Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET Vitboksserie

Europas språk i den digitala tidsåldern

31 nummer täcka 30 europeisk språk

Baskiska, bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, galiciska, grekiska, iriska, isländska, italienska, katalanska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, bokmål, nynorska, polska, portugisiska, rumänska, serbiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska.

Snabbtitt

Mål och tillämpingsområde

META-NET är ett spetsforskningsnätverk bestående av 60 forskningscentra i 34 länder, och vars mål är att bygga de tekniska grunderna för ett flerspråkig europeiskt informationssamhälle.

META-NET är den drivande kraften i META (Multilingual Europe Technology Alliance). De bidrag som erbjuds av språkteknologin skiljer sig från språk till språk. Det gör även de åtgärder som måste vidtas inom META-NET, beroende på faktorer såsom det aktuella språkets komplexitet, antalet talare, och huruvida det finns aktiva forskningscentra inom området.

META-NETs vitboksserie om språk - "Språken i det europeiska informationssamhället" - rapporter om det språkteknologiska tillståndet för alla europeiskt språk och förklarar vilka de mest överhängade riskerna och de största möjligheterna är. Serien kommer att omfatta alla officiella EU-språk och flera andra europeiska språk. Även om det tidigare funnits flera värdefulla och omfattande vetenskapliga studier om olika aspekter av språk och teknik, så har det hittills inte funnits någon lättillgänglig sammanställning som presenterar de viktigaste resultaten och utmaningarna för varje språk. META-NETs vitboksserie kommer att fylla denna lucka.

Citat och rekommendationer

  • Andrius Kubilius (premiärminister, Lituaen): “Litauiska har bevarat en stark koppling till sina Indo-Europeiska rötter och den moderna Litauiskan är väl anpassat till de behov som det moderna samhället ställer. Det finns emellertid bara några miljoner aktiva talare. Ansvaret för att bevara språket till framtida generationer delas av hela den Europeiska unionen. Hur vi fortsätter utvecklingen av informationsteknologi är avgörande för litauiskans framtid.”
  • Andrius Kubilius (Prime Minister of the Republic of Lithuania): “Having preserved a close link with the old Indo-European parent languages, the Lithuanian language today satisfies the needs of the modern society perfectly well. However, active users of the Lithuanian language only amount to several million. Conserving it for future generations is a responsibility of the whole of the European Union. How we proceed with developing information technology will pretty much determine the future of the Lithuanian language.”
  • Dr. Danilo Türk (president, Slovenien): “Det är absolut nödvändigt att systematiskt utveckla slovensk språkteknologi om vi vill att det solvenska språket ska blomstra även i framtidens digitala värld.”
  • Dr. Danilo Türk (President of the Republic of Slovenia): “It is imperative that language technologies for Slovene are developed systematically if we want Slovene to flourish also in the future digital world.”
  • Valdis Dombrovskis (premiärminister, Lettland): “Mångfalden inom kultur, traditioner och språk är en av europas viktigaste rikedomar och vi har en skyldighet att bevara detta arv till framtida generationer. För så små språk som lettländska är det avgörande att kunna hålla jämna steg i den allt snabbare takt med vilken språkteknologin utvecklas. Det enda sättet att säkra vårt språks framtida existens är att utrusta dess talare/användare med samma möjligheter som andra språks talare har. Att vara i den moderna teknologins framkant är vår chans.”
  • Valdis Dombrovskis (Prime Minister of Latvia): “Diversity of cultures, traditions and languages is one of the most important treasures of Europe and it is our duty to preserve this heritage for generations to come. For such small languages like Latvian keeping up with the ever increasing pace of time and technological development is crucial. The only way to ensure future existence of our language is to provide its users with equal opportunities as the users of larger languages enjoy. Therefore being on the forefront of modern technologies is our opportunity.”
  • Prof. Dr. Annette Schavan (utbildnings- och forskningsminister, Tyskland): “Europas inneboende flerspråkighet och vår vetenskapliga kompetens är de perfekta förutsättningarna för att verkligen föra de utmaningar som språkteknologin ställer framåt. META-NET öppnar för nya möjligheter inom utvecklingen av allmänt förekommande teknologier för flerspråkighet.”
  • Prof. Dr. Annette Schavan (German Minister of Education and Research): “Europe's inherent multilingualism and our scientific expertise are the perfect prerequisites for significantly advancing the challenge that language technology poses. META-NET opens up new opportunities for the development of ubiquitous multilingual technologies.”
  • Alla citat och rekommendationer (56)

Involverade personer

Saknas ditt språk?

Saknas ditt nationella eller regionala europeiska språk i den META-NETs vitboksserie som presenteras på denna sida? Om du tror att du kan samla en grupp författare från till exempel lingvistik, datorlingvistik och språkteknologi, kontakta gärna medredaktören Georg Rehm.

null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null null