Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET White Paper Series: Danish

The Danish Language in the Digital Age / Det danske sprog i den digitale tidsalder

Series editors: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Authors

Contributors

  • Lina Henriksen, Sussi Olsen

Quotes

  • Kim Escherich (IBM Executive Innovation Architect, Sensor Solutions): “Symbiosen af sprog og teknologi er i dag i voldsom udvikling, og det at kunne bruge, forstå og kommunikere med teknologien via vore lokale sprog, stiller store krav til dansk forskning og udvikling af sprogteknologi.”
  • Kim Escherich (IBM Executive Innovation Architect, Sensor Solutions): “The symbiosis of language and technology is in rapid growth today. Being able to use, understand, and communicate with the technology through our local languages imposes high demands on Danish research and development in language technology.”
  • Sabine Kirchmeier-Andersen (Direktør for Dansk Sprognævn): “Hvis vi har ambitioner om at bruge det danske sprog i fremtidens teknologiske univers, skal der gøres en indsats nu for at fastholde ekspertise og udbygge den viden vi har. Det viser META-NET rapporten med stor tydelighed. Ellers risikerer vi at kun folk der taler flydende engelsk, vil få glæde af de nye generationer af web-, tele- og robotteknologi der er på vej.”
  • Sabine Kirchmeier-Andersen (Manager Dansk Sprognævn): “If we have the ambition to use the Danish language in the technological universe of the future, an effort must be made now to maintain and further develop the knowledge and expertise that we already have. This emerges from the META-NET report with great clarity. Otherwise we run the risk that only people who are fluent in English, will profit from the new generations of web, mobile and robot technology which are up and coming.”

This Volume

The Series

Preface

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses journalists, politicians, language communities, educators and others. The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differ. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community.

META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies in this white paper series. The analysis focuses on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are tremendous deficits in technology support and significant research gaps for each language. The given detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of future research.

As of November 2011, META-NET consists of 54 research centres in 33 European countries. META-NET is working with stakeholders from economy (software companies, technology providers and users), government agencies, research organisations, non-governmental organisations, language communities and European universities. Together with these communities, META-NET is creating a common technology vision and strategic research agenda for multilingual Europe 2020.

Forord

Denne rapport er en del af en hvidbogsserie som omhandler sprogteknologi og dets potentiale. Den henvender sig til undervisere, journalister, politikere og til sprogsamfundet generelt. Det varierer fra sprog til sprog hvor meget sprogteknologi der er tilgængeligt, og hvor meget det bliver brugt. Derfor er det også forskelligt fra land til land hvilken indsats der er behov for. De nødvendige tiltag afhænger af mange forskellige faktorer, såsom et givent sprogs kompleksitet og størrelsen af det samfund hvor det tales.

META-NET, som er et Network of Excellence finansieret af EU-Kommissionen, har gennemført en undersøgelse af sprogresurser og sprogteknologier i de europæiske lande. Undersøgelsen har fokuseret på de 23 officielle europæiske sprog så vel som andre vigtige nationale og regionale sprog i Europa. Undersøgelsen viser at der stadig er lang vej igen for de fleste sprogs vedkommende. En grundig ekspertanalyse og vurdering af den nuværende situation kan hjælpe med til at højne effekten af mere forskning og minimere risikoen for fejlinvesteringer.

META-NET består af 54 forskningscentre fra 33 lande som arbejder med interessenter fra virksomheder, ministerier, forskningsinstitutioner og europæiske universiteter. Ved at udvikle en strategisk dagsorden for forskning inden for det sprogteknologiske område, arbejdes der mod en fælles vision for hvordan manglerne kan udbedres inden år 2020.