Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET White Paper Series: Basque

The Basque Language in the Digital Age / Euskara Aro Digitalean

Series editors: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Authors

Quotes

  • Blanca Urgell (Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburua): “Europa eleanitzaren testuinguruan, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT) arlo estrategikoa dira hizkuntza guztientzat baina, bereziki, hizkuntza minoritarioentzat. Egun, teknologia horien kontsumitzaileek, Interneti esker, muga geografikoak eta linguistikoak gaindituta, aukera paregabea dute IKT produktuak nahi duten hizkuntzan eskuratzeko. Baina horretarako, gure hizkuntza txikiek, ezinbestez, merkatu horretan sartu behar dute. META-NET plataforma egokia da helburu hori erdiesteko.”
  • Iñaki Goirizelaia (Rector of the Universidad del País Vasco): “The Language White Paper Series is an excellent initiative of META-NET, in keeping with our motto ‘Give and spread knowledge’. We hope that it will further foster investment in Language Technology solutions for less resourced languages like Basque.”

This Volume

The Series

Preface

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses educators, journalists, politicians, language communities and others.

The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differ for each language. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community.

META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies in this white paper series. This analysis focussed on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are many significant research gaps for each language. A more detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of additional research and minimise any risks.

META-NET consists of 54 research centres from 33 countries that are working with stakeholders from commercial businesses, government agencies, industry, research organisations, software companies, technology providers and European universities. Together, they are creating a common technology vision while developing a strategic research agenda that shows how language technology applications can address any research gaps by 2020.

Hitzaurrea

Liburu zuri hau hizkuntza-teknologiei eta haien potentzialei buruzko jakintza sustatzea helburu duen bildumaren atal bat da, hezitzaileei, kazetariei, politikariei eta hizkuntza-komunitateei zuzendua.

Europan, desberdina da, hizkuntza batetik bestera, hizkuntza-teknologien eskuragarritasuna eta erabilera. Horren ondorioz, desberdinak behar dute izan, halaber, hizkuntza bakoitzerako hizkuntza-teknologien ikerketa eta garapena bultzatzeko behar diren ekimenak.

Europako Batzordeak sortutako META-NET Bikaintasun Sareak gaur egungo hizkuntza-baliabideei eta – teknologiei buruzko analisi bat bideratu du liburu zurien bilduma honetan. Analisi hori Europako 23 hizkuntza ofizialentzako eta Europako beste zenbait nazio – eta eskualde-hizkuntza garrantzitsurentzako gauzatu da. Analisiaren ondorio gisa, ondorioztatu da ikerketa-hutsune esanguratsuak daudela hizkuntza bakoitzerako. Adituen gaur egungo egoeraren analisi eta ebaluazio xeheago batez, etorkizuneko ikerketen eragina handiagotu eta arriskuak gutxiagotu litezke.

Enpresa-munduko, administrazio publikoko, industria-sektoreko, ikerketa-alorreko, software-enpresetako, teknologia-hornitzaileetako eta unibertsitate europarretako parte-hartzaileekin lanean diharduten 33 herrialdetako 54 ikerketa-zentroz osatuta dago META-NET. Denak elkarrekin, teknologiari buruzko ikuspegi bateratu bat ari dira sortzen, eta, aldi berean, 2020 bitartean ikerketa-hutsuneak hizkuntza-teknologien bidez betetzeko bideak zein izan daitezkeen azaltzen duen ikerketa-agenda estrategiko bat ere ari da garatzen.