Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET White Paper Series: Romanian

The Romanian Language in the Digital Age / Limba română în era digitală

Series editors: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Authors

Quotes

  • Leonard Orban (fost Comisar European pentru Multilingvism): “Scriem un mesaj pe telefonul mobil şi nici măcar nu suntem conştienţi de tehnologia care anticipează ce cuvinte vrem să scriem. Suntem obişnuiţi să trăim într-o lume în care dispozitivul GPS ne poate arăta drumul spre casă spunându-ne când să facem la stângă sau la dreapta. Numeroase tehnologii dezvoltate în ultimii ani au implicaţii foarte concrete în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor din Uniunea Europeană. Tehnologiile lingvistice reprezintă un element central al Uniunii Europene întrucât limbile înseşi ocupă un loc central în modul de funcţionare a UE.”
  • Acad. Ionel Haiduc (Preşedintele Academiei Romane): “Europa Unită se confruntă cu o aparentă contradicţie dintre nevoia de largă comunicare internaţională şi imperativul păstrării culturilor şi limbilor naţionale. Aici apar probleme serioase impuse de traducerea dintr-o limbă în alta, învăţarea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională şi a punerii în concordanţă a tehnologiilor şi metodelor de traducere. Importanţa folosirii noilor tehnologii este evidentă dacă menţionăm doar că o combinaţie de cate două a celor 23 de limbi oficiale este de 253 de perechi de limbi”

This Volume

The Series

Preface

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses journalists, politicians, language communities, educators and others.

The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differs. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community. META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies in this white paper series. The analysis focused on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are tremendous deficits in technology support and significant research gaps for each language. The given detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of additional research. As of November 2011, META-NET consists of 54 research centres from 33 European countries. META-NET is working with stakeholders from economy (Software companies, technology providers, users), government agencies, research organisations, non-governmental organisations, language communities and European universities. Together with these communities, META-NET is creating a common technology vision and strategic research agenda for multilingual Europe 2020.

Prefață

Acest studiu face parte dintr-o serie de studii care promovează cunoașterea tehnologiilor limbajului și a potențialului lor. El se adresează jurnaliștilor, politicienilor, comunităților lingvistice și tuturor celor interesați de limba română. În Europa, disponibilitatea și utilizarea tehnologiilor limbajului variază de la o limbă la alta. În consecință, sunt necesare și acțiuni diferite pentru a sprijini în continuare cercetarea și dezvoltarea acestor tehnologii. Acțiunile necesare depind de mai mulți factori, cum ar fi complexitatea unei anumite limbi sau dimensiunea comunității care o folosește. META-NET, o rețea de excelență finanțată de Comisia Europeană, a efectuat o analiză a resurselor și tehnologiilor lingvistice actuale prin intermediul studiilor de față. Această analiză s-a concentrat pe cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, precum și asupra altor limbi naționale și regionale importante din Europa. Rezultatele acestei analize indică faptul că există un deficit enorm în sprijinirea tehnologiei și lacune de cercetare semnificative pentru fiecare limbă. Analiza detaliată prezentată și evaluările experților vor contribui la maximizarea impactului cercetărilor ulterioare. META-NET este formată din 54 de centre de cercetare din 33 de țări (în luna noiembrie 2011), care colaborează cu persoane cheie din domeniul afacerilor (companii de software, furnizori de tehnologie, utilizatori), din agenții guvernamentale, organizații de cercetare, organizații nonguvernamentale, comunități lingvistice și universități europene. Împreună cu aceste comunități, META-NET dezvoltă o viziune comună asupra tehnologiei și o agendă strategică de cercetare pentru o Europă multilingvă la nivelul anului 2020.