Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-VISION

Et av hovedmålene til META-NET er å utvikle en Strategisk forskningsagenda (Strategic Research Agenda, SRA) for europeisk språkteknologi. Forskningsagendaen vil inneholde forslag og idéer for nyskapende verktøy og applikasjoner basert på språkteknologi, og forslag til samordnete tiltak som skal presenteres for Europakommisjonen og nasjonale og regionale beslutningstakere.

 

I tillegg til at publikum kan delta i hele prosessen gjennom et nettbasert diskusjonsforum er fire arbeidsgrupper involvert i utviklingen av META-VISION. Tre temagrupper (Oversettelse og lokalisering, media- og informasjonstjenester, interaktive systemer, se nedenfor) har som hovedoppgave å skape idéer og konsepter for visjonære språkteknologiske applikasjoner innenfor hvert område og å gi innspill til prognoser for ny teknologi.

 

Den fjerde gruppen som er involvert i visjonsbyggingsprosessen er METAs Teknologiråd. Gruppene har produsert rapporter som sammenstiller funnene, og disse er nå under diskusjon og bearbeidelse hos METAs Teknologiråd, som hadde sitt første møte i Brüssel, 16.11. 2010. Rådet vil sammenstille rapportene til et første utkast for Strategisk forsknigsagenda (SRA). SRA skal gjenspeile meninger og behov hos alle de som har en interesse i saken og som har vært involvert i visjonsbyggingsprosessen, og vil blant annet inneholde tverrsektorielle strategier.

 

Visjonsgruppens rapporter, SRA og andre resultater av visjonsbyggingsprosessen skal brukes til å formidles METAs budskap til beslutningstakere, offentlige og private interessenter og allmennheten.

 

Visjoner                       Veikart

Strategisk forskningsagenda

Kommunikasjon internt i META-NET (META-VISION)

Kommunikasjon i det språkteknologiske miljøet generelt og med andre interessenter.

Kommunikasjon med beslutningstakere, finansieringskilder, publikum.

 

Vi understreker at alle er velkommen til å delta i visjonsbyggingsprosessenoin gjennom vårt online discussion forum., gjennom e-post eller ved å ta kontakt på konferanser.

 

Oppdatering, 23. mars 2011: En viktig milepæl for META-VISION-prosessen er dokumentet The Future European Multilingual Information Society (PDF). Du inviteres til å lese og spre dokumentet, og å gi tilbakemeldinger og idéer på vårt nettbaserte diskusjonsforum.

 

Medlemmer og deltakere

- Oversikt over alle medlemmene i Visjonsgruppen

- Oversikt over medlemmene i METAs Teknologiske råd.

 

Visjonsgruppen for Oversettelse og lokalisering

Områder

Teknisk dokumentasjon, forbrukerinformasjon, offisielle meldinger, lokalisering av brukergrensesnitt, spill, tjenester, osv.

 

Interessenter

Programvarebedrifter, spillbedrifter, storforbrukere av oversettelsestjenester, oversettelsesbedrifter, lokaliseringsbedrifter, osv.

 

Møter

Berlin, Tyskland, 23.07.2010

Brüssel, Belgia, 29.09.2010

Praha, Tsjekkia, 07.-08.04.2011

 

Ansvarshavende

Hans Uszkoreit (DFKI, Tyskland)

Josef van Genabith (DCU/CNGL, Irland)

 

Medlemmer

Medlemmer av denne Visjonsgruppen

 

Presentasjoner
Presentasjon fra Jörg Porsiel (META-FORUM 2010)
Presentasjon fra Josef van Genabith (META Technology Council meeting)

Rapport
Oppsummering av de to første møtene (utkast)

 

Visjonsgruppen for Media- og informasjonstjenester

Områder

Audiovisuell sektor, nyheter, digitale biblioteker, portaler, søkemotorer osv.

 

Interessenter

Mediavirksomheter, nett- og søkemotortilbydere, arkiver, osv.

 

Møter

Paris, Frankrike 10.11.2010

Barcelona, Spania, 15.10.2010

Wien, Østerrike. 01.04.2011

 

Ansvarshavende

Stelios Piperidis (ILSP, Hellas)

Margaretha Mazura (EMF, Belgia/Storbritannia)

 

Medlemmer

Medlemmer av denne Visjonsgruppen

 

Presentasjoner
Presentasjon fra Philippe Wacker (META-FORUM 2010)
Presentasjon fra Stelios Piperidis (META Technology Council meeting)

Rapport
Oppsummering av de to første møtene (utkast)


Visjonsgruppen for Interaktive systemer


Områder

Mobil assistanse, dialogoversettelse, kundesentre, osv.

 

Interessenter

Mobil programvare og tjenestetilbydere, teleindustrien, kundesentre, spillindustri, osv.

 

Møter

Paris, Frankrike, 10.11.2010

Praha, Tsjekkia,, 05.10.2010

Rotterdam, Nederland, 28.03.2011

 

Ansvarshavende

Joseph Mariani (LIMSI/CNRS, Frankrike)

Bernardo Magnini (FBK, Italia)

 

Medlemmer

Medlemmer av denne Visjonsgruppen

 

Presentasjoner
Presentasjon fra Alex Waibel (META-FORUM 2010)
Presentasjon fra Joseph Mariani (META Technology Council meeting)


Rapport
Oppsummering av de to første møtene (utkast)

Presentasjon av resultatene

Resultatene av Visjonsgruppenes første møter ble presentert på META-NET's Nettverkspanel ved ICT 2010, 28.09.2010. Resultatene fra gruppenes andre møterunde ble presentert ved META-FORUM 2010 i Brüssel (17.-18.11.2010). Det mest oppdaterte delsresultatet av META-VISION-prosessen er dokumentet The Future European Multilingual Information Society (PDF). Nye resultater vil bli presentert på META-FORUM 2011 i Budapest (27.-28.06.2011).