Personal tools
A Network of Excellence forging the
Multilingual Europe Technology Alliance

META-NET White Paper Series: Serbian

The Serbian Language in the Digital Age / Српски језик у дигиталном добу

Series editors: Georg Rehm, Hans Uszkoreit

Authors

This Volume

The Series

Preface

Ова бела књига је део серије која промовише знање о језичким технологијама и њиховим могућностима. Намењена је наставницима језика, новинарима, политичарима, језичким заједницама и другима. Покривеност језичким технологијама и начин њихове употребе се у Европи разликују од језика до језика. Због тога се разликују и активности које је потребно спровести да би се подржала истраживања и развој, а неопходни кораци зависе од многих фактора, као што су сложеност језика или величина заједнице која га користи. Пројекат МЕТА-НЕТ, мрежа изврсности коју финансира Европска комисија, спровео је анализу текућих језичких ресурса и технологија. Анализа је била усмерена на 23 званична европска језика, као и на друге значајне националне и регионалне језике у Европи. Резултати анализе сугеришу постојање многих значајних празнина у истраживањима за сваки језик. Детаљнија експертска анализа и процена текуће ситуације за сваки језик помоћи ће да се повећа утицај нових истраживања и умање могући ризици. Према стању из новембра 2011, META-НЕТ повезује 54 истраживачка центра из 33 земље, који сарађују са заинтересованим странама из сфера предузетништва, државних институција, привреде, истраживачких организација, софтверских компанија, понуђача технологија и европских универзитета. Они заједно граде технолошку визију кроз развој стратешких истраживачких програма који показују како ће примене језичких технологија попунити постојеће празнине у истраживањима до 2020. године.

Предговор

This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and its potential. It addresses journalists, politicians, language communities, educators and others. The availability and use of language technology in Europe varies between languages. Consequently, the actions that are required to further support research and development of language technologies also differ. The required actions depend on many factors, such as the complexity of a given language and the size of its community.

META-NET, a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of current language resources and technologies in this white paper series. The analysis focuses on the 23 official European languages as well as other important national and regional languages in Europe. The results of this analysis suggest that there are tremendous deficits in technology support and significant research gaps for each language. The given detailed expert analysis and assessment of the current situation will help maximise the impact of future research.

As of November 2011, META-NET consists of 54 research centres in 33 European countries. META-NET is working with stakeholders from economy (software companies, technology providers and users), government agencies, research organisations, non-governmental organisations, language communities and European universities. Together with these communities, META-NET is creating a common technology vision and strategic research agenda for multilingual Europe 2020.