Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META VISION

META Vision

 

Ett av META-NET:s främsta mål är att skapa en strategisk forskningsagenda (Strategic Research Agenda, SRA) för det europeiska språkteknologiska landskapet. Agendan kommer att innehålla övergripande rekommendationer, idéer för visionära språkteknologibaserade applikationer och förslag till gemensamma åtgärder som kan föras fram till såväl EU-kommisionen som nationella och regionala organisationer.

Förutom att intresserade från allmänheten kan delta i processen via ett diskussionsforum online, så finns det sammanlagt fyra grupper som är involverade i processen att skapa visioner inom ramen för META-NET. Den huvudsakliga uppgiften för våra tre områdesspecifika Visionsgrupper (Översättning och lokalisering, Media- och informationstjänster samt Interaktiva system, se nedan) är att ta fram idéer och koncept för visionära språkteknologibaserade applikationer inom respektive område och att komma med underlag för tekniska prognoser.

Den fjärde gruppen som är involverad i att skapa visioner är META:s tekniska råd. De rapporter om de samlade och sammanfattade forskningsresultat som som lagts fram av Visionsgrupperna håller för närvarande på att diskuteras och gås igenom av META:s tekniska råd, som hade sitt invigningsmöte i Bryssel den 16 november 2010 med uppföjlingsmöter i Venedig (25:e maj, 2011), Berlin (30:e september, 2011) och igen i Bryssel (19:e juni, 2012). Rådet sammanställde dessa rapporter till ett första utkast för den strategiska forskningsagendan som publikerades 11:e juli 2012. Forskningsagendan kommer att återspegla de uppfattningar och behov som framkommit från samtliga intressenter som varit involverade i att skapa visionerna, och den kommer bland annat att innehålla övergripande strategier. Visionsgruppernas rapporter, den strategiska forskningsagendan och andra resultat som framkommer under arbetet med att ta fram visioner kommer att användas för att förmedla META:s budskap till politiker, privata och offentliga sponsorer och allmänheten.

 

The META-VISION Process

Uppdatering, 11:e juli, 2012: Första versionen av META-NET:s strategiska forskningagendan för flerspråkigt Europa 2020 har publicerats!

Uppdatering, 23:e mars, 2011: Ett viktigt delresultat från arbetet med META-VISION är dokumentet Det framtida flerspråkiga europeiska informationssamhället (The Future European Multilingual Information Society) (PDF).

Medlemmar och deltagare

Visionsgruppen för översättning och lokalisering

Områden
Teknisk dokumentation, konsumentinformation, officiella rapporter, lokalisering av användargränssnitt, spel, tjänster etc.
Intressenter
Mjukvaruföretag, spelföretag, stora konsumenter av översättningstjänster, översättningsföretag, lokaliseringstjänster etc.
Möten
Berlin, Tyskland, 23:e juli 2010; Bryssel, Belgien, 29:e september 2010; Prag, Tjeckien, 7-8:e april 2011
Sammankallande
Hans Uszkoreit (DFKI, Tyskland) och Josef van Genabith (DCU/CNGL, Irland)
Medlemmar
Medlemmar i den här visionsgruppen
Presentationer
Presentation av Jörg Porsiel (META-FORUM 2010)
Presentation av Josef van Genabith (möte för META:s tekniska råd)
Presentations av Joseph Mariani och Hans Uszkoreit (META-FORUM 2011)
Presentation av Andrejs Vasiljevs (META-FORUM 2012)
Rapport
Resultat från de första två mötena (utkast)

Visionsgruppen för media- och informationstjänster

Områden
Audiovisuella sektorn, nyheter, digitala bibliotek, portaler, sökmotorer etc.
Intressenter
Mediaindustrin, webbleverantörer och tillverkare av sökmotorer, arkiv etc.
Möten
Paris, Frankrike, 10:e september 2010; Barcelona, Spanien, 15:e oktober 2010; Wien, Österrike, 1:e april 2011
Sammankallande
Stelios Piperidis (ILSP, Grekland) och Margaretha Mazura (EMF, Belgien/UK)
Medlemmar
Medlemmar i den här Visionsgruppen
Presentationer
Presentation av Philippe Wacker (META-FORUM 2010)
Presentation av Stelios Piperidis (möte för META:s tekniska råd)
Presentations av Joseph Mariani och Hans Uszkoreit (META-FORUM 2011)
Presentation av Marko Grobelnik (META-FORUM 2012)
Rapport
Resultat från de första två mötena (utkast)

Visionsgruppen för interaktiva system

Områden
Mobil assistans, dialogöversättning, callcenter etc.
Intressenter
Leverantörer av mobil mjukvara och tjänster, telekommunikationsindustrin, callcenter, spelindustrin etc.
Möten
Paris, Frankrike, 10:e september 2010; Prag, Tjeckien, 5:e oktober 2010; Rotterdam, Nederländderna, 28:e mars 2011
Sammankallande
Joseph Mariani (LIMSI/CNRS, Frankrike) och Bernardo Magnini (FBK, Italien)
Medlemmar
Medlemmar i denna Visionsgrupp
Presentationer
Presentation av Alex Waibel (META-FORUM 2010)
Presentation av Joseph Mariani (möte för META:s tekniska råd)
Presentations av Joseph Mariani och Hans Uszkoreit (META-FORUM 2011)
Presentation av Joseph Mariani (META-FORUM 2012)
Rapport
Resultat från de första två mötena (utkast)