Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET White Paper Series: Dutch

The Dutch Language in the Digital Age / Het Nederlands in het Digitale Tijdperk

Series editors: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Authors

Contributors

Quotes

  • Debbie Kenyon-Jackson (Voorzitter van NOTaS): “Als NOTaS zijn wij zeer enthousiast over dit indrukwekkende boek. Het laat duidelijk zien dat we nog een lange maar wel een begaanbare weg voor ons hebben.”
  • Prof. Dr. Dirk Van Compernolle (KU Leuven): “Taaltechnologie is een onmisbaar wapen als een kleinere taal zoals het Nederlands zich wil handhaven in de oorlog tegen de hegemonie van het Engels. Er zijn nog maar een paar veldslagen gestreden - weliswaar zonder duidelijke winnaar - maar de komende jaren worden we in elk geval onophoudelijk verder bestookt.”
  • Linde van den Bosch (General Secretary of the Dutch Language Union, 2004-2012): “There is a large increase in the number of applications and services that are supposed to make our lives easier. Most of them unfortunately do not speak Dutch. To sustain the position of the Dutch language, HLT research and development for Dutch needs continued support.”

This Volume

The Series

Preface

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses journalists, politicians, language communities, and others. The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differ. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community.

META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies in this white paper series. The analysis focused on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are tremendous deficits in technology support and significant research gaps for each language. This detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of additional research.

META-NET currently consists of 54 research centres from 33 European countries. META-NET is working with stakeholders from economy (software companies, technology providers and users), government, research, non-governmental organisations, education, and language communities in creating a common technology vision and strategic research agenda for multilingual Europe 2020.

Voorwoord

Dit witboek maakt deel uit van een serie die kennis over taaltechnologie en het potentieel ervan bevordert. Het richt zich op journalisten, politici, taalgemeenschappen en anderen. De beschikbaarheid en het gebruik van taaltechnologie in Europa verschilt per taal. Daarom verschillen de acties die nodig zijn om ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling van taaltechnologie te bevorderen eveneens per taal. De vereiste acties hangen af van veel factoren, zoals de complexiteit van een taal en de omvang van de taalgemeenschap.

META-NET, een ‘Network of Excellence’ gefinancierd door de Europese Commissie, heeft een analyse gemaakt van de huidige taalbronnen en -technologieën. Deze analyse richtte zich op de 23 officiële Europese talen en op andere belangrijke nationale en regionale talen in Europa. De resultaten van deze analyse suggereren dat er veel significante lacunes zijn voor iedere taal. Een gedetailleerdere expertanalyse en beoordeling van de huidige situatie zal ertoe bijdragen de impact van additioneel onderzoek te maximaliseren en risico's te verminderen.

META-NET bestaat tegenwoordig uit 54 onderzoekscentra in 33 landen die werken met belanghebbenden uit de economie (softwarebedrijven, technologieleveranciers en gebruikers), de overheid, onderzoek, niet-gouvernementele organisaties, het onderwijs, en taalgemeenschappen. Samen creëren zij een gemeenschappelijke technologievisie en ontwikkelen daarbij een strategische onderzoeksagenda die laat zien hoe taaltechnologische toepassingen lacunes in het onderzoek aan kunnen pakken tegen 2020.