Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Поредица Бели книги на META-NET

Езиците в Европа в дигиталната епоха

31 Бели книги представят състоянието на езиковите технологии за 30 езика, които се говорят в Европа

баски, български, каталонски, хърватски, чешки, датски, холандски, английски, естонски, фински, френски, галисийски, немски, гръцки, унгарски, исландски, ирландски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, норвежки (букмол), норвежки (нюношк), полски, португалски, румънски, сръбски, словашки, словенски, испански, шведски.

Накратко

Цели и обхват

Мрежата за върхови постижения META-NET обединява 60 изследователски центъра от 34 страни, водени от общата цел за изграждане на технологичните основи на многоезиковото европейско информационно общество.

META-NET е създател на европейския многоезиков технологичен алианс META. Предимствата на езиковите технологии са различни в зависимост от езика, за който са предвидени. Затова и мерките, предвидени и изпълнени от META-NET,  зависят от фактори като сложността на структурата на дадения език, броя на хората, които го говорят, както и активността на изследователските центрове, работещи в областта на езиковите технологии за съответния език.

Белите книги на META-NET, издадени в поредицата „Езиците в европейското информационно общество” (“Languages in the European Information Society”) правят преглед на и анализират състоянието на езиковите технологии за всеки от наблюдаваните езици, които се говорят в Европа, както и се стараят да хвърлят светлина върху най-непосредствените рискове за европейските езици и възможностите за преодоляването им. Белите книги в поредицата представят всички официални езици на Европейския съюз и няколко други езика, които се говорят на територията на Европа. Макар да има редица ценни и достатъчно подробни научни изследвания на определени аспекти на съответните езици, езиковите технологии и взаимодействието им, все още няма издание, което да бъде достъпно и достатъчно разбираемо за по-широката публика, като в същото време прави експертен преглед на основните открития, тенденции и предизвикателства пред технологичния живот на всеки от тези езици. Поредицата Бели книги на META-NET ще запълни именно тази липса.

Отзиви и свидетелства

  • Андриу Кубилиус (министър-председател на Република Литва)“Литовският език е запазил тясната си връзка с индоевропейските си езикови корени, а в момента прекрасно ни служи в съвременното общество. В същото време обаче едва няколко милиона души говорят и активно използват литовски. Съхраняването на езика ни за бъдещите поколения е отговорност на цялата общност на Европейския съюз. Успешното развитие на езиковите технологии ще определи до голяма степен и бъдещето на литовския език."
  • Д-р Данило Тюрк (Президент на Република Словения): “Системното разработване на езикови технологии за словенски език е задължително, ако искаме той да продължи да ни служи и да  се развива и в бъдещия дигитален свят.”
  • Валдис Домбровскис (министър-председател на Латвия)“Разнообразието на култури, традиции и езици е най-важното богатство на Европа и е наше задължение да съхраним това наследство за идните поколения. За малки езици като латвийския е жизненоважно да са в крак с все по-бързото развитие на съвременните технологии. Можем да гарантираме бъдещето на нашия език само ако осигурим на потребителите, които го използват, равностойни възможности с тези на потребителите, които използват по-големите езици. Затова и възможностите ни за напредък във всяко едно отношение са свързани със задържането на съвременните технологии във фокуса на подкрепата ни за развитие.”
  • Проф. д-р Анете Шаван (министър на образованието и науката на Федерална Република Германия)“Присъщата на Европа многоезиковост и отличният ни научен потенциал са перфектни предпоставки за значителен напредък, за да се възползваме от предизвикателствата, пред които ни изправят езиковите технологии. META-NET открива нови възможности за развитие на многоезиковите технологии, които са неразделна част от съвременния живот.”
  • Всички отзиви и свидетелства (56)

Кой сме ние?

Ако Вашият език липсва

Ако езикът, който се говори във Вашата страна или във Вашия регион в Европа, не е представен във вече публикуваните томове от поредицата Бели книги, и ако можете да съберете екип от автори, които да са специалисти в различни области, свързани с темата на Белите книги, например лингвистика, компютърна лингвистика и езикови технологии, моля, свържете се с Георг Рем - един от редакторите на серията.

null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null