Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET White Paper Series

Języki Europy w Erze Cyfrowej

W 31 tomach opisano sytuację 30 języków Europy, takich jak:

baskijski, bułgarski, kataloński, chorwacki, czeski, duński, holenderski, angielski, estoński, fiński, francuski, galicyjski, niemiecki, grecki, węgierski, islandzki, irlandzki, włoski, łotewski, litewski, maltański, norweski (bokmål), norweski (nynorsk), polski, portugalski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, hiszpański, szwedzki.

W skrócie

Cel i zakres działań

META-NET, Sieć Doskonałości skupiająca 60 ośrodków badawczych z 34 państw, ma na celu budować technologiczne fundamenty wielojęzycznego społeczeństwa informacyjnego Europy.

META-NET tworzy Technologiczne Konsorcjum Wielojęzycznej Europy (META). Korzyści płynące z wykorzystania Technologii Językowych są różne dla poszczególnych języków. Podobnie zresztą jak działania podejmowane w ramach META-NET, które zależą od złożoności danego języka, liczby jego użytkowników oraz istnienia prężnie działających ośrodków badawczych.

Stworzona przez META-NET seria raportów „Języki w Europejskim Społeczeństwie Informacyjnym” omawia sytuację każdego z języków w odniesieniu do Technologii Językowych jednocześnie biorąc pod uwagę najbardziej realne zagrożenia i możliwości. W serii uwzględnione zostaną wszystkie oficjalne języki europejskie oraz część języków używanych na obszarze geograficznym Europy. Chociaż prowadzono już ważne i szeroko zakrojone badania naukowe nad pewnymi aspektami języków i technologii, nie powstało jeszcze przystępne kompendium przyjmujące określoną postawę poprzez ukazanie głównych dokonań i wyzwań stojących przez każdym z języków. Seria raportów META-NET wypełni tę lukę.

Cytaty i rekomendacje osobiste

  • Andrius Kubilius (Premier Republiki Litewskiej): „Język litewski doskonale sprawdza się jako narzędzie we współczesnym społeczeństwie, zachowując przy tym bliskość ze starymi językami indoeuropejskim. Jednak liczba aktywnych użytkowników to tylko kilka milionów. Zachowanie języka litewskiego dla przyszłych pokoleń jest obowiązkiem całej Unii Europejskiej. Działania podejmowane przez nas w dziedzinie technologii informacyjnej w znacznym stopniu kształtować będą przyszłość języka litewskiego.”
  • Dr Danilo Türk (Prezydent Republiki Słowenii): „Nie do przecenienia jest systematyczność w opracowywaniu technologii dla języka słoweńskiego, jeżeli chcemy, aby rozwijał się także w cyfrowym świecie przyszłości.”
  • Valdis Dombrovskis (Premier Łotwy): „Różnorodność kultur, tradycji i języków jest jednym z najcenniejszych dóbr Europy i naszym obowiązkiem jest zachowanie tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. W przypadku języków mniej powszechnych, takich jak łotewski, dotrzymywanie tempa nieustannym zmianom technologicznym jest szczególnie istotne. Tylko zapewniając użytkownikom naszego języka równe szanse możemy zadbać o jego przyszłość. Dlatego też bycie liderem w dziedzinie nowoczesnych technologii jest dla nas okazją.”
  • Prof. Annette Schavan (Federalna Minister Edukacji i Badań Naukowych w Niemczech): „Nieodłączna wielojęzyczność Europy i nasza wiedza naukowa to doskonałe punkty wyjścia, aby z powodzeniem stawić czoła wyzwaniu, jakie stawiają przed nami technologie językowe. META-NET stwarza możliwość rozwoju wszechobecnych technologii wielojęzycznych.”
  • Wszystkie cytaty i rekomendacje osobiste (56)

Ludzie

Czy brakuje Twojego języka?

Czy język Twojego kraju lub regionu został pominięty w serii raportów zaprezentowanych na niniejszej stronie? Jeżeli jesteś w stanie stworzyć zespół specjalistów z dziedzin, takich jak językoznawstwo, językoznawstwo komputerowe i technologie językowe, prosimy o kontakt ze współredaktorem serii Georgiem Rehmem.

null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null