Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET White Paper Series: Latvian

The Latvian Language in the Digital Age / Latviešu valoda digitālajā laikmetā

Series editors: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Authors

Contributors

Quotes

  • Valdis Dombrovskis (Prime Minister of Latvia): “Diversity of cultures, traditions and languages is one of the most important treasures of Europe and it is our duty to preserve this heritage for generations to come. For such small languages like Latvian keeping up with the ever increasing pace of time and technological development is crucial. The only way to ensure future existence of our language is to provide its users with equal opportunities as the users of larger languages enjoy. Therefore being on the forefront of modern technologies is our opportunity.”
  • Dr. Vaira Vīķe-Freiberga (President of Latvia 1999-2007): “This overview of the status of research on automated processing in the Latvian language contributes to the overall picture of EU capacity in a fast growing communication technologies area with vast potential for practical applications, much needed to further its policy of multilingualism and the growth of an information society.”

This Volume

The Series

Preface

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses educators, journalists, politicians, language communities, and others.

The availability and use of language technology in Europe varies among languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differ for each language. The actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community.

META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies in this white paper series. The analysis focused on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are many significant research gaps for each language. A more detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of additional research and minimise any risks.

META-NET consists of 54 research centres from 33 countries that are working with stakeholders from commercial businesses, government agencies, industry, research organisations, software companies, technology providers, and European universities. Together, they are creating a common technology vision while developing a strategic research agenda that shows how language technology applications can address any research gaps by 2020.

 

 

Priekšvārds

Šī baltā grāmata ir daļa no dokumentu sērijas, kurā apkopota informācija par valodu tehnoloģijām un to iespējām. Tā ir paredzēta pedagogiem, žurnālistiem, politiķiem, valodniekiem un citiem sabiedrības locekļiem.

Valodu tehnoloģiju pieejamība un lietojums dažādās Eiropas valodās atšķiras. Tādējādi katrai valodai nepieciešamas atšķirīgas darbības, lai tālāk izpētītu un attīstītu valodu tehnoloģijas. Tās ir atkarīgas no daudziem faktoriem, piemēram, konkrētās valodas sarežģītības un tās lietotāju skaita.

Šajās balto grāmatu publikācijās veikta pašreizējo valodas resursu un tehnoloģiju analīze. Tās vadītājs bija META-NET — Eiropas Komisijas finansētais izcilības tīkls. Šajā analīzē galvenā uzmanība tika pievērsta 23 Eiropas oficiālajām valodām, kā arī citām nozīmīgām Eiropas valstu un reģionālajām valodām. Analīzes rezultāti liecina, ka visu valodu pētniecībā ir daudz svarīgu izaicinājumu un problēmu. Lai turpmākajai pētniecībai būtu maksimāla atdeve un tiktu samazināti potenciālie riski, nepieciešama detalizēta un lietpratīga analīze, kā arī pašreizējās situācijas novērtējums.

Tīklā META-NET ietilpst 54 pētniecības centri 33 valstīs. Tie sadarbojas ar pārstāvjiem no privātajiem uzņēmumiem, valsts aģentūrām, rūpniecības nozarēm, pētniecības iestādēm, programmatūras izstrādātājiem, tehnoloģiju nodrošinātājiem un Eiropas universitātēm. Visi šī tīkla dalībnieki strādā pie kopīga tehnoloģiju redzējuma. Tiek izstrādāta stratēģija, kā līdz 2020. gadam risināt visas ar pētniecību saistītās problēmas, izmantojot valodu tehnoloģiju lietojumprogrammas.