Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET White Paper Series: Croatian

The Croatian Language in the Digital Age / Hrvatski Jezik u Digitalnom Dobu

Series editors: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Authors

Quotes

This Volume

The Series

Preface

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses journalists, politicians, language communities, educators and others. The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differs. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community.

META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies in this white paper series. The analysis focused on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are tremendous deficits in technology support and significant research gaps for each language. The given detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of additional research.

As of November 2011, META-NET consists of 54 research centres from 33 European countries. META-NET is working with stakeholders from economy (software companies, technology providers, users), government agencies, research organisations, non-governmental organisations, language communities and European universities. Together with these communities, META-NET is creating a common technology vision and strategic research agenda for multilingual Europe 2020.

Predgovor

Ova bijela knjiga dio je niza koji promiče jezične tehnologije i njihove mogućnosti. Namijenjena je novinarima, političarima, jezičnim zajednicama, učiteljima, predavačima i ostalima. Dostupnost i uporaba jezičnih tehnologija u Europi različita je od jezika do jezika. Susljedno, različite su i aktivnosti potrebne za daljnju potporu istraživanjima i razvoju jezičnih tehnologija od jezika do jezika. Potrebne akcije ovise o mnogo čimbenika kao što su složenost pojedinoga jezika i veličina dotične jezične zajednice.

Mreža izvrsnosti META-NET, koju podupire Europska komisija, provela je analizu trenutačno raspoloživih jezičnih resursa i tehnologija u ovome nizu bijelih knjiga. Ta je analiza usredotočena ponajprije na 23 službena jezike Europske unije, ali i na ostale važne nacionalne i regionalne jezike u Europi. Rezultati ove analise ukazuju na nesrazmjerne nedostatke u tehnološkoj potpori i značajne istraživačke nedostatke za svaki od promatranih jezika. Predstavljena podrobna stručna analiza i procjena trenutačne situacije pomoći će u učinkovitosti dodatnih istraživanja u tome smjeru.

Od mjeseca studenoga 2011. META-NET se sastoji od 54 istraživačka središta iz 33 europske zemlje. META-NET surađuje s ključnim dionicima iz gospodarstva (tvrtke koje izgrađuju programsku podršku, tehnološki isporučitelji, korisnici), vladinim agencijama, istraživačkim organizacijama, nevladinim organizacijama, jezičnih zajednicama i europskim sveučilištima. Zajedno s njima META-NET stvara zajedničku tehnološku viziju i strateški plan za višejezičnu Europu 2020.