Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

Séria bielych kníh META-NET-u

Európske jazyky v digitálnom veku

31 zväzkov o 30 európskych jazykoch

angličtina, baskičtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, galicíjčina, gréčtina, holandčina, chorvátčina, islandčina, írčina, katalánčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, nórčina (bokmål), nórčina (nynorsk), poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, srbčina, španielčina, švédčina a taliančina.

Krátky prehľad

Ciele a pole pôsobenia

META-NET je sieť excelentnosti, ktorá podporuje technologické základy multilingválnej európskej informačnej spoločnosti. V súčasnosti ju tvorí 60 výskumných centier z 34 krajín.

META-NET buduje Multilingválnu európsku technologickú alianciu (META). Jazykové technológie majú v každej krajine rôzny stupeň podpory. META-NET sa snaží vylepšiť stav jazykových technológií v závislosti od komplexnosti jazyka, veľkosti komunity používateľov a existencie aktívnych výskumných centier v danej krajine.

Séria bielych kníh META-NET-u „Jazyky v európskej informačnej spoločnosti“ opisuje stav jazykových technológií všetkých európskych jazykov a upozorňuje na možné riziká.

Autori série plánujú zmapovať všetky európske jazyky a niekoľko ďalších, ktoré sa používajú v geografickej Európe. Existuje viacero komplexných vedeckých štúdií o jazyku a jazykových technológiách, avšak doteraz ešte žiadna neponúkla súhrnný prehľad najdôležitejších zistení pre každý jazyk. Séria bielych kníh chce práve toto napraviť.

Citáty a odporúčania

  • Andrius Kubilius (Premiér Litvy): „Litovčina si zachovala blízku príbuznosť s pôvodnými jazykmi indoeurópskej rodiny a dnes vyhovuje potrebám modernej spoločnosti. Litovčina má len niekoľko miliónov aktívnych používateľov, preto je uchovávanie tohto jazyka pre ďalšie generácie na zodpovednosti celej Európskej únie. Spôsob, akým využijeme rozvíjajúce sa informačné technológie, do značnej miery ovplyvní aj budúcnosť litovského jazyka."
  • Dr. Danilo Türk (Prezident Slovinska): „Ak chceme, aby slovinčina prekvitala aj v digitálnom veku, musia sa jazykové technológie pre slovinčinu vyvíjať systematicky."
  • Valdis Dombrovskis (Premiér Lotyšska): „Rozmanitosť kultúr, tradícií a jazykov predstavuje jeden z najvzácnejších pokladov Európy a je našou povinnosťou toto dedičstvo zachovať aj pre budúce generácie. Malé jazyky, ako je lotyština, musia udržať stále sa zrýchľujúce tempo s technologickým rozvojom. Aby sme dokázali uchovať náš jazyk v digitálnej ére, mali by sme jeho používateľom poskytnúť tie isté možnosti ako majú jazyky s väčších počtom používateľov. Preto je našou prioritou stáť na čele moderných technológií.
  • Prof. Dr. Annette Schavan (Ministerka školstva a výskumu v Nemecku):Mnohojazyčnosť v Európe podporená našimi odbornými znalosťami sú predpokladom významného vylepšovania jazykových technológií. META-NET nám ponúka nové príležitosti na rozvoj multilingválnych technológií, s ktorými sa stretávame na každom kroku."

Ľudia

Váš jazyk sa tu nenachádza?

Nie je váš národný alebo regionálny jazyk jedným zo skúmaných jazykov aktuálnej verzie série bielych kníh META-NET-u? Ak by ste mali záujem zostaviť vlastný tím autorov z oblasti lingvistiky, počítačovej lingvistiky a jazykových technológií, kontaktujte Georga Rehma.

null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null