Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET Serje ta' White Papers

Il-Lingwi tal-Ewropa fl-Era Diġitali

31 Volum ikopru 30 Lingwa Ewropea

Bask, Bulgaru, Ċek, Daniż, Estonjan, Finlandiż, Franċiż, Galizjan, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Irlandiż, Islandiż, Katalan, Kroat, Latvjan, Litwan, Malti, Norwegiż (Bokmål), Norwegiż (Nynorsk), Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Serb, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Taljan, Ungeriż.

B' Daqqa t' Għajn

Għanijiet u Ambitu

META-NET, Netwerk ta' Eċċellenza li jikkonsisti f'60 ċentru ta' riċerka minn 34 pajjiż, huwa dedikat biex jibni pedamenti teknoloġiċi għal soċjetà ta' informazzjoni multilingwi Ewropea.

META-NET jifforma META, jiġifieri l-Multilingual Europe Technology Alliance. Il-benefiċċji offruti minn Teknoloġija Lingwistika huma differenti minn lingwa għal oħra. Hekk ukoll l-azzjonijiet li jridu jittieħdu f'META-NET, jiddependi fuq il-fatturi bħall-kumplessità tal-lingwa rispettiva, id-daqs tal-komunità tagħha, u l-eżistenza ta' ċentri ta' riċerka attivi f'dan il-qasam.

Is-Serje ta' White Paper "Lingwi fis-Soċjetà Ewropea ta' Informazzjoni" jirapporta dwar l-istat ta' kull lingwa Ewropea fir-rigward ta' Teknoloġija Lingwistika u jispjega r-riskji l-aktar urġenti u opportunitajiet. Is-serje se tkopri l-lingwi Ewropej kollha u lingwi uffiċjali oħra diversi mitkellma fl-Ewropa ġeografika. Filwaqt li kien hemm għadd ta' studji ta' valur u komprensivi xjentifiċi dwar ċerti aspetti tal-lingwi u t-teknoloġija, m'hemm ebda kompendju rikonoxxut ġeneralment li jieħu pożizzjoni billi jippreżenta s-sejbiet ewlenin u l-isfidi għal kull lingwa. Is-Serje ta' White Papers ta' META-NET se timla dan il-vojt.

Kwotazzjonijiet u Testimonjanzi

  • Andrius Kubilius (Prim Ministru tar-Repubblika tal-Litwanja): “Having preserved a close link with the old Indo-European parent languages, the Lithuanian language today satisfies the needs of the modern society perfectly well. However, active users of the Lithuanian language only amount to several million. Conserving it for future generations is a responsibility of the whole of the European Union. How we proceed with developing information technology will pretty much determine the future of the Lithuanian language.”
  • Dr. Danilo Türk (President tar-Repubblika tas-Slovenja): “It is imperative that language technologies for Slovene are developed systematically if we want Slovene to flourish also in the future digital world.”
  • Valdis Dombrovskis (Prim Ministru tal-Latvja): “Diversity of cultures, traditions and languages is one of the most important treasures of Europe and it is our duty to preserve this heritage for generations to come. For such small languages like Latvian keeping up with the ever increasing pace of time and technological development is crucial. The only way to ensure future existence of our language is to provide its users with equal opportunities as the users of larger languages enjoy. Therefore being on the forefront of modern technologies is our opportunity.”
  • Prof. Dr. Annette Schavan (Ministru Ġermaniż tal-Edukazzjoni u r-Riċerka): “Europe's inherent multilingualism and our scientific expertise are the perfect prerequisites for significantly advancing the challenge that language technology poses. META-NET opens up new opportunities for the development of ubiquitous multilingual technologies.”
  • Kwotazzjonijiet u testimonjanzi kollha (56)

Nies

Il-Lingwa Tiegħek Nieqsa?

Il-lingwa nazzjonali jew reġjonali Ewropea tiegħek nieqsa fis-Serje ta' White Papers ta' META-NET kif ippreżentat f'din il-paġna? Jekk taħseb li tista' tiġbor tim ta' awturi minn, per eżempju, lingwistika, lingwistika komputazzjonali u t-teknoloġija lingwistika, jekk jogħġbok tagħmel kuntatt mal-assistent editur tas-serje, Georg Rehm.

null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null