Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Série Bílé knihy META-NET

Evropské jazyky v digitálním věku

31 svazků pokrývá 30 evropských jazyků

Angličtina, Baskičtina, Bulharština, Čeština, DánštinaEstonština, Finština, Francouzština, Galicijština, Chorvatština, Katalánština, Irština, Islandština, Italština, Litevština, Lotyština, Maďarština, Maltština, Němčina, Nizozemština, Norština (bokmål), Norština (nynorsk), Polština, Portugalština, Rumunština, Řečtina, Slovenština, Slovinština, Srbština, Španělština, Švédština.

Na první pohled

Cíle a rozsah

META-NET, síť excelence s 60 výzkumnými centry ze 34 zemí, se věnuje budování technologických základů vícejazyčné evropské informační společnosti.

META-NET buduje Mnohojazyčnou Evropskou Technologickou Alianci (META). Přínosy jazykových technologií se liší jazyk od jazyka a totéž platí o krocích, které musí být provedeny v rámci META-NET, v závislosti na různých faktorech, např. složitost daného jazyka, velikost komunity, existence aktivních výzkumných center v oblasti jazykových technologií.

Série Bílých knih META-NET „Jazyky v evropské informační společnosti“ podává zprávu o stavu evropských jazyků s ohledem na jazykové technologie a vysvětluje nejnaléhavější rizika a možnosti. Série bude pokrývat všechny oficiální evropské jazyky a několik dalších jazyků, kterými se v Evropě mluví. Přestože již existuje několik hodnotných a komplexních vědeckých studií o určitých aspektech jazyků a technologií, dosud chybí obecně srozumitelný přehled, který zaujímá postoj prezentováním hlavních závěrů a výzev pro každý jazyk. Série Bílých knih META-NET vyplní tuto mezeru.

Citáty a reference

  • Andrius Kubilius (Předseda vlády Litevské republiky): „Chceme-li uchovat odkaz na staré indoevropské jazyky, pak litevština dnes splňuje požadavky moderní společnosti dokonale. Avšak aktivních mluvčích litevštiny je jen několik milionů. Její zachování pro budoucí generace je odpovědností celé Evropské unie. Budoucnost litevštiny je zcela určována tím, jak budeme pokračovat ve vývoji informačních technologií.
  • Dr. Danilo Türk (Prezident Slovinské republiky): „Imperativ je, aby se jazykové technologie pro slovinštinu vyvíjely systematicky, pokud chceme, aby slovinština vzkvétala i v budoucím digitálním světě.
  • Valdis Dombrovskis (Předseda vlády Lotyšska): Rozmanitost kultur, tradic a jazyků je jeden z nejdůležitějších evropských pokladů a je naší povinností uchovat toto dědictví pro budoucí generace. Pro tak malé jazyky, jako je lotyština, je zásadní držet krok s rostoucí rychlostí času a technologického vývoje. Jediný způsob, jak zajistit existenci našeho jazyka i v budoucnosti, je poskytnout jeho uživatelům stejné možnosti, jaké mají uživatelé větších jazyků. Proto být v popředí moderních technologií je naší příležitostí.
  • Prof. Dr. Annette Schavan (Německá ministrině školství a vědy): Neodmyslitelná evropská vícejazyčnost a naše vědecká odbornost jsou ideálními předpoklady pro významně narůstající výzvy, které jazyk představuje. META-NET otvírá nové příležitosti pro vývoj všudypřítomných vícejazyčných technologií.
  • Všechny citáty a reference (56)

Lidé

Nenašli jste Váš jazyk?

Nenašli jste Váš národní nebo regionální evropský jazyk v aktuální Sérii Bílých knih META-NET prezentované na této stránce? Pokud si myslíte, že sestavíte tým autorů z oborů jako je např. lingvistika, počítačová lingvistika, jazykové technologie, tak prosím kontaktujte spolueditora Série Georga Rehma.

null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null