Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET White Paper Series: Hungarian

The Hungarian Language in the Digital Age / A magyar nyelv a digitális korban

Series editors: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Authors

Quotes

  • Csépe Valéria (főtitkárhelyettes, MTA): “A META-NET jelentős mértékben hozzájárul az innovációhoz és a kutatás-fejlesztéshez, valamint az európai eszme hatékony megvalósításához.”
  • Valéria Csépe (Deputy General Secretary of Hungarian Academy of Sciences): “META-NET is making a significant contribution to innovation, research and development in Europe and to an effective implementation of the European idea.”
  • Podhorányi László (ügyfélkapcsolati vezérigazgató-helyettes, Vodafone Magyarország): “Kiváló áttekintés a magyar nyelvtechnológia jelenlegi helyzetéről.”
  • László Podhorányi (Vice Director General, Vodafone Hungary): “An excellent overview on the current state of the technological support for Hungarian language.”
  • Vámos Tibor (akadémikus): “A nyelvtechnológia születését a beszéd, az írás, a nyomtatás és az elektronikus közlés mérföldköveinek sorában fogják jegyezni. Ez utóbbi ugyanis a kulturális örökségek megőrzését a világot átfogó közmegértés távlatával egyesíti.”
  • Tibor Vámos (Academician): “The birth of language technology will be remembered as a milestone equal to the birth of speech, writing, printing and electronic communication. It combines the prospect of preservation of mankind's cultural heritage and global language understanding.”

This Volume

The Series

Preface

Ez a fehér könyv egy sorozat részét képezi, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a nyelvtechnológiára és az abban rejlő lehetőségekre. Elsősorban oktatókat, újságírókat, politikusokat és nyelvi közösségeket szólít meg. Az európai nyelvek nyelvtechnológiai feldolgozottsága és a nyelvtechnológia elterjedtsége meglehetősen eltérő. Ezért a nyelvtechnológia fejlődéséhez és a kutatás elősegítéséhez szükséges lépések is nyelvenként mások és mások, és olyan különféle tényezőkön múlnak, mint az adott nyelv összetettsége, vagy a nyelvet használó közösség nagysága.

A META-NET, az Európai Bizottság által alapított hálózat felmérést végzett a rendelkezésre álló nyelvi erőforrásokról és technológiákról. Ez a felmérés a 23 hivatalos európai nyelv mellett egyéb nemzeti és regionális nyelvekre is kiterjed, és eredményei rámutatnak az egyes nyelvek terén fellelhető kutatási hiányosságokra. Egy, a jelenlegi helyzetet bemutató részletes szakértői elemzés és értékelés segíthet a további kutatások hatásának maximalizálásában.

A META-NET 33 ország 54 kutatóközpontjából áll (2011. novemberi helyzet szerint), akik a területtel foglalkozó vállalkozásokkal, kormányzati szervekkel, kutatószervezetekkel, szoftvercégekkel, szolgáltatókkal és európai egyetemekkel dolgoznak együtt. Egységes technológiai víziót alkotva egy olyan stratégiai kutatási terv létrehozásán dolgoznak, amelyben megfogalmazzák, hogyan tudnak a nyelvtechnológiai alkalmazások a kutatási hiányosságokon enyhíteni a 2020-ig terjedő időszakban.

Előszó

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses journalists, politicians, language communities, educators and others. The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differ. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community.

META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies in this white paper series. The analysis focused on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are tremendous deficits in technology support and significant research gaps for each language. The given detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of additional research.

As of November 2011, META-NET consists of 54 research centres from 33 European countries. META-NET is working with stakeholders from economy (software companies, technology providers, users), government agencies, research organisations, non-governmental organisations, language communities and European universities. Together with these communities, META-NET is creating a common technology vision and strategic research agenda for multilingual Europe 2020.