Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET balto grāmatu sērija

Eiropas valodas digitālajā laikmetā

31 sējums aptver 30 Eiropas valodas

Angļu, basku, bulgāru, čehu, dāņu, franču, galisiešu, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, islandiešu, itāliešu, īru, kataloniešu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, norvēģu (bokmål), norvēģu (nynorsk), poļu, portugāļu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu, zviedru.

Ar pirmo acu uzmetienu

Mērķi un apjoms

META-NET ir izcilības tīkls, kurā piedalās 60 pētniecības centru no 34 valstīm, un tas ir izveidots, lai stiprinātu Eiropas daudzvalodu informācijas sabiedrības tehnoloģijas pamatus.

META-NET veido Daudzvalodīgās Eiropas tehnoloģisko savienību (Multilingual Europe Technology Alliance — META). Valodu tehnoloģiju sniegtās priekšrocības un iespējas dažādās valodās ir atšķirīgas. Tāpat arī atšķiras darbības, kas jāveic META-NET darbā atkarībā no tādiem faktoriem kā konkrētās valodas sarežģītība, valodas lietotāju skaits un aktīvu pētniecības centru esamība konkrētajā apgabalā.

  META-NET balto grāmatu sērija par valodām Eiropas informācijas sabiedrībā atspoguļo visu Eiropas valodu stāvokli attiecībā uz valodu tehnoloģijām un skaidro steidzamāk risināmās problēmas un izmantojamās iespējas. Sērijā tiks aplūkotas visas oficiālās Eiropas Savienības valodas, kā arī vairākas citas valodas, kas tiek lietotas Eiropas teritorijā. Lai gan ir bijuši vairāki vērtīgi un visaptveroši zinātniski pētījumi par atsevišķiem valodu un tehnoloģiju aspektiem, līdz šim nav ticis izdots plašai sabiedrībai saprotams kopsavilkums, kurā tiktu parādīti galvenie secinājumi un izaicinājumi katrā valodā. META-NET balto grāmatu sērija aizpildīs šo robu.

Citāti un atsauksmes

  • Andrus Kubiļus (Andrius Kubilius) (Lietuvas Republikas premjerministrs): “Lietuviešu valoda ir saglabājusi ciešu saikni ar vecajām indoeiropiešu valodām un tajā pašā laikā ļoti labi spēj apmierināt mūsdienu sabiedrības vajadzības. Tomēr aktīvo lietuviešu valodas runātāju ir vien daži miljoni. Lietuviešu valodas saglabāšana nākamajām paaudzēm ir visas Eiropas Savienības atbildība. Informācijas tehnoloģiju attīstība ietekmēs lietuviešu valodas nākotni.”
  • Dr. Danilo Tirka (Dr. Danilo Türk) (Slovēnijas Republikas prezidents): “Ja vēlamies, lai slovēņu valoda pastāvētu arī nākotnes digitālajā pasaulē, ir būtiski, lai valodu tehnoloģijas slovēņu valodai tiktu attīstītas sistemātiski.”
  • Valdis Dombrovskis (Latvijas premjerministrs): “Kultūru, tradīciju un valodu daudzveidība ir viena no vissvarīgākajām Eiropas bagātībām, un mūsu pienākums ir šo mantojumu saglabāt nākamajām paaudzēm. Tādām mazajām valodām kā latviešu valodai ļoti būtiska ir spēja pielāgoties laikam un pieaugošajam tehnoloģiju attīstības tempam. Vienīgais veids, kā garantēt mūsu valodas izdzīvošanu nākotnē, ir nodrošināt tās lietotājus ar tādām pašām iespējām, kādas saņem lielāko valodu lietotāji. Tādēļ atrašanās moderno tehnoloģiju vadībā ir vienīgā mūsu iespēja.”
  • Prof. dr. Anete Šavana (Prof. Dr. Annette Schavan) (Vācijas izglītības un zinātnes ministre): “Eiropai raksturīgā daudzvalodība un mūsu pieredze zinātnes jomā ir lieliski priekšnosacījumi, lai stātos pretī valodu tehnoloģiju izaicinājumiem. META-NET paver jaunas iespējas visuresošo daudzvalodu tehnoloģiju attīstībai.”
  • Visi citāti un atsauksmes (56)

Dalībnieki

Vai jūsu valodas trūkst?

Vai šajā lapā attēlotajā META-NET balto grāmatu sērijā trūkst kādas Eiropas valsts vai reģionālās valodas? Ja esat apņēmības pilns sapulcināt autoru grupu, piemēram, lingvistikas, datorlingvistikas vai valodu tehnoloģiju jomā, lūdzu, sazinieties ar sērijas līdzredaktoru Georgs Rēms (Georg Rehm).

null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null