Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-VISION

Jednym z głównych zadań sieci META-NET jest stworzenie Strategicznej Agendy Badań nad zasobami językowymi na płaszczyźnie europejskiej. Zawierać ona będzie ogólne zalecenia, koncepcje nowatorskich zastosowań technologii językowych oraz sugestie odnośnie do wspólnych działań, przedstawianych Komisji Europejskiej oraz organom krajowym i regionalnym.


Poza użytkownikami zewnętrznymi, którzy mogą brać udział w działaniach META poprzez forum dyskusyjne, wyłonione zostały cztery zespoły odpowiedzialne za proces tworzenia wizji projektu. Trzy z nich przypisane są do poszczególnych obszarów działań (tłumaczenia i lokalizacja, media i usługi informatyczne oraz systemy interaktywne); ich zadaniem jest tworzenie wizji i koncepcji nowatorskich zastosowań technologii językowych oraz dostarczanie podstaw dla prognoz dotyczących technologii.


Czwartym zespołem jest Rada Technologiczna META, której działalność zainaugurowana została 16 listopada 2010 roku w Brukseli. Obecnie trwają dyskusje nad raportami zawierającymi zebrane wyniki prac pozostałych zespołów; zostaną one skonsolidowane w pierwszą wersję roboczą Strategicznej Agendy Badań, odzwierciedlającą opinie i potrzeby wszystkich uczestników zaangażowanych w proces tworzenia wizji i zawierającą, między innymi, strategie interdyscyplinarne.


Raporty poszczególnych grup, Strategiczna Agenda Badań i pozostałe wyniki procesu tworzenia wizji posłużą do przekazania idei sieci META twórcom polityki, sponsorom prywatnym i instytucjonalnym oraz ogółowi zainteresowanych.

 

Należy podkreślić, że proces tworzenia wizji jest ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych. Można wziąć w nim udział poprzez forum dyskusyjne, kontakt email lub podczas konferencji.

 

Aktualizacja (23 marca 2011): Dostępny jest najnowszy z wyników procesu META-VISION – raport The Future European Multilingual Information Society ("Przyszłe europejskie wielojęzyczne społeczeństwo informacyjne", PDF). Zachęcamy do zapoznania się i rozpowszechniania dokumentu oraz wyrażenie swoich opinii na forum dyskusyjnym META.


Członkowie i uczestnicy

Zespół Tłumaczenia i lokalizacja

 

Obszar zainteresowań

Dokumentacja techniczna, dane konsumenckie, oficjalne biuletyny, lokalizacja interfejsu użytkownika, gry, usługi etc.

 

Adresaci

Producenci gier i oprogramowania, firmowi użytkownicy usług tłumaczeniowych, agencje tłumaczeń, branża lokalizacyjna etc.

 

Spotkania

Berlin, Niemcy, 23 lipca 2010; Bruksela, Belgia, 29 września 2010; Praga, Czechy, 7/8 kwietnia 2011

 

Organizatorzy

Hans Uszkoreit (DFKI, Niemcy) i Josef van Genabith (DCU/CNGL, Irlandia)

 

Członkowie

Lista członków zespołu

 

Prezentacje

Jörg Porsiel (META-FORUM 2010)

Josef van Genabith (zebranie Rady Technologicznej META )

 

Raport

Wyniki pierwszych dwóch spotkań (wersja robocza)

 

Zespół Media i usługi informatyczne

 

Obszar zainteresowań

Sektor audiowizualny, wiadomości, biblioteki cyfrowe, portale, wyszukiwarki etc.

 

Adresaci

Przemysł medialny, dostawcy sieci i silników wyszukiwania, archiwa etc.

 

Spotkania

Paryż, Francja, 10 września 2010; Barcelona, Hiszpania, 15 października 2010; Wiedeń, Austria, 1 kwietnia 2011

 

Organizatorzy

Stelios Piperidis (ILSP, Grecja) i Margaretha Mazura (EMF, Belgia/Wielka Brytania)

 

Członkowie

Lista członków zespołu

 

Prezentacje

Philippe Wacker (META-FORUM 2010)

Stelios Piperidis (zebranie Rady Technologicznej META)

 

Raport

Wyniki pierwszych dwóch spotkań (wersja robocza)

 

 

Zespół Systemy interaktywne

 

Obszar zainteresowań

Systemy mobile assistance, tłumaczenie dialogu, centra telefoniczne etc.

 

Adresaci

Dostawcy usług i oprogramowania mobilnego, przemysł telekomunikacyjny, centra telefoniczne, producenci gier etc.

 

Spotkania

Paryż, Francja, 10 września 2010; Praga, Czechy, 5 października 2010; Rotterdam, Holandia, 28 marca 2011

 

Organizatorzy

Joseph Mariani (LIMSI/CNRS, Francja) i Bernardo Magnini (FBK, Włochy)

 

Członkowie

Lista członków zespołu

 

Prezentacje

Alex Waibel (META-FORUM 2010)

Joseph Mariani (zebranie Rady Technologicznej META)

 

Raport

Wyniki pierwszych dwóch spotkań (wersja robocza)

 

 

Prezentacja wyników


Wyniki pierwszej serii spotkań poszczególnych zespołów zostały zaprezentowane podczas konferencji ICT 2010 (Bruksela, 28 września 2010). Wyniki drugiej serii spotkań zostały przedstawione na META-FORUM 2010 (Bruksela, 17/18 listopada 2010). Najnowszym z bezpośrednich rezultatów procesu META-VISION jest raport The Future European Multilingual Information Society ("Przyszłe europejskie wielojęzyczne społeczeństwo informacyjne", PDF). Kolejne wyniki zostaną zaprezentowane podczas META-FORUM 2011 w Budapeszcie (27/28 czerwca 2011).