 2011. gada 1. aprīlī

Rīkotāji

Stelioss Piperidiss (Stelios Piperidis) (ILSP, Grieķija) un Mārgareta Mazura (Margaretha Mazura) (EMF, Beļģija/Lielbritānija)

Dalībnieki

Šīs koncepcijas izveides grupas dalībnieki

Prezentācijas

Pārskats

Pirmo divu sapulču rezultāti (uzmetums)

Koncepcijas izveides grupa Interaktīvās sistēmas

Jomas

Mobilā palīdzība, dialogu tulkošana, tālruņu centri u.c.

Sadarbības partneri

Mobilo ierīču programmatūras izstrādātāji un pakalpojumu sniedzēji, telekomunikāciju nozare, tālruņu centri, spēļu nozare u.c.

Sapulces

Parīzē (Francija) 2010. gada 10. septembrī; Prāgā (Čehija) 2010. gada 5. oktobrī; Roterdamā (Nīderlande) 2011. gada 28. martā

Rīkotāji

Žozefs Mariani (Joseph Mariani) (LIMSI/CNRS, Francija) un Bernardo Manjīni (FBK, Itālija)

Dalībnieki

Šīs koncepcijas izveides grupas dalībnieki

Prezentācija

Pārskats

Pirmo divu sapulču rezultāti (uzmetums)

Iepazīstināšana ar rezultātiem

Iepazīstināšana ar koncepcijas izveides grupu sapulču pirmā posma rezultātiem notika META-NET tīklu veidošanas sesijā, kas notika ICT 2010 2010. gada 28. septembrī. Iepazīstināšana ar koncepcijas izveides grupu sapulču otrā posma rezultātiem notika pasākumā META-FORUM 2010, kas notika Briselē (2010. gada 17.–18. novembrī). Visjaunākais META-VISION procesa starpposma rezultāts ir dokuments The Future European Multilingual Information Society (Nākotnes Eiropas daudzvalodīgā informācijas sabiedrība, PDF formātā). Ar citiem rezultātiem projekta dalībnieki iepazīstinās pasākumā META-FORUM 2011, kas notiks Budapeštā (2011. gada 27.–28. jūnijā).